Lettere at komme ind på journaliststudier

For få år siden var journalistik på RUC landets sværeste uddannelse at komme ind på. Nu er den røget helt ud af top-20. Samtidig stiger snittet til DMJX’s kommunikationslinje år for år, mens ansøgertallet til journalistlinjen er faldet for første gang i en årrække

Det er tilsyneladende lidt mindre svært at blive journalist, end det var for et par år tilbage. I hvert fald hvis man ser på adgangskvotienten og antallet af ansøgere til landets tre journalistuddannelser, der er blevet offentliggjort i dag.

For mens journalistik på RUC for bare fire år siden toppede karakterlisten og var den uddannelse i landet, som det var allersværest at komme ind på, så ser det i dag anderledes ud. Adgangskvotienten til Journalistik og Humanistisk Basis på RUC lå i 2010 på 10,9, men er i år faldet til 10,3 (se grafik nedenfor).

Uddannelsen er dermed røget helt ud af top-20 over de mest populære uddannelser. Ansøgertallet er dog steget støt hvert år i perioden, men hvor antallet af studerende, der blev optaget på én af RUC’s uddannelser med journalistik som andet fag i 2010 lå på 66, er det i dag vokset til 128.  

19,1 procent af ansøgerne optaget på SDU  

Der er ikke noget kvotesystem på de to andre journaliststudier, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Journalistik på SDU, da de studerende her optages ved optagelsesprøve. Men for første gang siden 2009 er antallet af ansøgere til at læse til journalist på DMJX faldet en smule. I år søgte 1.506 ind, mod 1.575 sidste år. Optaget har i en årrække ligget uændret på 252 studerende.

På SDU har ansøgertallet de seneste tre år ligget nogenlunde stabilt mellem 520 og 530. Til gengæld er der i år blevet optaget lidt flere studerende på uddannelsen. Procentvis betyder det, at 19,1 procent af ansøgerne i år er kommet ind, mens det tal i 2012 lå på 16,9 procent.

Kommunikation kræver 10,3 i snit

Mens adgangen til journaliststudierne altså synes at være lettet en lille smule, er adgangskravet til DMJX’ professionsbachelor i kommunikation til gengæld steget.  

I år kræver det et snit på 10,3 at komme ind på DMJX’s kommunikationslinje i Emdrup ved København, mens adgangskravet til kommunikationslinjen i Aarhus er 10,2. Da uddannelsen i 2012 blev oprettet, kunne håbefulde studerende nøjes med at skulle mønstre et snit på henholdsvis 9,7 og 9,8.

Dermed har adgangskvotienten til kommunikationsuddannelsen altså sneget sig op på samme niveau som karakterkravet for at blive optaget på Journalistik på RUC.

0 Kommentarer