MÅNESKINS-JOURNALISTIK SKAL LEGALISERES

Overenskomsten undergraveres og de studerende går for ”flaskedrengsløn”. En enig Kreds af Journaliststuderende – KaJ - vil have reglen om bijobberi afskaffet.
Overenskomsten undergraveres og de studerende går for ”flaskedrengsløn”. En enig Kreds af Journaliststuderende – KaJ – vil have reglen om bijobberi afskaffet.

 

Hvis der er én paragraf i Dansk Journalist-forbunds lovbind, som overses, så er det § 27, stk. 3., reglen om bijobberi. En ny undersøgelse som Kredsen af Journalist-studerende (KaJ) i Århus har lavet viser, at tre ud af fire studerende på Journalist-højskolen ser stort på netop den paragraf. Et problem, der blev diskuteret på KaJ’s generalforsamling i slutningen af februar.
KaJ’s afgående formand, Søren Verup, problematiserede bijob-reglen således:
”Næstved Tidende må ikke ansætte en journaliststuderende i en ferieperiode, men gerne en historiestuderende. Det er diskriminerende. Reglen om bijobberi må væk.”
Marie Irgens 6. semester bakkede sin formand op:
”Alle i Danmark kan få arbejde som journalist undtagen de journaliststuderende. Det gør mig pissesur. Vi skal have afskaffet den regel,” sagde hun og fortsatte: “Og kommer arbejdet så i avisen, så er det også en ordentlig pris værd, men det kan vi kæmpe for bagefter.”
”Det er et problem, at bijobberiet undergraver overenskomsten,” mente Pia Larsen, 7. semester.
Omkring 100 journaliststuderende i Frøberts Auditorium på Journalisthøjsko-len var også enige om, at hvis arbejdsgiverne vil bruge journaliststuderende til regulært arbejde, så må de også betale en fair løn. Der skal stilles krav om ordentlige forhold med hjælp fra tillidsrepræsentanter og fagforbund.
Konklusionen blev, at KaJ til delegeretmøde i april kommer med et konkret forslag om at fjerne bijob-reglen fra forbundets love og få det indskrevet i handlingsprogrammet i stedet for. Det vil give mu-lighed for en blødere fortolkning af reg-len, så de studerende med hjælp fra tillidsrepræsentanterne kan forhandle løn.

Orlov eller nyt studium
På forhånd var det ventet, at praktiksituationen nok engang ville lægge beslag på debatten, men det viste sig hurtigt, at der ikke var så meget at diskutere.
De berørte studerende stillede et kort og hurtigt spørgsmål: ”Hvad sker der med dem, der ikke får en praktikplads”.
”Jeg vil anbefale dem at tage orlov eller finde et andet studium,” svarede praktikvejleder Jens Nørlem ligeså kort og kvikt.
Reaktionen kom prompte: Hænder skød op som paddehatte og en række løsningsmuligheder blev diskuteret. En reducering af antallet af de studerende på de tre ud-dannelser cirkulerede kort i debatten, og Ole Toft fra 1. semester foreslog, at der blev gjort en ekstra indsats for at finde praktikpladser i udlandet. Jens Nørlem påtog sig at fabrikere en folder med hjælp til, hvordan man bedst får sådan en praktikplads i stand.
Ole Fønns fra 3. semester rettede i halen på debatten om praktiksituationen en opfordring til praktikanterne om at overholde deres arbejdstid og ikke tage overarbejde.
”Det er ikke noget, der lige frem giver flere praktikpladser,” mente han, mens Annette Bonde fra 4. semester påpegede, at lidt overarbejde ”nok bare giver bedre historier”.
DJH’s dårlige økonomi blev gennemgået uden megen diskussion. Skolen skal spare over to millioner kroner i år, og at det kommer til at gå ud over kvaliteten i undervisningen på Journalisthøjskolen i Århus, kunne ingen være uenig i.
”Det kan ikke være rigtigt, at skolen ikke en gang har råd til at købe telefonbøger,” som én formulerede det.
Problemet er blandt andet DJH’s nuværende grundbevilling, som kan dateres tilbage til et tidspunkt i firserne, hvor skrivemaskinen, og ikke computeren, dominerede den journalistiske hverdag. Den grundbevilling slår slet ikke til nu.
Det blev besluttet at sende et brev til Undervisningsministeren for at få hende til at kigge på grundbevillingen, så kvaliteten i undervisningen på DJH kan bevares.
Søren Lippert, 4. semester, blev valgt som ny formand for KaJ.

Navn: Søren Lippert
Hvorfor vil du være formand? “KaJ’s nye strukturreform skal skabe en dynamisk og smidig organisation. De ideer, som jeg har lagt til grund for den reform, vil jeg gerne være med til at implementere og udvikle i vores organisation.”
Hvilket ry vil du nødig have som formand? “Jeg vil meget nødigt være den formand, der var bevidst om KaJ’s potentiale, men som ikke havde handlekraft nok til at udnytte det.”
Spiller kredsen en rolle for den enkelte journalist i din kreds? Hvordan? “Det er vigtigt, at KaJ bliver katalysator for den energi, som de journaliststuderende afsætter til at engagere sig i rammerne for deres studium.”

0 Kommentarer