Kendt mediekoncern undlader at betale den lovede løn

Manglende lønudbetalinger og usaglige fyringer. Det er kendsgerningerne i mediekoncernen Advice i Aalborg, som styres af Anders Bruun. Ifølge det nye nummer af Magisterbladet er der tale om et omfattende virksomhedscirkus.

Manglende lønudbetalinger og usaglige fyringer. Det er kendsgerningerne i mediekoncernen Advice i Aalborg, som styres af Anders Bruun. Ifølge det nye nummer af Magisterbladet er der tale om et omfattende virksomhedscirkus.

Advice har tidligere været i søgelyset. Allerede for et år siden varslede Dansk Journalistforbund blokade mod virksomheden, der består af en række selskaber specialiseret i kommunikation, og som udgiver en stribe magasiner.

Og i det seneste nummer af Magisterbladet påpeges det over otte sider, hvordan Anders Bruun undviger at betale medarbejderne deres løn eller fyrer folk usagligt uden erstatning, fordi de er ansat i underfirmaer og anpartsselskaber, der går konkurs og ændrer navn.

Hele 39 selskaber er således tilknyttet Anders Bruun i CVR-registret. Heraf står 25 selskaber i skrivende stund anført som tvangsopløst eller under konkurs, mens 11 af selskaberne stadig fungerer, og tre enten er fusioneret eller blot opløst, skriver Magisterbladet.

Magasinet har også talt med Anders Bruun selv. Eller i hvert fald forsøgt, for undervejs i processen blev Magisterbladets journalister anklaget for "ringe håndværk" og "bevidst vildledning".

Anders Bruun har tillige advaret om, at han ville rejse et personligt erstatningskrav mod Magisterbladets journalist, hvis artiklerne blev bragt.

Det er de så nu.

I Magasinet bliver han blandt andet spurgt til, hvorvidt han spekulerer i, at selskaber går konkurs. Mere end 20 selskaber er allerede gået konkurs eller tvangsopløst. Og videre spørges der:

Synes du, det er rimeligt, at det offentlige gennem Lønmodtagernes Garantifond skal betale erstatning til dine tidligere ansatte, når et af dine mange anpartsselskaber er gået konkurs, ligesom det skete med Lise Bak Uldbjerg, som fik erstatning?

Anders Bruun svarer:

"Jeg tror, at Lise klapper så rigeligt i sine hænder over, at der er noget, der hedder Lønmodtagernes Garantifond, som gør, at hun uberettiget har fået erstatning på en uberettiget fyring. Jeg var ikke bekendt med, at der var en retssag, så jeg tror, hun er rigtig glad for det."

Uafhængigt af Magisterbladet er en række fagforeninger allerede i kamp med Anders Bruun og Advice i Aalborg. Det drejer sig om DM, HK, Ledernes Hovedorganisation og så også Dansk Journalistforbund.

Sidstnævnte har da også for længst taget konsekvensen og meddelt medlemmerne, at de ikke længere må arbejde for Advice A/S i Aalborg og de mange tilknyttede selskaber.

Blandt magasinerne, som Advice A/S står bag, kan nævnes Appetize, Prestize, FCK Balls, Filmmagasinet og Business Class.

På Advices hjemmeside forsvarer Anders Bruun sig yderligere.

0 Kommentarer