Her er mediernes største problemer – ifølge os selv

Stigende produktionspres og brugernes manglende vilje til at betale er branchens største udfordringer, lyder det fra mediefolket selv i ”Mediernes Tilstandsrapport 2016”, som fremlægges i morgen. »Det er forbundne problemer, hvor det ene problem afføder det andet. Generelt tegner det et billede af en branche under pres,« siger medieforsker

Mediebranchen er presset, og de største udfordringer griber ind i hinanden og skaber en dårlig spiral.

Det er den dystre konklusion i ”Mediernes Tilstandsrapport 2016”, hvor næsten 3.000 af DJ’s cirka 17.000 medlemmer har svaret på en stor spørgeskemaundersøgelse fra forskere på Syddansk Universitet.

Den Danske Publicistklub står bag rapporten, som bliver offentliggjort tirsdag eftermiddag. De største udfordringer i branchen ser ifølge de professionelle mediefolk sådan ud – i prioriteret rækkefølge:

  • Produktionspresset er stigende på nyhedsmediernes redaktioner (ifølge 61 pct. af respondenterne)
  • Publicistiske virksomheder har stadig sværere ved at få brugerne til at betale for indholdet (53 pct.)
  • Den offentlige forvaltning er blevet mere lukket (40 pct.)
  • Den journalistiske kvalitet i nyhedsmedierne er dalende (38 pct.)
  • De sociale medier forfladiger den offentlige debat (29 pct.)
  • Grænserne mellem reklamer og redaktionelt indhold udviskes (17 pct.)
  • Kommunikationsbranchen har for stor indflydelse på nyhedsmedierne (16 pct.)

Note: Alle respondenter er blevet bedt om at angive tre svar.

Økonomisk pres fører til produktionspres

Ser man på tre af de fire største bekymringspunkter, så er det udfordringer, som alle griber ind i hinanden, vurderer Søren Schultz Jørgensen, medieforsker ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet.

»Det er forbundne problemer, hvor det ene problem afføder det andet. Generelt tegner det et billede af en branche under pres. Der er et økonomisk pres, som fører til et produktionspres, der så leder til en oplevelse af dalende kvalitet,« siger han.

Søren Schultz Jørgensen fremlægger i morgen tirsdag ved Publicistklubbens årlige arrangement Publicistdøgnet udvalgte resultater fra undersøgelsen, før Publicistpriserne uddeles om aftenen.

Stor forskel på kommunikationsfolk og journalister

Undersøgelsen viser også, at der er store forskelle mellem, hvordan forskellige grupper i mediebranchen oplever nyhedsmediernes tilstand.

Eksempelvis er der stor forskel på svarene fra journalister i private og offentlige medievirksomheder. 38 pct. af de privatansatte journalister mener, at DR’s aktiviteter på nettet bør begrænses. Det er kun 9 pct. af folkene i DR og TV 2 enige i.

Desuden bedømmer kommunikationsfolk og journalister journalistikkens tilstand vidt forskelligt. 66 pct. af de kommunikationsprofessionelle mener, at journalistikken i nyhedsmedierne er blevet ringere i de senere år. Samme holdning har 48 pct. af journalisterne. Og 40 pct. af kommunikationsfolkene mener, at de med deres arbejde er med til et højne kvaliteten i dansk journalistik. Kun 16 pct. af journalisterne mener, at kommunikationsfolkenes arbejde har denne positive effekt.

»Det er helt forudsigeligt, at journalister og kommunikatører ser forskelligt på tingene, fordi de står på hver deres side af en magtrelation. Men det interessante er ikke, at kommunikationsfolkene synes, at journalistikken er for slap eller dårlig. Det markante er, at journalisterne langt hen ad vejen er enige. Næsten halvdelen af journalisterne giver dem ret. Det vidner igen om en presset branche. Jeg tvivler på, at halvdelen af landets tømrere eller VVS’ere vil sige, at kvaliteten i deres branche falder,« siger Søren Schultz Jørgensen.

Fokuserer på problemerne

Er I ikke med til at fremme sortsynet i mediebranchen, når I laver en rapport, som kun fokuserer på problemerne og ikke på alle mulighederne i den digitale omstilling? 

»Jo, det kan man godt sige. Man får svar, som man spørger. Hvis vi havde spurgt om, hvad der går godt, så havde vi fået nogle andre svar. Men ligesom en byggesagkyndig går ind i et hus for at finde problemerne, så er det også vores opgave, når vi laver en tilstandsrapport for mediebranchen,« siger Søren Schultz Jørgensen.

»Mediebranchen står midt i en meget vanskelig omstilling, hvor der kan sås berettiget tvivl om, hvordan verden ser ud i morgen. Når man skal tage stilling til, hvad der skal ske i morgen og i al fremtid i en branche, så er det rart at vide, hvor skoen trykker mest,« fortsætter han.

Undersøgelsen "Mediernes Tilstandsrapport 2016” rummer som nævnt svar fra næsten 3.000 af DJ's medlemmer, hvilket giver en svarprocent på 17 pct.

0 Kommentarer