Hvem vinder din morgen?

En stikprøve viser, at der er markante forskelle på ’P1 Morgen’ og ’Radio24syv Morgen’. På den ene kanal får du et klassisk morgenprogram med internationalt udsyn, ekspertkilder og forudsigelighed - på den anden får du et mere eksperimenterende format med levet liv, lytterinddragelse og personlige værter  

Tre timer, to værter og dagens vigtigste nyheder. På papiret ligner morgenfladerne på Danmarks to taleradioer hinanden. Men det er langtfra ligegyldigt for dit verdensbillede, hvilken af de to licensfinansierede danske taleradiokanaler du lukker op for om morgenen.

Det viser Journalistens gennemlytning af morgenfladen på P1 og Radio24syv. 

Vi har registreret programmerne ’P1 Morgen’ og ’24syv Morgen’ to forskellige morgener fra klokken 06.00-09.00 i marts. Og konklusionen er klar: Spiser du morgenmad, smører madpakker og kører på arbejde til ’24syv Morgen’, bliver du både præsenteret for en anden type værter, nogle andre historier og nogle andre stemmer i debatten, end du gør, hvis du står op med ’P1 Morgen’.

De mest markante forskelle i emnevalget på de to radiokanalers morgenprogrammer skal findes i fordelingen mellem indlands- og udlandsstof.

På P1 handler flere af morgenens tilbagevendende historier således om verden omkring os. Den ene morgen er det historierne om, at Afghanistans præsident besøger Barack Obama, og at Yemen er på randen af borgerkrig.

Ingen af de to begivenheder nævnes på Radio24syv.

Her er hovedhistorien derimod, at hver femte ung i Lollands Kommune er i RKI-registeret – en historie, der tydeligt fremhæves som Radio24syvs egen historie, og en historie, som værterne vender tilbage til mange gange i løbet af morgenen.

Forskellene er gennemgående. En morgen er der kun overlap på de to stationer på to historier. Og den anden morgen er der kun en historie, der går igen. Det er BT’s nyhed om, at den russiske finansmand Oleg Tinkov har smidt Bjarne Riis af sit cykelhold.

Indland versus udland

Tendensen er klar: Mens P1 havde henholdsvis 12 og 14 indslag om internationale forhold i løbet af udsendelsens tre timer, var der på Radio24syvs morgenflade kun et enkelt indslag fra den store verden den ene morgen og to af slagsen den anden. Det overrasker Mark Blach-Ørsten, professor i journalistik på RUC:

»Analyser fra medieforskningen viser, at der er meget lidt udenlandsk politik i danske medier generelt, så alt andet lige vil jeg mene, det er en mangel, at ’24syv Morgen’ ikke har udlandet mere med,« siger han.

Ifølge Kaare Svejstrup, som er den ene halvdel af de to skiftende værtspar på ’24syv Morgen’, handler stationens fokus på indlandsstoffet om, at ’24syv Morgen’ vil bringe historier, der er nærværende for lytterne. Men de redaktionelle vilkår og ressourcer på programmet er også en del af forklaringen på, at de har så få udlandsindslag, påpeger han. 

»Vi er lillebror. ’P1 Morgen’ er jo ikke bare ’P1 Morgen’ – de har hele DR i ryggen. Det betyder, at de også har hele DR’s udlandsredaktion og deres netværk af korrespondenter og stringere ude i verden at trække på. Og selv om vi også har nogle kompetente udenrigsfolk på 24syv, så har vi altså en langt mindre enhed at rykke med end DR,« siger han.

Kanalchef på P1 Anders Kinch-Jensen understreger, at det langtfra er tilfældigt, at netop udlandsstoffet fylder så meget i ’P1 Morgen’.

»Vi vil være den kanal, der giver perspektiv på verden – ikke bare på Danmark og Nordeuropa, men på hele verden. Det er vigtigt, og det er et punkt, hvor vi kan adskille os fra andre,« siger han.

Forskelle i kildevalg

Også de to kanalers kildevalg adskiller sig. Henholdsvis 13 og 19 af de kilder, der optræder i ’P1 Morgen’ de to morgener, er ekspertkilder. Dertil kommer DR-journalister fra andre redaktioner i huset, som begge morgener optræder som eksperter. Det gælder blandt andet DR’s politiske analytiker Jens Ringberg og Asien-korrespondent Philip Khokhar.

