Kritisk udtalelse fra DR Videnskabs medarbejdere

Medarbejderne på DR Videnskab kritiserer beslutningen om at udflytte radio og web og nedlægge eller flytte tv-stillingerne. Læs deres udtalelse her

For kort tid siden modtog Journalisten en kritisk udtalelse fra medarbejderne på DR Nyheder. Nu følger DR Videnskab trop med en udtalelse.

Også her er medarbejderne kritiske over for DR-ledelsens beslutning om at udflytte en række arbejdspladser til Aalborg og Aarhus.

Du kan læse udtalelsen fra DR Videnskab i fuld længde herunder:

 

"Det er med stor beklagelse, at Videnskabsredaktionen i dag har modtaget beskeden om, at vores bidrag til radio og web flyttes fra København til Aalborg, samt at TV-stillingerne nedlægges eller flyttes andre steder hen.

Flytningen begrundes med den store faglighed, der ligger inden for tech-, miljø- og videnskab i Aalborg, samt en politisk plan om at bringe DR tættere på alle brugere, lyttere og seere i Danmark.

Den politiske beslutning er, hvad den er – men den behøver ikke at være visionsløs og deprimerende foruden nærmest uforståelig, i forhold til hvordan det forventede udbytte af manøvren kan stå mål med omkostningerne.

Den faglige argumentation modtager vi derimod med stor skepsis.

I dag har vi en videnskabsredaktion, hvor tv, radio og web er tæt integreret med hinanden. I Aalborg-scenariet er tv-journalisterne ikke med. De forflyttes til en anden afdeling i DR-Byen, hvilket er en markant svækkelse af et stærkt fagligt miljø, som er blevet bygget op siden 1997.

Samtidig kan en udflytning til Aalborg, på trods af gode forskere og iværksættere i byen og regionen, få alvorlige konsekvenser for teknologi- og videnskabsstoffet i DR.

Det er nok svært at komme uden om, at de største naturvidenskabs- og innovationsmiljøer i Danmark findes uden for Aalborg, blandt andet i København og Odense.

Selv Aalborg Universitet har flyttet væsentlige aktiviteter, specielt inden for læring og formidling af innovation, til Nokias gamle bygninger i Sydhavnen i København i samme erkendelse.

Aalborg rummer mange dygtige forskere, men vi kan ikke komme uden om, at København er centrum for forskning og tech i Danmark. Derfor vil de Aalborg-ansatte videnskabsjournalister komme i den besynderlige situation, at interviews med forskere på Aalborg Universitet skal optages i København SV.

Samlet vil udflytningen formodentlig medføre en svagere dækning af videnskab og tech og dermed en svagere udfyldelse af den rolle, DR har som public service-faneholder og til skade for de danske lyttere, læsere og seere.

Samtidig mister DR en redaktion, der i høj grad bistår andre redaktioner til både research, radio- og TV-optrædener – samt almindelig sparring om formidlingen af et vanskeligt stofområde.

Vi betragter derfor beslutningen som en de facto nedprioritering af stofområdet, ja måske ligefrem en nedlæggelse af en seriøs daglig dækning af videnskab og teknologi i DR-regi.

DR Videnskab"

4 Kommentarer

Erik Jensen
31. OKTOBER 2017
Nogen gange, er det virkelig
Nogen gange, er det virkelig svært at lade være med at grine, når man høre de mange "gode" argumenter mod at flytte uden for Kbh...

- Tænk, at man stadig kan tillade sig at hævde, at niveauet simpelthen er dårligere i provinsen end i hovedstaden.
- Tænk, at man i DK overhovedet kan bruge de geografiske afstande, som argument mod at slå sig ned vest for Valby Bakke.

Der er virkelig ikke megen klangbund i disse hyletoner...
Line Friis
7. APRIL 2016
Jeg har selv siddet på
Jeg har selv siddet på videnskabsredaktionen i 7 år - fra 2005-2012. Og jeg må blot lige påpege, at det at påstå, at der er opbygget en stærk faglighed i tv-redaktionen på videnskabsredaktionen siden 1997 ganske enkelt ikke er rigtigt. I den periode jeg var der, forsvandt alle dem der sad og lavede videnskabs-tv (hedengangne Viden Om) stille og roligt på den ene eller anden vis. Jeg var den sidste af den gamle bande på tv-journalistfronten med videnskabelig baggrund - og jeg stoppede som sagt i 2012 (skal for korrekthedens skyld siges, at der var én tilbage - som dog nu lavede kulturprogrammer i stedet for videnskabsprogrammer). Og der var INTET, der blev ført videre af gamle traditioner. Så der kan være andre bekymringer, frustrationer og alt muligt andet - og jeg kan fuldt bakke op om, at der var en stærk faglighed på radiosiden bygget op over mange år - men at påstå, at det ødelægger en længe opbygget faglighed på tv-fronten er ganske enkelt usandt. Og man burde holde sig for god til at bruge den slags argumenter, uanset hvor frustreret man er.
Lars Bonderup Bjørn
6. APRIL 2016
Som formand for Aalborg
Som formand for Aalborg Universitet vil jeg benytte lejligheden til at korrigere en fejlopfattelse, der gengives i artiklen. Aalborg Universitet har ikke flyttet forskning fra Aalborg til København. Placeringen i de gamle Nokiabygninger i Sydhavnen er altovervejende et resultat af en flytning fra Ballerup og Hørsholm, hvor Aalborg Universitet tidligere havde til huse og til en synlig placering i København. Aalborg Universitet har derudover ansat forskere, der tidligere havde til huse på andre universiteter i Københavnsområdet. Det er generelt ikke korrekt, at der vil blive tale om, at der skal laves interview med forskere i København, som er flyttet til København på grund af universitets placering i Sydhavnen. Der kan muligvis findes enkelte tilfælde, hvor en sådan flytning har fundet sted - ganske ligesom der sikkert kan findes enkelte tilfælde på forskere, der er flyttet fra København til Aalborg. I givet fald vil det være på forskerens eget initiativ og efter forskerens ønske. Man behøver hverken bo i Aalborg eller København for at læse om dette på følgende link http://www.aau-cph.dk/om-aau-cph/historien/
Kasper Ørkild
6. APRIL 2016
Fair nok ikke at ville flytte
Fair nok ikke at ville flytte til Jylland pga. tilhørsforhold, familie etc. Men at kalde en udflytning for en nedlæggelse af en seriøs dækning - det er latterligt.

Jeg glæder mig til at se en seriøs dækning af forskning i Danmark, hvor man ikke overser de mange innovative projekter, der er i både Aalborg og Aarhus - som DR tidligere har gjort.