Notefabrik

Mist jobbet – eller skriv noter! Sådan oplevede en gruppe journalister på Berlingske Lokale Medier skiftet til Public Content Bureau

En notits om en fugletur på lørdag, 22 linjer om spejderne, der tilbyder gratis bilvask og 10 linjer om Odders nye klubmestre i bowling.

Dagen lang producerer de fem journalister på Berlingske Lokale Mediers ”notebureau” i Viborg en lind strøm af småstof til Midtjyske Medier. Normen ligger omkring fire noter i timen per medarbejder, og indholdet bygger ikke mindst på pressemeddelelser. Journalisterne foretager ikke selvstændig research. Deres opgave er alene at ”forædle” pressemeddelelserne, vinkle dem og fungere som gatekeepere, så sproget er i orden og direkte tekstreklame redigeret bort.

Notebureauets officielle navn er PCB – det står for Public Content Bureau. Bureauet blev oprettet i begyndelsen af 2012, kort inden en stor sparerunde, der blandt andet førte til færre journalister på lokalredaktionerne.

»Vi havde lige sat bureauet i værk, men så kom sparerunden, og i forbindelse med den brugte vi PCB til at spare nogle stillinger,« forklarer chefredaktør Dorthe Carlsen fra Midtjyske Medier.

 

Samlebåndsarbejde uden udfordring

»Vi kan ikke lave de besparelser, vi har lavet lokalt, hvis vi ikke gør tingene på en anden måde. På et tidspunkt kan man ikke bede folk om at løbe hurtigere. Med PCB blev det rutinemæssige stof samlet ét sted, altså det generiske stof med åbne nyheder, som læserne kan få alle mulige andre steder. Formålet er at frigøre tid, så lokaljournalisterne får tid til det unikke stof.«

Niels-Christian Jönsson er tillidsmand på Viborg Stifts Folkeblad og dermed også for de fem journalister på PCB. Han fortæller, at ingen i huset af egen fri vilje har søgt om at komme på PCB, men at folk er blevet flyttet til bureauet.

Bureauets journalister har af gode grunde ikke lokalkendskab, og derfor må det stof, bureauet leverer, tjekkes en ekstra gang. Det æder efter Niels-Christian Jönssons mening en del af den tidsbesparelse, der var lagt op til.

»Men min store bekymring er, at der er tale om samlebåndsarbejde. Der er ingen journalistisk udfordring i at lave stoffet,« siger Niels-Christian Jönsson.

Chefredaktør Dorthe Carlsen mener ikke, at arbejdet på PCB er uden udfordringer. Hun sammenligner med det arbejde, redaktionssekretærer traditionelt har udført. De var skattede medarbejdere og superdygtige journalister, også selv om deres arbejde var rutinepræget – og det samme kendetegner bureauets journalister, forklarer hun. Og understreger, at det passer nogle af medarbejdere udmærket at have faste arbejdstider og et job, hvor man ikke tager sit arbejde med hjem eller har weekendvagter.

 

En pause i jagten på historier

Arbejdsvilkårene på bureauet har været til debat på medarbejdernes generalforsamling, og der er nu nedsat en gruppe, som skal komme med et oplæg til jobrotation, så ingen skal have PCB som fast arbejdsplads.

»Vores ide er, at tre måneder eller et halvt år på PCB kan fungere som en pause i den evige jagt på lokale historier,« forklarer Niels-Christian Jönsson, der ikke ved, om medarbejderne kommer igennem med ønsket om jobrotation.

Det ønsker Dorthe Carlsen heller ikke at svare på.

»Det diskuterer jeg med medarbejderne, ikke i offentligheden,« siger hun, men tilføjer dog, at processen hele tiden skal evalueres, og ønsker medarbejderne jobrotation, så alle kommer en tur på bureauet, vil hun være den første til at lytte.

Niels-Christian Jönsson er ikke ene om at kritisere PCB. Også fællestillidsmand Per Schultz-Knudsen fra Midtjyske Medier mener, at opgaverne på PCB er for ensformige.

»Det skal vi have taget op til vurdering,« siger Per Schultz-Knudsen.

 

Vigtig brik i sparerunde

Tillidsmand Jørgen Bollerup Hansen fra Århus Stiftstidende kalder PCB en vigtig brik i den sparerunde, Berlingske Lokale Medier var igennem i foråret. Den kostede 14 medarbejdere jobbet og flyttede samtidig en række opgaver til Fællesredaktionen i Viborg, hvor PCB har til huse, herunder alt notestoffet.

»Jeg er ked af, at lokal viden går tabt, for den kan man ikke have på PCB, men arbejdsmæssigt er det en lettelse, at vi kan sende alle foromtaler og noter til PCB uden selv at bruge tid på dem,« siger Jørgen Bollerup Hansen. Han finder dog processen noget tung, fordi der er tale om dobbelthåndtering af stof:

»Som skrivende på lokalredaktionerne skal vi først have fat i og prioritere en pressemeddelelse, hvorefter PCB skal læse samme tekst og derpå bearbejde den. Lokaljournalisten skal så eventuelt involveres igen for at tjekke resultatet,« forklarer Jørgen Bollerup Hansen.

