Uenighed om citatregler – gælder de nyhedsbureauer?

Medlemmer af Danske Mediers arbejdsgruppe om citatregler ser forskelligt på, om nyhedsbureauer er omfattet af de vejledende regler. Berlingske: Nyhedsbureauer er undtaget. Ritzau og Danske Medier: Nyhedsbureauer er ikke undtaget

Danske Medier vedtog i februar et sæt vejledende regler for citering af andre artikler – et sæt regler, som er møntet på foreningens medlemmer, men som også DR og TV 2 har tilsluttet sig.

Det viser sig imidlertid, at der er forskellige fortolkninger af, hvilke medier, der omfattes af reglerne – selv inden for den arbejdsgruppe, der har formuleret dem.

I regelsættets afsnit omkring citering hedder det nemlig afslutningsvis: ”Ovenstående begrænsninger gælder ikke, hvor en artikel gengives efter særskilt tilladelse eller under særlige vilkår, fx bureaustof.”

Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske, var en del af den fire mand store arbejdsgruppe, som Danske Medier nedsatte til at udarbejde citatreglerne. Ifølge ham skal sætningen helt enkelt forstås på den måde, at nyhedsbureauerne er undtaget citatreglerne.

»Bureauerne skal naturligvis citere i henhold til ophavslovens formuleringer om god citatskik. Men retningslinjerne er ikke udstukket som retningslinjer for bureauerne. Så der må man skelne lidt,« fortæller han.

Dermed siger du, at citatreglerne kun gælder en del af det nyhedsstof, der dagligt publiceres?

»Reglerne gælder når medier citerer hinanden, og så er der en undtagelse for bureaustof. Det står meget klart.«

Hvorfor er der forskel?

»At lave citathistorier er jo en del af nyhedsbureauernes inderste dna. De skal holde sig inden for ophavsretslovens rammer. Men vi var enige om, at det som brancheretningslinjer er mest anvendeligt, hvis nyhedsbureauerne kører videre efter de retningslinjer, de hele tiden har haft,« siger Tom Jensen.

Ritzau: reglerne gælder også os

Sådan fortolkes reglerne imidlertid ikke af Christian Kierkegaard, der er journalistisk direktør i Danske Medier, og som var sekretær for arbejdsgruppen. Ifølge ham gælder reglerne også, når det er nyhedsbureauer, der citerer.

»Hvis eksempelvis Ritzau laver citater af en historie, så gælder de almindelige citatregler,« slår han fast.

Ifølge Kirkegaard henviser sætningen i reglerne til, at medier, der abonnerer på bureaustof, har lov til at gengive bureau-artiklen i sin helhed. Det samme gælder, hvis medier sender deres artikler ind til et bureau og giver tilladelse til, at artiklen citeres i sin helhed.

»Hvis man har en aftale med Ritzau om, at de gerne må citere ens artikel yderligere, eller man giver eksplicit tilladelse, så er det ophavsretsligt helt uproblematisk,« forklarer Christian Kierkegaard.

Lars Vesterløkke, chefredaktør for Ritzaus Bureau, sad også i arbejdsgruppen. Han er heller ikke i tvivl om, at Ritzau er omfattet af reglerne.

»Hvis Ritzau citerer et andet medie, så gælder citatreglerne,« siger han til Journalisten.

Medier har ikke ansvar for bureau-historier

Bureaustoffet udgør en væsentlig del af det danske nyhedsbillede. Journalisten har foretaget en stikprøveundersøgelse af, om medierne lever op til Danske Mediers citatregler. I løbet af 24 timer havde henholdsvis DR.dk, TV2.dk og B.dk i alt 135 artikler, der var baseret på andre mediehistorier. Af disse kom 42 fra Ritzau og 30 fra Berlingske Nyhedsbureau (BNB). Eksempelvis havde B.dk i løbet af 24. april 46 citathistorier. 30 af disse havde BNB skrevet på baggrund af en tredje mediekilde.

Ud fra Journalistens undersøgelse er mønsteret for, om man lever op til citatreglerne, nogenlunde ens, uanset om citathistorierne er skrevet på nyhedsbureauerne eller på mediet, der publicerer dem. Ifølge Christian Kierkegaard er det nyhedsbureauet, der har ansvaret for at de udsendte artikler lever op til ophavsretsloven – også selvom de bliver publiceret på et andet medie.

Journalisten sætter i en artikelserie fokus på, hvor gode de danske medier er til at overholde deres egne citatregler. Dette er tredje artikel i serien. De første artikler kan læses her: Medier overholder ikke deres egne citatregler, og Ritzau: Kunder vil ikke have dybe links.

1 Kommentar

Jørgen Andresen, Nyhedschef, Børsen,
7. MAJ 2014
Kære Tom

Kære Tom

Din tolkning er ikke rigtig. Jeg har siddet med i arbejdsgruppen sammen med blandt andre dig og Ritzau, og på intet tidspunkt har vi talt om forbehold for nyhedsbureauer, snarere tværtimod. Alle medlemmer, også netmedier og tv, gav i Danske Mediers redationsudvalg et enstemmigt ja til, at reglerne skulle gælde for alle medlemmer af Danske Medier uanset platform.

Det er da også den regel, som vi kan se, at Lars Vesterløkke efterlever. Og som jeg forventer, at du også efterlever.