I ’24syv Morgen’ optræder kun henholdsvis fire og fem af gæsterne de to morgener som eksperter. Her er erfaringskilderne til gengæld prioriteret lige så højt – blandt andet interviewer værterne en ung mand fra Lolland, som er endt i RKI. 

Kaare Svejstrup fra ’24syv Morgen’: 

»Vi har ikke noget dogme om, at der ikke må være eksperter med – men hvis vi skulle have ekspertkilder på alle de historier, vi bringer i løbet af en morgen, så ville der ikke være plads til de mennesker, som det hele egentlig handler om,« siger Kaare Svejstrup.

For hans medvært Kristoffer Eriksen handler det også om at gøre programmet levende og undgå forudsigelighed: 

»Der er noget automatpilot-tænkning i den måde at formidle nyhedshistorier på, hvor man ringer til en ekspert, så snart man har fundet et problem i samfundet. Det er altid de samme eksperter, og det bliver bare så kedeligt og forudsigeligt,« mener han.

Spørger man P1’s Anders Kinch-Jensen, er det ikke udtryk for et fravalg af cases og erfaringskilder, at den slags kilder stort set ikke optræder i ’P1 Morgen’.  

»Jeg tror bare, det er en naturlig konsekvens af den morgenradio, vi gerne vil levere til lytterne. Vores fokus på viden og perspektiv kalder nok bare mere på ekspertkilder og partskilder,« siger han. 

Interaktion med lytterne

Den mest iørefaldende forskel på ’P1 Morgen’ og ’24syv Morgen’ er interaktionen med lytterne og dialogen mellem værterne. Eller manglen på samme – for mens værterne på ’24syv Morgen’ mange gange i løbet af morgenen opfordrer lytterne til at skrive ind, læser lytter-sms’er op og taler med hinanden om dagens historier, så ping-ponger værterne i ’P1 Morgen’ langt mindre, og lytterinddragelse er der intet af.

»Den klassiske ’P1 Morgen’-lytter vil hellere have den fokuserede information fra os, og derfor er dialog ikke noget, vi prioriterer særlig højt i programmet,« siger Anders Kinch-Jensen.

En optælling af den tid, der bliver brugt på at inddrage lytterne i ’24syv Morgen’, viser, at værterne samlet bruger 10-15 minutter på at opfordre lytterne til at skrive ind, læse sms’er højt eller forholde sig til dem. 

»Jeg oplever tit, at en lytter derude kommer med et helt unikt gyldent indspark i debatten. En vigtig vinkel på en sag, som vi som journalister har været helt blinde for – og som også nogle gange gør, at vi begynder at skifte holdning selv,« siger Kristoffer Eriksen. 

Lytterinddragelsen er netop en af de ting, der mest tydeligt tegner ’24syv Morgens’ profil og adskiller dem fra P1, mener Mark Blach-Ørsten:

»Det virker mere ungdommeligt – men måske også mindre troværdigt end den der rolige, objektive og måske lidt selvhøjtidelige vært, som du kan høre på P1. Mit bud er, at de to programmer faktisk rammer forskellige målgrupper,« siger han.

At de to programmer appellerer til forskellige målgrupper, bekræfter Gallups lyttertal for de to uger i marts, som de kortlagte udsendelser stammer fra. Selv om P1 har mere end tre gange så mange lyttere som Radio24syv i tidsrummet 06-09 om morgenen, så viser tallene, at Radios24syv har bedre fat i de yngre målgrupper.

Blandt de 30-39-årige har Radio24syv en share på 4,4 procent af alle radiolytterne, mens P1 kun har en share på 1,9. Til gengæld tænder en langt større andel af morgenradiolytterne over 40 år for P1 end for Radio24syv. 

Blach-Ørsten: Forskellighed er positivt

At forskellene på de to morgenradiotilbud både er til at høre og måle, er som udgangspunkt en god ting, der særligt tjener Radio24syvs ære, mener Mark Blach-Ørsten fra RUC. 

»Første trin på succes-stigen for Radio24syv er, om man har formået at skabe en alternativ radio. Et produkt, som gør, at man kan høre forskel på de to kanaler. Og set udefra må man i hvert fald sige, at Radio24syv på morgenfladen har lavet et andet produkt end P1’s. Der er nogle ganske markante forskelle, som man forbinder med hele kanalens profil og koncept – og det er første skidt i retning mod at få etableret sig,« siger han.   

