Krav om kønskvotering i Hovedbestyrelsen

Ligestillingsudvalget i Dansk Journalistforbund stiller nu forslag om, at der skal indføres kønskvotering i hovedbestyrelsen. Skvadder, lyder det fra et HB-medlem.

Ligestillingsudvalget i Dansk Journalistforbund stiller nu forslag om, at der skal indføres kønskvotering i hovedbestyrelsen. Skvadder, lyder det fra et HB-medlem.

Fremover skal der mindst være seks-syv medlemmer af hvert køn i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. Sådan lyder et forslag fra Ligestillingsudvalget i forbundet.

»Det viser sig jo, at når der er en nogenlunde kønsmæssig balance, er der mere fokus på kønsmæssig ligestilling. Jo flere kvinder der sidder i hovedbestyrelsen, jo flere er der til at presse på, for at forbundet gør noget ved ligelønsspørgsmålet,« siger Villy Dall.

Den ene bevæggrund for at stille forslaget er, at der stadig ikke er ligeløn i mediebranchen.

»Uanset hvordan vi gør det op, viser statistikkerne, at kvinderne får 2.000 kr. mindre i løn i gennemsnit end mændene,« siger formand for Ligestillingsudvalget Villy Dall. Han er også medlem af hovedbestyrelsen og tillidsrepræsentant på Thisted Dagblad. Det andet argument for forslaget er, at der er for få kvindelige chefer på medierne.

»Vi har nogle som Lisbeth Knudsen, men set ud over det brede felt er det ikke kvinderne, der bliver chefer på medierne,« siger Villy Dall.

Forslaget møder dog allerede i sin vorden skepsis blandt et andet medlem af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse:

»Jeg synes, at det er noget skvadder. Det er typisk Dansk Journalistforbund at komme halsende årtier efter samfundsudviklingen. Alle de steder, man har forsøgt med den slags mekaniske løsninger på et problem, er man i dag ved at gøre op med det. Men nu er det så ved at nå ind bag de tykke mure på Gammel Strand, nu hvor det er forældet,« siger medlem af hovedbestyrelsen René Simmel, der også er formand for Fagligt Udvalg og medlem af Organisationsudvalget. Her skal forslaget fra Ligestillingsudvalget behandles på næste fredag, inden det sendes videre til hovedbestyrelsen.

René Simmel er enig i, at det er et problem, at der ikke er en mere ligelig kønsfordeling i DJs ledelse. Men han mener, at der skal sættes ind på en helt anden måde. I hans øjne handler det om at sikre rekrutteringen blandt unge allerede på tillidsrepræsentantkurser i DJ. Det er det lange seje træk, der gælder.

»Hvis du uddanner meget dygtige tillidsfolk, så vil der naturligt på et eller andet tidspunkt være dygtige HB-kandidater,« siger René Simmel.

Ud over et forslag om seks-syv af hvert køn i hovedbestyrlesen, som i alt har 15 medlemmer, så foreslår Ligestillingsudvalget også, at hovedbestyrelsen skal stille et ligestillingsalternativ, hver gang de udpeger kandidater til eksterne råd og nævn.

0 Kommentarer