 

»Uberørt af menneskehjerne«

Den hårdeste kritik kommer dog fra de menige lokaljournalister, der ikke er røget på PCB. Ingen af dem ønsker at lægge navn til kritikken, men uden for citat fortæller de, at man som lokaljournalist har mistet det overblik, som notestoffet var med til at give. De menige medarbejdere synes også, at der redigeres for lidt i stoffet, så noget af det fremstår meget annonceagtigt. PCB har givet kommunikationsmedarbejdere kronede dage, hævder de, fordi deres pressemeddelelser ofte ryger uredigerede i avisen »uberørt af menneskehjerne«, som en udtrykker det.

Et eksempel kunne være notitsen: ”Nyt madkoncept i Risskov”, hvor det omtales, at to af ”byens innovative og moderne brands er gået sammen om hyggelige madoplevelser i … den fantastiske villa, med et frit kig til det lækre køkken”.

Fællestillidsmand Per Schultz-Knudsen mener dog ikke, at der med PCB er givet frit løb for pressemeddelelser.

»Journalisterne på PCB er kvalificerede til at lave en vurdering af stoffet. Nogle pressemeddelelser kan gå direkte i, andre kan ikke,« siger han.

Chefredaktør Dorthe Carlsen erkender, at der i en startfase altid vil smutte ting igennem, der ikke skulle være trykt, men noget stort problem er det efter hendes mening ikke. Mange pressemeddelelser er i dag så velskrevne »at vi stort set ikke kunne have gjort det bedre selv«, som Dorthe Carlsen siger. Derfor ryger de jævnligt direkte i medierne – hun understreger dog, at stoffet både vurderes af den lokale journalist og en medarbejder på PCB.

 

Kildekritiske gatekeepere

Om det i al fremtid skal være journalister, der leverer denne type stof, tør hun ikke sige. Allerede i dag anvender Midtjyske Medier studentermedhjælpere til for eksempel at udarbejde listerne over lokale begivenheder.

»Men jeg tror altid, der vil være en kerne af uddannede journalister. Vi har brug for dem som kildekritiske gatekeepere,« siger Dorthe Carlsen. I det store hele mener hun, at PCB har levet op til forventningerne ved at frigøre tid på lokalredaktionerne. Journalisterne er kommet fri af det, hun kalder mailboks-tyranniet, hvor det er mailene i indboksen, der sluger tiden og dermed styrer dagens arbejde.

»Jeg har altid undret mig over, at vi laver overraskende gode ting om sommeren, men måske er det, fordi den professionelle verden ikke styrer vores mailboks om sommeren. Jeg ser også mere spændstige og overraskende aviser nu,« siger Dorthe Carlsen.

Fra 1. februar kopierer Syddanske Medier ideen og opretter et notebureau i Esbjerg. Det er døbt EkspressBureauet og skal primært levere notestof til JydskeVestkysten.

»De fem journalister, der skal arbejde på bureauet, er udpeget. Ingen redaktionelle medarbejdere har ønsket det, men vi har ikke kunnet sige nej, for alternativet var en fyring. En ville få så langt at køre, at han sagde nej tak, og han er ikke i virksomheden mere,« fortæller tillidsmand Steffen Lilmoes.

»Det er ikke sjovt at blive udpeget til sådan et job, for der er ikke ret store udfordringer i det, som jeg ser det,« siger Steffen Lilmoes.

De udpegede medarbejdere har hidtil arbejdet på avisens lokalredaktioner, og Steffen Lilmoes ser derfor også bureauet som en alvorlig svækkelse af redaktionerne, som mister skrivende kræfter. Han er desuden skeptisk over for selve modellen – at det nu er et bureau, som skal levere alt småstoffet, og han tvivler på, at man vinder tid på det.

»Som det er nu, laver man typisk noter, mens man lige er mellem to opgaver eller venter på, at en kilde skal ringe tilbage,« siger Steffen Lilmoes.

 

Fire stillinger nedlægges

Chefredaktør Peter Orry fra Syddanske Medier erkender, at oprettelsen af EkspressBureauet er et led i en rationalisering. Fire stillinger nedlægges.

»Men vi har lavet rationaliseringsøvelsen, så der fra bureauet flyder lige så meget journalistik tilbage til lokalredaktionerne som den, vi fjerner. Samtidig vil vi gerne tvinge redaktionerne til at lave et mere unikt indhold til vores medier,« siger Peter Orry og uddyber:

»Hvor god vores lokaljournalistik end er, så er den også meget traditionel, og skal vi overleve som indholdsleverandører, skal vi tvinge os selv til at lave flere historier, der ellers ikke ville blive lavet. Den nye struktur skal tvinge en anden tankegang frem.«

Peter Orry pointerer, at også den registrerende journalistik er vigtig for et medie som JydskeVestkysten, og at noter og foromtaler derfor fortsat skal leveres af journalister, netop for at sikre kvaliteten. Men om det også vil gælde i fremtiden, er han ikke sikker på:

»Der er visse elementer, man ikke behøver at gå fire år på Journalisthøjskolen for at lave. En foromtale af en aftenkoncert for eksempel. Det kunne en god studentermedhjælper eller en HK-ansat lave,« mener Peter Orry.

