DR-ansatte får 60.000 kr. i tillæg for at flytte til Jylland

Cirka 150 stillinger i DR skal rykkes ud af København og flyttes til Aarhus og Aalborg. Der er nu forhandlet en aftale på plads om vilkårene for de medarbejdere, som er berørt. Der er blandt andet 60.000 kr. i tillæg for at flytte med til Jylland

Der følger en kontant kompensation på 60.000 kr. med til de DR-medarbejdere, der vælger at flytte med deres arbejdsplads til Aarhus og Aalborg.

Det er en del af den aftale, som DJ og de andre faglige organisationer har forhandlet på plads med DR’s ledelse om vilkårene for de cirka 150 medarbejdere, som skal flyttes ud fra København.

De medarbejdere, som flytter med til Jylland, kan se frem til at få et opstartstillæg på 5.000 kr. om måneden det første år svarende til 60.000 kr. i alt.

»Det kan være svært bare at flytte en familie fra en landsdel til en anden, og der kan være økonomisk usikkerhed i det, hvis man har en ægtefælle, som må sige sit job op, og man ved ikke, hvornår han eller hun får nyt job. Opstartstillægget skal også dække nogle af alle de udgifter, som er svære at dokumentere. Eksempelvis udgifter til bolighandel og nye møbler og lamper,« siger DJ’s forhandlingschef, Claus Iwersen.

»Der kan være mange barrierer for folk, og det handler ikke om snobbede københavnere, som ikke vil til Jylland. Det er helt legitime bekymringer, som jyder også ville have haft, hvis deres job blev flyttet til hovedstaden. Eksempelvis bekymring for, om ægtefællen kan få et job og bekymring for børnenes skoleskift, hvis de er midt i et eksamensår,« siger Claus Iwersen.

God tid til at beslutte sig

Han peger på flyttegodtgørelse efter statens regler som et andet væsentligt resultat.

Det er også en del af aftalen, at de varslede medarbejdere kan vente med at tage deres beslutning frem til midt i august 2016. Sportens medarbejdere får helt frem til midt i november, fordi der er en travl sportssommer i vente med OL i Brasilien og et EM i fodbold.

»Det er vigtigt, at der er god tid til at beslutte sig. De fleste har en masse uafklarede ting. Hvilke jobmuligheder har min ægtefælle og så videre. Det er ikke en beslutning, som man tager på 14 dage. Derfor er vi glade for, at ledelsen har vist forståelse for, at medarbejderne skal have god tid til at træffe deres beslutning,« siger Claus Iwersen.

Undtagelsesvis vil der også være mulighed for individuelle aftaler om eksempelvis nedsat tid eller pendling i en overgangsperiode.

Det kan eksempelvis være begrundet i børns trivsel og eksamen, alvorlig sygdom eller andre særlige situationer i den nærmeste familie. Men det er altså ikke en rettighed.

»Vi havde håbet på nogle mere håndfaste tilsagn om fleksibilitet i en overgangsperiode for de medarbejdere, som flytter med. Men overordnet set er vi godt tilfredse. DR kunne i princippet have sagt nej til alle vores krav. Men DR har vist en klar interesse i at få så mange DR-medarbejdere som muligt til at flytte med, fordi de har erfaring fra og kendskab til DR,« siger Claus Iwersen.

De medarbejdere, som afviser at flytte med til Jylland, får 15.000 kroner plus moms til at købe ekstraordinær efteruddannelse, rådgivning eller sparing for hos en udbyder efter eget valg.

Desuden får disse medarbejdere ret til at få en jobsamtale med den ansættende chef, hvis de søger en opslået stilling i DR i opsigelsesperioden. De er dog ikke garanteret ansættelse, da DR skal ansætte den bedst kvalificerede ansøger. Men DR har tilkendegivet, at de vil tillægge erfaring fra ansættelsen i DR betydelig vægt over for eksterne ansøgeres kvalifikationer.

Nedenfor er nogle af de væsentligste punkter i aftalen:

Medarbejdere, som flytter med til Aarhus og Aalborg

60.000 kr. i opstartstillæg til udflyttede DR-medarbejdere.

Undtagelsesvis og under særlige hensyn til DR’s drift vil der være mulighed for individuelle aftaler, der tilgodeser den varslede medarbejders behov i en overgangsperiode.

