search

Magtkamp om ferieboliger spidser til

Linjerne er trukket skarpt op. Provinskredsene kræver en revolution af journalisternes ferieforening. Formanden skal væltes, og bestyrelsen skal renses ud på ekstraordinær generalforsamling. Selvsving, svarer formanden.

Linjerne er trukket skarpt op. Provinskredsene kræver en revolution af journalisternes ferieforening. Formanden skal væltes, og bestyrelsen skal renses ud på ekstraordinær generalforsamling. Selvsving, svarer formanden.

»Nu er det blevet et demokratisk oprør.«

Det siger Lars Rugaard, der er en af initiativtagerne til den magtkamp, der netop er gået ind i en ny fase. Det startede med, at DJs Ferieforenings bestyrelse afviste, at der var økonomi til en ferielejlighed i København.

Det ville journalisterne i provinsen ikke finde sig i, så samtlige kredse uden for København besluttede at gøre oprør. De har samlet underskrifter ind, og derfor er en ekstraordinær generalforsamling netop udskrevet.

Lars Rugaard mener, at magtkampen ikke længere kun handler om en feriebolig i København. Det handler om en demokratisk revolution af Ferieforeningen, som han kalder »en lille indspist klub, der vælger hinanden«. Et af de erklærede mål er at vælte formanden.

»Vi har ingen tillid til formanden, og vi mener, at han er arrogant og helt åbenbart ikke til at stole på. Om der i udpræget grad også skal ske udskiftninger i bestyrelsen, det vil vi se på generalforsamlingen. Men når man skal vaske tavlen ren, så arver man ikke nødvendigvis nogen mennesker fra det gamle system,« siger Lars Rugaard.

Formanden Jørgen Bache er kritisk over for retorikken, der handler om et demokratisk oprør.

»Det er jo helt ude i hampen at tale om den slags. Når han ser det som en demokratisk kamp, så må jeg sige, at jeg oplever en mindretalskamp, som han kører for fuld tryk. Er det demokrati?«

Men Lars Rugaard taler på vegne af samtlige kredsformænd, undtagen København. Er det ikke det store flertal af DJs medlemmer?

»Det kan man ikke sige ud fra, at formændene går i selvsving. Der er nok ingen kredse, der har diskuteret det her på medlemsmøder eller generalforsamlinger. Jeg synes da, at medlemmerne skulle tage en snak med dem, for der er ingen, der ved, hvad medlemmerne synes. Nu må vi vente og se, hvad der sker på generalforsamlingen,« siger Jørgen Bache.

Han mener stadig, at han vil være formand efter afstemningen.

Kommentarer
11
Morten Terp
11.06.08 11:06
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

Men Lars Rugaard taler på vegne af samtlige kredsformænd, undtagen København. Er det ikke det store flertal af DJs medlemmer?

Næh. Kreds 1 (København) dækker 7.000 af DJs 13.800 medlemmer, hvis man absolut vil opgøre det så sort/hvidt.

Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
11.06.08 11:46
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til
Spændende med en »demokratisk« oprør i journalistforbundet. Det har der været før. Dengang blev det slået ned med hård hånd af en gruppe , som jeg personligt har tituleret »selskabstømmerbanden«. Gad vide om ikke Lars Ruggard tilhørte denne bande i sin tid?

Det tidligere demokratiske oprør var meget velformuleret – både ved medlemsmøder, generalforsamlinger og i programerklæringer – helt efter den demokratiske kogebog, så medlemmerne fik mulighed for at tage stilling.

Må jeg derfor forslå Lars Ruggaard, at han og de øvrige »oprørere« forud for den ekstraordinære generalforsamling gøre rede for, hvad en ny bestyrelse vil – når det nu ikke bare drejer sig om det udtrykte ønske om at skaffe feriehusly til provins-medlemmer.

Redegørelsen bør også indeholde en programerklæring om ferieforeningens fortsatte udvikling – og ikke mindst finansiering. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en forening med meget skrappe økonomiske rammer, der i de senere år har medført, at ferieboliger er blevet solgt fra efter salami-metoden.

En feriebolig i København vil  formentlig – hvis den skal ligge nogenlunde centralt, som jeg formoder, at provinsfolkene vil kræve – koste godt 3 mio. kr. Hvor skal de penge komme fra, hvis ikke salamipoltikken med frasalg af huse skal fortsætte? Det må »oprørerne« også gøre rede for forud for generalforsamlingen.

Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
11.06.08 12:45
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

Artiklen blev bragt, efter at initiativtagerne sendte Journalisten en pressemeddelelse, og det kan måske have læsernes professionelle interesse at have udgangspunktet med ved læsningen:

 

Feriefonden:

Krav om ny formand og ny politik

Det er hele Journalisternes Feriefonds virke og og bestyrelsens sammensætning, der afgøres på den ekstraordinære generalforsamling, der er indkaldt i Journalisternes Ferieforening den 27. august.

