Ja, mænd tjener stadig mere end kvinder i mediebranchen – så stor er forskellen

Der er stadig en tydelig lønforskel på mænd og kvinder i mediebranchen. Og faktisk faldt den gennemsnitlige løn for kvinder fra 2018 til 2019. Det viser DJ’s nye lønstatistik

Mænd tjener mere end kvinder i mediebranchen.

Det er måske ikke en rystende overraskelse. Men faktummet bliver slået fast i Dansk Journalistforbunds seneste lønstatistik, der er blevet offentliggjort i dag.

Her står det klart, at et mandligt medlem af DJ i mediebranchen i gennemsnit tjener 2.000 kroner mere om måneden end en kvinde. Et mandligt DJ-medlem får i gennemsnit 43.422 kroner om måneden, mens en kvinde får 41.561.

Samtidig viser lønstatistikken også, at den gennemsnitlige løn for kvinder er faldet med 0,6 procent fra 2018 til 2019 – eller 41.817 til 41.561 kroner.

Usikre tal

Det er dog usikkert, om den gennemsnitlige løn for kvindelige DJ-medlemmer reelt er faldet. Det forklarer Henrik Bruun, forhandlingskonsulent i Dansk Journalistforbund.

I 2018 fik DJ kun lønstatistik fra folk, der selv meldte deres løn ind. Det betyder, at de gamle tal er usikre.

”2018 var et mærkeligt år. Der indsamlede vi data anderledes end i 2019. Der var ikke mere end et par tusinde mennesker, der svarede, mens vi i år har tal fra 5.000. Isoleret fejler de enkelte tal ikke noget, men vi ved ikke, om det var repræsentativt sidste år,” siger han.

Såfremt tallene holder helt, har han en mulig forklaring på, hvorfor gennemsnitslønnen kan være faldet.

”Når en gennemsnitsløn falder, skyldes det ikke, at den enkeltes løn falder, men at der er så mange højtlønnede, der forlader branchen og erstattes af lavere-lønnede, at det ikke kan opvejes af de generelle lønstigninger. Men mit bedste gæt er, at 2018 var et mærkeligt år, som man ikke bør sammenligne med,” siger han.

Hvorfor er der forskel?

Lønforskellen er der dog ingen tvivl om, slår Henrik Bruun fast. Den var der også i 2017, hvor kvinderne i gennemsnit tjente 40.882 kroner, og mænd tjente 42.745 kroner i branchen.

Men hvad er forklaringen?

Ifølge Henrik Bruun viser DJ’s lønstatistik blandt andet, at mænd oftere arbejder i jobs, hvor de får et ulempetillæg – altså på skæve tidspunkter.

”Færre kvinder får et ulempetillæg. Det er ikke, fordi der er kønsforskel på, hvad man får i ulempetillæg – men der kan være en forskel på, hvem der søger hen i jobs, der ligger på skæve tidspunkter og eksempelvis kan passe dårligt med familieliv,” siger han og tilføjer:

”Derudover får mænd i stillinger som redaktionssekretær, redaktør eller højere stillinger mere i løn end kvinder, der sidder i de samme stillinger.”

Det er der ikke nødvendigvis en klar forklaring på, siger forhandlingskonsulenten.

Men:

”Måske skyldes det, at kvinder har tendens til at prioritere ”det gode job” – også i forhold til arbejdstider og blødere ansættelsesværdier – frem for den høje løn. Ligesom det selvfølgelig kan være helt usaglige ting, der spiller ind.”

3 Kommentarer

Anne Lea Landsted
6. FEBRUAR 2020
Hej, det er måske ikke en rystende overraskelse, at mænd tjener mere end kvinder, skriver du. Jo, det er faktisk rystende, at vi kvinder stadig halter lønmæssigt bagud i 2019, ligesom det er rystende, at freelanceres løn falder, mens andres stiger. Kære forbund, hvad har tænkt jer at gøre for at sikre ligeløn og skaffe ordentlige forhold for freelancere? Bedste hilsen kvinde og freelancer
Ole Obitsø
6. FEBRUAR 2020
Hej Mikkel, det er selvfølgelig helt rigtigt. Gennemsnitstallet i artiklen er uden pension.

Med pension er den gennemsnitlige løn - for mænd og kvinder samlet - 46.625. Uden pension er den gennemsnitlig løn samlet 42.607.

Der er desværre ikke opgjort et gennemsnitstal inklusive pension for henholdsvis mænd og kvinder i den offentliggjorte lønstatistik.

Med venlig hilsen
Ole Obitsø
Mikkel Andersen
5. FEBRUAR 2020
Med eller uden pension...? Det er en væsentlig oplysning i artikler om dette emne.

Læs også

Mediechef, hvad tjener du selv?

04. SEPTEMBER 2017
<span class=Ungdomsmedie frustreret over Louds millionstøtte: Endnu et medie af voksne lavet til unge">

Q&A: Her er den ”symbolske løn” for natradioværter på Loud

14. JANUAR 2020