Nu er undersøgelse af PF-bevillinger i gang

Netop nu bliver omfanget af fejl med bevillinger af ophavsretsmidler i Pressefotografforbundet undersøgt eksternt. Men hvem der undersøger, og hvilken periode der undersøges, vil bestyrelsen først svare på, når resultatet meldes ud. ”Vi vil give arbejdsro til dem, der sidder med det”

I november sidste år kom det frem, at der har været rod i bevillinger og udbetalinger af ophavsretsmidler til Pressefotografforbundets (PF) medlemmer.

Efter Journalistens gennemgang af bevillinger fra maj 2017 til maj 2018 erkendte PF-formand Lars Lindskov, at der i mindst otte tilfælde på 12 måneder er blevet bevilget ophavsretsmidler i strid med Pressefotografforbundets egne regler.

Siden besluttede bestyrelsen, at en tredjepart skulle undersøge, om der kan være sket yderligere fejl flere år tilbage end de 12 måneder, som Journalisten har haft mulighed for at gennemgå.

Dengang var det endnu uafklaret, hvem der skulle foretage undersøgelsen, og hvor mange år tilbage der skulle undersøges. Men svarene på de spørgsmål er nu på plads, og undersøgelsen er i gang.

”Relevante personer sidder og gør et stort stykke arbejde i disse dage,” bekræfter Sisse Stroyer, næstformand i Pressefotografforbundet, i en mail til Journalisten.

Ikke drypvise meldinger  

Men hvem der undersøger sagen, og hvilken periode der undersøges, vil bestyrelsen ikke svare på endnu. Det vil den først, når resultatet af undersøgelsen ligger klar og meldes ud til medlemmerne.

”Det er ikke, fordi det er hemmeligt. Men i stedet for at komme med drypvise meldinger vil vi gerne melde det hele ud samlet, når vi har det fulde billede af resultatet og hvem og hvad og hvordan,” siger Sisse Stroyer.

”Men vi undersøger ikke os selv,” slår næstformanden fast.

Undersøgelsen udspringer af en sag, hvor PF er blevet kritiseret for manglende transparens. Fortsætter I ikke ad den sti ved ikke at være mere åbne om den her proces?

”Nej, det gør vi bestemt ikke. Vi vil bare gerne give arbejdsro til dem, der sidder med det, så de kan fuldføre undersøgelsen uden indblanding og påvirkning fra bestyrelsen og alle mulige andre,” forklarer Sisse Stroyer.

Lindskov har trukket sig fra arbejdet 

I mange år har det alene været formand Lars Lindskov, som har siddet med ansvaret for at uddele PF’s ophavsretsmidler.

I kølvandet på sagen om de mindst otte udbetalinger i strid med reglerne valgte Lars Lindskov at trække sig fra det fremtidige arbejde med fordeling af forbundets ophavsretsmidler. Han bakkede samtidig op om bestyrelsens beslutning om at få undersøgt sagen flere år tilbage.

”Jeg mener ikke, der er noget at komme efter. Jeg kan selvfølgelig have lavet en fejl, men det tror jeg ikke på,” sagde Lars Lindskov i den forbindelse.

Sisse Stroyer fortæller, at bestyrelsen endnu ikke ved, hvornår resultatet af undersøgelsen lander.

”Det kommer ud i det sekund, vi har den. Men vi er nødt til at passe lidt på os selv og hinanden, og derfor kommer der ikke drypvise meldinger,” siger hun.

2 Kommentarer

Nicolai Brix
15. JANUAR 2019
Jeg er helt enig med Niels
Jeg er helt enig med Niels Åge. Det er positivt at det bliver undersøgt. Jeg stiller mig også bare super undrende overfor hemmeligholdelsen. Vi er i et fag, hvor vi kritisk går efter andre hvis der er foregået ting som ikke burde. Vi burde hylde åbenhed da vi kritisere andre for det modsatte. Læg nu fakta frem om hvem der undersøger hvad.
Niels Åge Skovbo
14. JANUAR 2019
Stor ros til bestyrelsen for,
Stor ros til bestyrelsen for, at lave en undersøgelse af denne sag.

Det er vigtigt at finde ud af, om der er “gengangere” af personer der igennem flere år, hvert år uberettiget har modtaget midler flere gange om året.

Er dette tilfældet er sagen jo ganske kritisabel, og små der kigges på tingene med helt andre og kritiske øjne.

Umidelbart er det dog underligt, og en smule skuffende, at dem der ekstern skal undersøge forholdene er “hemmelige”.

I et demokratisk samfund bør intet være hemmeligt og slet slet ikke når dagen drejer sig om netoperatør sikre en gennemsigtig gennemgang af noget der allerede nu har vist sig at være særdeles kritisabelt.