"Det afgørende for initiativtagerne er, at de har mistet tilliden til Feriefondens formand, Jørgen Bache, på grund af hans håndtering af de ønsker, der er kommet fra medlemsskaren om at udvide feriefondens tilbud med en lejlighed i København," siger Lars Rugaard, der er en af initiativtagerne til indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling. "Bache har flere gange afvist forslaget om en feriebolig i København som økonomisk umuligt. Men siden har han måttet indrømme, at der overhovedet ikke er foretaget økonomiske beregninger på et konkret grundlag."

"Den slags manipulationer og Baches gentagne afvisning af de medlemmer, der har foreslået den københavnske feriebolig, som de 40 % og mindretrallet, betyder, at vi ikke har tillid til, at Bache kan lede Feriefonden på en måde, der hviler på lighed mellem og respekt for alle foreningens og dermed DJs medlemmer", siger Lars Rugaard.

Kravet om indkaldelse af den ekstraordinære generalforsamling omfatter både en drøftelse af hele foreningens virke samt nyvalg til både formandsposten og alle bestyrelsesposter. Jørgen Bache har i en email til initiativtagerne tilkendegivet, at denne dagsorden skal følges.

-------------------------

Dokumentation

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på grundlag af et krav fra 230 medlemmer, der skrev under på følgende tekst:

"Undertegnede medlemmer af Dansk Journalistforbund kræver herved en ekstra-ordinær generalforsamling i Journalisternes Ferieforening med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Drøftelse af foreningens virke, herunder bestræbelser på at skaffe en feriebolig i København

4. Valg af formand

5. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre vælges for et år og tre for to år

6. Valg af suppleanter

7. Eventuelt"

Kommentar: Altså ikke bare et krav om afstemning om en enkelt feriebolig ,men om en generalforsamling, der kan tage stilling til fondens virke og til, hvem der skal være formand og bestyrelsesmedlemmer. Det er et krav, der baseres på vedtægterne, der i § 5 fastslår, at

"Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 200 medlemmer med mindst 14 dages varsel i fagbladet "Journalisten" med angivelse af dagsorden".

Kommentar: Da Jørgen Bache den 4. juni pr. email orienterede mig om bestyrelsens møde aftenen før, var han da også anderledes mere præcis i sin formulering. Han skrev:

"Fondens bestyrelse vedtog at den ekstraordinære generalforsamling - som foreslået - skal afvikles 27. august 2008 kl. 17.00 med den af jer krævede dagsorden."

 

Fremhævet af Journalisten
jes michelsen
11.06.08 13:35
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

 

”…han er arrogant og helt åbenbart ikke til at stole på.”

 

Sådan citeres Lars Rugaard for at mene om formanden for feriefonden, Jørgen Bache, i striden om en ferielejlighed i København.

Det er godt nok store ord på vej ind i agurketiden – især når de ikke følges op af en rimelig dokumentation.

Jeg har ikke indsigt nok til at tage stilling til købet af den omtalte ferielejlighed – men når et problem, der vel kan løses rolig og sagligt, udvikler sig til skidtkastning og tilsværtning af navngivne personer, så mister jeg helt sympatien for det ”demokratiske oprør”.

 

Fremhævet af Journalisten
jørgen bache
11.06.08 14:54
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

Pas på - nu bliver det indviklet 

Kommentar: Altså ikke bare et krav om afstemning om en enkelt feriebolig ,men om en generalforsamling, der kan tage stilling til fondens virke og til, hvem der skal være formand og bestyrelsesmedlemmer. Det er et krav, der baseres på vedtægterne, der i § 5 fastslår, at..  (se ovenfor i Rugaards dokumentation)

For at Rugaard ikke skal få forvirret flere end sig selv, bliver jeg - for god ordens skyld - nødt til at oplyse ham om, at den ekstraordinære generalforsamling er i Journalisternes Ferieforening og ikke i Journalisternes Feriefond.

venlig hilsen

jørgen bache, fmd for Feriefonden og Ferieforeningen

Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
11.06.08 20:20
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

"Undertegnede medlemmer af Dansk Journalistforbund kræver herved en ekstra-ordinær generalforsamling i Journalisternes Ferieforening med følgende dagsorden:

 Det er hvad der står i den fremsendte dagsorden, som jeg citerer i mit indlæg lidt højere oppe - så her kan enhver ser, hvem der søger at forvirre - Jørgen Bache eller mig.

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
11.06.08 21:13
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

Journalisternes Feriefond er altså en fond. Fondsbestyrelsen er i sin juridiske ret til at gøre, som den vil. Så må den nok til gengæld også selv stå for økonomien. Hele økonomien.

Jeg har i forbundets hovedbestyrelse støttet, at forbundet overtog administrationen - kvit og frit for fonden. Fordi jeg anså ferieboligerne for at være et alment gode for alle medlemmer af forbundet. Den beslutning koster dem nu 14 kr. om året i kontingent. Uanset om de benytter eller har tænkt sig at benytte ferieboligerne. En solidarisk løsning, kan man kalde det.