»Det er dog ikke noget, vi overvejer for tiden, men vores omkostninger ved at producere journalistik ligger i den dyre ende, så jeg er ikke i tvivl om, at hele branchen kommer til at kikke på de traditionelle faggrænser.«

 

 

Fakta: PCB skal frigøre tid til journalistik

I begyndelsen af 2012 besluttede ansvarshavende chefredaktør Dorthe Carlsen fra Berlingske Lokale Medier at oprette det bureau, der nu leverer lokalt notestof til de mange dagblade, ugeaviser, tema-aviser og webmedier, som Berlingske Lokale Medier udgiver.

Oprettelsen skete efter en række workshops for både ledelse og medarbejdere, og bureauet blev døbt PCB, Public Content Bureau. Navnet blev valgt, dels fordi Midtjyske Medier er en del af Berlingske Media og dermed britisk ejet, dels fordi bureauet alene arbejder med ”public content”, altså stof, der i princippet er til rådighed for alle.

Til daglig bliver PCB ofte kaldt note-bureauet, og rent fysisk har det til huse hos Viborg Stifts Folkeblad. Organisatorisk er det en del af Fællesredaktionen, der leverer stof til alle Midtjyske Medier, fra Grenaa i øst til Ringkøbing i vest.

Fem journalister redigerer pressemeddelelser og foromtaler, men de foretager ikke selvstændig research. Har de tid, crawler de igennem lokale hjemmesider eller konkurrerende medier for at se, om der er stof til noter.

Normen er fire noter i timen per medarbejder, men alt efter kvaliteten på de indkommende mails kan det svinge fra to til seks. Ideen med notebureauet er at spare de lokale redaktioner for den tid, der bruges på notestoffet. Den frigjorte tid skal ifølge chefredaktør Dorthe Carlsen anvendes til unik journalistik – altså den journalistik, der profilerer de enkelte medier.

Rigtig mange har vist interesse for konceptet, fortæller Dorthe Carlsen, og 1. februar åbner Syddanske Medier sit eget Public Content Bureau i Esbjerg, også med fem journalister. Det får navnet EkspressBureauet, og ud over at levere notestof skal journalisterne foretage det daglige aften-tjek ved politiet.

3 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
15. JANUAR 2013
Jeg vil lige starte med at
Jeg vil lige starte med at bemærke, at PCB også er forkortelsen for "polyklorerede bifenyler", og som er et kemisk stof, der fra 50'erne og frem til 80'erne blev anvendt i elektronik og byggeriet. Det er er efterfølgende konstateret, at PCB er en ekstrem farlig miljøgift, og der bruges i dag meget store summer på, at PCB-sanere de byggerier, hvor det er blevet anvendt i fugemasse og isoleringsmaterialerne.

Når det er sagt, så vil jeg sige, at journalisterne på PCB nok bør glæde sig over, at de overhovedet har et arbejde, for om nogle få år, når lokalaviserne ophører med at udkomme på papir, så vil de fleste lokal-medier med garant indrette deres hjemmesider, så brugerne selv kan indtaste deres notitser, og man vil helt overlade det læserne selv at sortere i indholdet, der vil med garanti kun blive brugt tid på at fjerne det værste skrammel.

Og så vil notits-stoffet være tilbage ved basic, for dybest set er det jo noget sladder stof, som altid er blevet udvekslet mellem mennesker, og det er jo dybest set spild af ressourcer, at der skal journaliter ind over nogle mindre lokale nyheder, som egenlig er bedst tjent med, at gå fra mund til mund.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Anne Domino
15. JANUAR 2013
Har sjovt nok hørt PCB omtalt
Har sjovt nok hørt PCB omtalt - og UDTALT - som "Pisse Bæ". Lidt kreativitet ER der altså tilbage blandt de journalister, som har fået PCB-tjansen.
Susanne Sayers
15. JANUAR 2013
Citat: "Chefredaktør Dorthe
Citat: "Chefredaktør Dorthe Carlsen mener ikke, at arbejdet på PCB er uden udfordringer. Hun sammenligner med det arbejde, redaktionssekretærer traditionelt har udført. De var skattede medarbejdere og superdygtige journalister, også selv om deres arbejde var rutinepræget – og det samme kendetegner bureauets journalister, forklarer hun."
Nej, den dygtige redaktionssekretær skrev ikke af efter pressemeddelelser. Den dygtige redaktionssekretær fanger fejl og mangler i de skrivende journalists frembringelser, er en kompetent sparringspartner, der kan stille spørgsmål ved vinklinger, oplysninger osv. At nogle medier så har forvandlet den nødvendige kvalitetskontrol, som den dygtige redaktionssekretær står for, til en omgang pålægsmaskineri, kan da ikke tjene som undskyldning for at forvandle journalistisk skrivearbejde til det samme.