Også på P1 er man ganske tilfreds med, at de danske radiolyttere har noget at vælge imellem:

»Jeg synes kun, det er godt, at vi hver især laver taleradio på vores egen måde. Det ville være ulykkeligt, hvis vi var ens,« siger Anders Kinch-Jensen, der ikke lader sig ryste af, at Radio24syv fanger de yngre lyttere med andre fortælleformer.

»Vi har ikke noget behov for at lave revolutioner på morgenfladen, så jeg har det fint med, at ’P1 Morgen’ er et forholdsvis klassisk aktualitetstilbud. Vores lyttere vælger os ud fra nogle klassiske værdier, som også er dem, vi tilrettelægger radioen efter,« siger Anders Kinch-Jensen. 

P1 Morgen: »Vi har en meget forsigtig tilgang til det at være personlige som værter«

På ’P1 Morgen’ er Dorte Krogsgaard og Anders Bech-Jessen optagede af ikke at spilde lytternes tid med detaljer om deres privatliv.

Anders: »Jeg synes, min opgave som vært er at være en professionel og rutineret guide for lytterne. De skal være trygge ved, at vi ikke kommer til at gå ud over stien i løbet af morgenen – vi kommer til at gå lige dér, hvor det er planlagt.«

Dorte: »For mig er det vigtigt, at vi som værter udstråler noget troværdighed og kompetence. Vi skal selvfølgelig også være godt selskab, for vi kommer jo vadende ind i folks køkkener og soveværelser om morgenen. Men vi skal i højere grad levere perspektiv på dagens nyheder end god stemning. Og vi skal ikke være for sludrevorne, for vi har nogle morgentravle lyttere, og vi skal udnytte deres tid på en ordentlig måde.«

Anders: »Hvis der har været noget i en udsendelse, som lytterne synes er for løst i kødet, så hører vi også fra dem. ”Hvorfor sludrer I sådan? Tror I, I sidder på P3?” kan de for eksempel skrive. De lyttere, der har valgt os, forventer at få en meget stram og stringent vare. Derfor har vi i høj grad en ’cut the bullshit og lad os komme til sagen’-ambition. Vi må ikke spilde lytternes tid – og det er nogle gange en ambition, som står lidt i vejen for at være personlig som vært.«

Dorte: »Vi skal lige til pointen – og det kommer man altså ikke altid, når man inddrager lytterne eller taler om sig selv som vært. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke skal være levende mennesker. Faktisk synes jeg også, vi fjanter ret meget. Men det er selvfølgelig meget drypvist, syv sekunder hist og pist.« 

Anders: »Der er ingen tvivl om, at vi har en meget forsigtig tilgang til det at være personlige som værter. Vi har bestemt intentioner om at være det, men det er meget væsentligt for os, at vi ikke kommer til at bringe det ind i det private. Det er ikke et blufærdighedsspørgsmål, men et spørgsmål om, hvad der er professionelt holdbart, og hvad der kommer lytterne ved. Jeg synes for eksempel ikke, det er interessant for nogen, hvad jeg spiser til morgenmad.«

Dorte: »Sådan har jeg det også selv, når jeg hører radio eller ser tv; jeg er interesseret i værtens personlighed, men jeg er mindre interesseret i at høre om, hvad konen hedder, og hvornår de har bryllupsdag.« 

Radio24syv: »Min far er så træt af at høre om Kaares privatliv« 

Kristoffer Eriksen og Kaare Svejstrup fra ’24syv Morgen’ giver ofte deres personlige holdninger til kende.

Kristoffer: »Det skal være et uforudsigeligt og levende program hver dag, og lytterne skal kunne høre, at vi er to mennesker i studiet, som ikke bare står og læser op. Vi er ikke robotter, vi er ikke mekaniske, og vi er ikke über-professionelle og strømlinede. Men vi forholder os rent faktisk til det, kilderne siger, og vi tør fejle og gå væk fra manus.«

Kaare: »Vi er ikke sat i verden for at lave taleradio, sådan som man gør på P1. Hele idéen med at starte 24syv var at lave noget andet – og det prøver vi faktisk også at tage alvorligt i morgenprogrammet.«