Støtten fra forbundet udgør er i runde tal 200.000 kr., og da fondens omsætning ligger på ca. 1 mio. kr., vil det svare til en huslejeforhøjelse på 20 pct., hvis forbundet opsiger aftalen. Altsammen i runde tal. Men mon ikke det vil påvirke lejelysten hos fondens "kunder"? Noget tyder på, at belægningsprocenterne ikke er for høje i forvejen - i hvert fald i nogle af boligerne.

Med penge følger indflydelse. Det må være i fondsbestyrelsens interesse at have et bagland, hvilket i dette tilfælde er ferieforeningen. Her kan man fortælle, hvad man gør, hvorfor man gør det, og man kan lade sine beslutninger underkaste en rimelig granskning og diskussion hos alle potentielle kunder - nemlig forbundets medlemmer. Noget tyder på, at visse forhold omkring fondens styrelse kun kan blive bedre af at blive gransket og diskuteret.

Det synes jeg, at de øvrige medlemmer af fondsbestyrelsen kun kan være interesseret i. Jørgen Bache er ikke. Det har han efterhånden gjort klart, lige siden han første gang mødtes med kredsformændene 31. oktober 2007. Han bør benytte anledningen til at takke af. Helt af.

Villy Dall, medlem af HB, næstformand i Kreds 6, tidligere næstformand i Kreds 5

Fremhævet af Journalisten
Villy Dall
11.06.08 21:24
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

Køb eller leje af en feriebolig i København?

Erik Svarre skriver ovenfor: "En feriebolig i København vil  formentlig – hvis den skal ligge nogenlunde centralt, som jeg formoder, at provinsfolkene vil kræve – koste godt 3 mio. kr. Hvor skal de penge komme fra, hvis ikke salamipoltikken med frasalg af huse skal fortsætte? Det må »oprørerne« også gøre rede for forud for generalforsamlingen."

Der har ikke været noget ufravigeligt krav om køb af en ferielejlighed i København. Der har været et rimeligt ønske om at få undersøgt muligheden for at købe eller leje en ferielejlighed i København.

Jørgen Bache har sagt og skrevet, at fondsbestyrelsen har behandlet sagen to gange. Vi har bedt om at få fremlagt beregningerne, der har ligget til grund for disse beslutninger. Men sådanne beregninger eksisterer tilsyneladende ikke.

Villy Dall

Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
13.06.08 06:22
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til
Tak for kommentarerne om bevvæggrundene for feriebolig-oprøret. Oprørerne kalder det et demokratisk oprør.

Jeg afkoder kommentarerne sådan, at oprørerne ikke ønsker et inkluderende demokrati – med lidt intellektuelt højt til loftet og væg-til-væg-tæpper i forståelsen. De ønsker derimod et ekskluderende demokrati – lidt lige som vi i mange år har oplevet det i Dansk Journalistforbund.

Forunderligt, at ellers forstandige og jordbundne provinsfolk lader sig binde op i snarer og hopper på den galej.

Tag dog lige og læs den avis, som for en del år siden blev udgivet om ferieboligerne – og forstå, hvad der er hele ideen med disse boliger.
Fremhævet af Journalisten
Lars Rugaard
13.06.08 07:28
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til

Private brevvekslinger i en debatspalte er normalt irriterende, men der findes undtagelser, og en af dem er, når gamle kolleger siger noget, man ikke forstår.

Derfor, kære Erik Svarre, du bliver nødt til at være lidt mere præcis. Jeg aner ikke, om jeg var med i det, du kalder 'selvskabstømmerbanden', for jeg aner ikke, hvad du taler om. Har det noget med kreds 1's traumatiske husejeroplevelser at gøre, melder jeg hus forbi, for der var jeg ikke med. Men det kan jo være noget andet, der gemmer sig bag betegnelsen.

Ligeså med det inkluderende og det ekskluderende demokrati. Jeg kender og bruger selv udtrykkene, men har lidt svært ved at forstå deres anvendelse i denne sag, og andre kan have samme problem.

I min optik handler dette om at gøre op med en demokratiopfattelse, der går ud på at tækkes flertallet og blæse på mindretallet - kan det blive mere ekskluderende?

Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
13.06.08 10:52
Re: Magtkamp om ferieboliger spidser til
»Linjerne er trukket skarpt op. Provinskredsene kræver en revolution af journalisternes ferieforening. Formanden skal væltes, og bestyrelsen skal renses ud....«

Står der i indledningen af artiklen, der starter denne debat.

Man sieht die absicht – und bin verstimmt.

Eller sagt med andre ord: Det ekskluderende demokrati i fuld udfoldelse – som ved enhver revolution: Ud med det gamle lort og ind med det nye lort!
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen