Kilde kaldte sin advokat en katastrofe – nu får Sjællandske kritik for manglende forelæggelse

Pressenævnet kritiserede Sjællandske Medier for ikke at give en advokat mulighed for at forholde sig til skadelige og krænkende udsagn fra hans klient

I maj interviewede Sjællandske Medier Jørn Rasmussen fra den sydsjællandsk ø Masnedø, efter Retten i Nykøbing Falster havde idømt ham en bøde på 5.000 kroner for at overtræde miljøbeskyttelsesloven.

I interviewet bragt på sn.dk rettet Jørn Rasmussen en skarp kritik mod sin navngivne advokat i sagen. Han sagde blandt andet, at forsvareren og ham ”ikke trak på samme hammel”, og at ankesagen ikke ville blive med samme forsvarer – for det var ifølge Jørn Rasmussen ”en katastrofe”.

Men ingen af de udtalelser var forelagt forsvareren, som derfor klagede til Pressenævnet. Og det får Sjællandske Medier nu kritik fra Pressenævnet for.

Krænkende udsagn

Af kendelsen fremgår det, at advokaten har klaget over, at Sjællandske Medier ikke gav ham mulighed for at forholde sig til de skadelige og krænkende udsagn, inden artiklen blev bragt.

Og den vurdering er Pressenævnet enig i.

”Oplysningerne skulle derfor have været forelagt for ham. Pressenævnet udtaler kritik af Sjællandske Medier for den manglende forelæggelse. Den omstændighed, at Sjællandske Medier efterfølgende tilbød [Klager] at komme med sine kommentarer, kan ikke føre til et andet resultat,” lyder det i kendelsen.

Artiklen skal ikke fjernes

Advokaten har i klagen også anmodet om, at den pågældende artikel fjernes fra sn.dk.

Men da Sjællandske Medier i anledning af klagen til Pressenævnet har anonymiseret ham ved at fjerne hans navn og titel fra artiklen – hvilket advokaten er tilfreds med – foretager Pressenævnet sig ikke mere i sagen.

0 Kommentarer