Kristoffer: »Som værter på Radio24syv skal vi gerne have holdninger, være personlige og bringe os selv i spil. Men det med at bringe sig selv i spil må aldrig nogensinde blive et slags skuespil, hvor vi har aftalte, nedskrevne replikker. Så vi gør det kun med de historier, der lægger op til en eller anden oplagt snak mellem os som værter.« 

Kaare: »At være en personlig vært handler også om at bruge sin egen fornemmelse og opfattelse af tingene, når du står i interviewsituationen, frem for bare at afvikle efter det manus, du har fået stukket i hånden.«

Kristoffer: »Men jeg er da sikker på, at der sidder en hel masse lyttere derude, som synes, vi er pisseirriterende at høre på, når vi taler om os selv. For eksempel bliver min far rødglødende, når Kaare taler om sin søn i radioen. Han er så træt af at høre om Kaares privatliv. Men man kan jo godt bruge sig selv uden hver dag at skulle stå og fortælle, at man går til crossfit i sin fritid og har en søn, som hedder Oscar og godt kan lide at spille Angry Birds på sin iPad. Og forhåbentlig har det bare en anden lyd og kan noget andet, end det folk er vant til.« 

 

Illustration Adam O.

 

5 Kommentarer

Henrik Lind Jørgensen
7. MAJ 2015
Jeg lytter til mere og mere
Jeg lytter til mere og mere 24/7. Min største anke ved P1 Morgen er, at det er for hektisk (!!!), når der partout kun er fem minutter til hvert indslag, og man ved, at lige om lidt bliver et interessant interview cuttet af "fordi vi har ikke mere tid"... og så går de over til det næste oplinede indslag og næste gæst, der kommer ind ad døren (er det derfor, der er alle de klik-lyde i baggrunden...).
Hvis P1 Morgen nu fik lidt mere ro på, så der var plads til at give et interview to minutter mere, ville jeg blive glad. Ja, hvis der lige var lidt pause til hjernen ind imellem. Bare et minut eller to. Sådan a la Dan Turèlls tur gennem gaden her til morgen. Det var skønt.
Sidst men ikke mindst: Konkurrence er godt, og Radio 24/7 er bestemt ikke galt på den.
Kerstin Bruun-Hansen
7. MAJ 2015
Hej Anders,

Hej Anders,

Tak for feedback. Lyttertallene på morgenfladerne, som optræder i artiklen, inkluderer alle platforme.

Mvh.
Kerstin, Journalisten
Marianne Antabi
6. MAJ 2015
Min morgen er også mest til

Min morgen er også mest til P1. Til gændgæld er formiddagen ( 10-12) og eftermiddagen ( 14-16) helliget 24syv. Udsendelser med Jeppesen ,Jan Elhøj ,Simon Juel, Rusie Rachid, rapporterne mf. er fantastisk underholdende og oplysende ,også for en Folkepensionist som mig!
bjarne hulgård
6. MAJ 2015
god undersøgelse! skifter
god undersøgelse! skifter selv mellemkl. 07 og o9 mellem de to stationer indtil kl.09.00. mellem 09.00 10. er det p1. (24/7 s aktieklubber er ikke interessante for mig) mellem kl. 10. og 12 er det næsten altid 24/7. ps.: ærgerligt at jeppesens forfra ophører
Anders Haubart
5. MAJ 2015
Tak for interessant artikel.
Tak for interessant artikel. Er det kun FM, eller er digitale lyttere med i Gallups opgørelser?

Min morgen: De gange, jeg står tidligt nok op, vinder Radio24syv (ellers Formiddagen på P6). God balance mellem humor og alvor, glimrende vært-pingpong, selv om Kaare Svejstrup også kan irritere mig med lidt for meget privatliv. Der er også for mange gentagelser af nyheder, men Kristoffer Eriksen er overset som en af landets bedste interviewere - en god lytter og fordomsfri. Alt i alt giver 24syv bare et godt overblik i en mere rummelig og rar tone, der rusker lidt i de sumpede og morgentvære.
Min hjerne er til gengæld ikke klar til P1 så tidligt, og så foretrækker jeg at hoppe på Orientering om eftermiddagen, hvor Radio24Syv til gengæld er flad.
Dementi (hvad kalder vi disclaimer på dansk??): Jeg kender ikke de pågældende journalister, og har intet med Radio24syv at gøre.

Flere