Ønsker om individuelle aftaler kan eksempelvis være begrundet børns trivsel og eksamen, alvorlig sygdom eller andre særlige situationer i den nærmeste familie.

DR refunderer transportudgifter, hvis varslede medarbejdere med partner ønsker at besigtige hus eller lejlighed i Aarhus.

DR refunderer flytteudgifter efter statens regler

Medarbejdere, der bliver varslet, men som afslår at flytte med til Aarhus eller Aalborg.

Outplacement-pakke til efteruddannelse sparring og rådgivning på 15.000 kr. plus moms til den enkelte medarbejder fra udbyder efter eget valg.

Medarbejderen vil efter aftale med sin chef kunne få fri til jobsamtaler og efteruddannelse.

Medarbejderen får ret til at få en samtale med den ansættende chef, hvis de søger en opslået stilling i DR i opsigelsesperioden. De er ikke garanteret ansættelse, da DR skal ansætte den bedst kvalificerede ansøger. Men DR vil tillægge erfaring fra ansættelsen i DR betydelig vægt over for eksterne ansøgeres kvalifikationer.

Medarbejdere kan modtage oplysning om nye internt opslåede stillinger i DR fra 1. juni 2016 til 31. januar 2018 ved at tilmelde sig en mailliste, der oprettes til formålet.

Andre medarbejdere

Øvrige fastansatte i DR får mulighed for at tilkendegive interesse for at flytte til Aarhus eller Aalborg på et fortroligt møde med chefen for det relevante område. 

8 Kommentarer

Lasse Glavind
25. APRIL 2016
Claus Iwersens argumenter er
Claus Iwersens argumenter er jo for så vidt valide nok, og det er også hans opgave at sikre medlemmerne af DJ de bedst mulige vilkår. Men spørgsmålet er så, om denne aftale i det store perspektiv og på den lange bane er til gavn for alle DJ-medlemmer, eller om den kun nu og her-gavner en lille gruppe fastansatte i DR - altså om man pisser i de faglige bukser for at holde sig varm.

Man kunne fx spørge Iwersen og også det politiske lag i DJ, hvem de forestiller sig skal 'dække' DR's flytteomkostninger? Er det igen løsarbejderne og praktikanterne, der skal udfylde de større og større budgethuller, som de fastansattes realløns- og privilegie-udvikling hele tiden skaber ikke kun i DR, men også i mange andre medievirksomheder? Eller skal budgetproblemet mon 'løses' ved flere udliciteringer og dermed de facto forringelser af løn- og arbejdsvilkår - branchens anden store beskidte hemmelighed bag de fastansattes gode lønninger?

Så det egentlige kritiske spørgsmål til Iwersen burde være: Hvordan har du sikret dig, at den her 'relativt gode aftale' for de fastansatte medlemmer af DJ ikke bliver tørret af i DJ's mange og stadig stigende andel af løsarbejdere?Anders Hede Jørgensen
22. APRIL 2016
Det samme med lønningerne. De
Det samme med lønningerne. De er helt oppe og ringe og langt over statsministerniveau til folk med en smule magt. Den slags fungerer i det private, men hvorfor hulen skal DR gøre alt som de private - hvis der er et argument der hedder at vi bare skal have public service, så prøv dog at lade være at kopiere de private konstant.
Anders Hede Jørgensen
22. APRIL 2016
Nå ja, det er jo bare alle
Nå ja, det er jo bare alle vores penge, de kan bruge som de vil. Jeg tror ikke der er andre offentlige institutioner, der på samme måde, bruger løs af offentlige penge. Der skal normalt spares, og jeg har aldrig hørt om en skolelærer eller en sygeplejerske der fik 60.000 med plus diverse ekstra for en flytning.
H
Jørgen Henrik Steenman
21. APRIL 2016
@ Claus Iwersen : Hvis det
@ Claus Iwersen : Hvis det virkelig var det som det handlede om, skulle der jo betales til Danmarks Radio over skatten. I stedet handler det om, at en statslig organisation med venstreorienteret slagside skal holdes kunstigt i live.
Claus Iwersen
21. APRIL 2016
De fleste offentlige
De fleste offentlige arbejdspladser har vel det vilkår, at borgerne er tvunget til at betale for ydelserne, uanset hvor meget de bruger deres tjenester. Borgere uden børn er også med til at betale til folkeskolen osv.

Flere