search

Fødevarestyrelsen lavede skjult optagelse under DR-interview

Kommunikationschefen i Fødevarestyrelsen optog i skjul, hvad der blev sagt før, under og efter kritisk interview til DR-dokumentar. DR-journalist Poul-Erik Heilbuth er »voldsomt pikeret« over metoden. Kommunikationschefen siger, hun bare passede sit arbejde

»Som journalist skal du ruste dig til, at alt, hvad du siger, kan blive brugt imod dig.«

Sådan lyder det kollegiale råd fra Poul-Erik Heilbuth, mangeårig dokumentarjournalist i DR, efter sit møde med Fødevarestyrelsens kommunikationsafdeling.

I august lavede Poul-Erik Heilbuth et kritisk interview med veterinærdirektør Per Henriksen i Fødevarestyrelsens lokaler i København. Interviewet var til MRSA-dokumentaren ’Den dag penicillinen ikke virker’.

Hvad Poul-Erik Heilbuth ikke vidste var, at Fødevarestyrelsens kommunikationschef Sidsel Bang Addington med sin mobiltelefon optog alt – også det, der blev sagt før og efter interviewet.

»Jeg er voldsomt pikeret. Jeg føler mig personligt krænket,« siger Poul-Erik Heilbuth om fremgangsmåden.

Passede bare sit arbejde

Sidsel Bang Addington mener ikke, at der er noget fordækt over metoden.

”Jeg optog lydsiden, fordi jeg passer mit job. I et så langt interview – mere end to timer – er det en stor hjælp at optage lydsiden for at huske spørgsmål og svar,” forklarer hun i en mail.

Poul-Erik Heilbuth forklarer, at han i god tid før interviewet mindede alle i lokalet om, at de skulle slukke deres mobiltelefoner.

»Når man laver et tv-interview, hvor der er fem mennesker til stede i lokalet, er man ikke interesseret i, at en mobiltelefon pludselig ringer,« siger han.

Telefonen var på lydløs

Ingen af de tre DR-medarbejdere, der var til stede, så kommunikationschefen tænde eller slukke sin mobil.

»Jeg må derfor gå ud fra, at hun optog alt, hvad der blev sagt,« siger Poul-Erik Heilbuth.

Sidsel Bang Addington forklarer, at hun satte sin telefon på lydløs.

”Og efter min egen opfattelse levede jeg derfor op til Poul-Eriks anvisninger, således en opringning ikke ville forstyrre interviewet,” skriver hun.

Alt kan blive brugt imod dig

I dag er Poul-Erik Heilbuths råd til andre journalister, at de skal vide, at alt, hvad de siger, kan blive brugt imod dem.

»Efter mange år i det her fag kommer det som en total overraskelse for mig,« siger Poul-Erik Heilbuth.

Det er er jo ikke ukendt, at kilder selv optager deres interviews. Hvad er problemet her?

»Hvis kilder ønsker at optage et interview, giver vi altid lov til det,« forklarer Poul-Erik Heilbuth.

Er det ikke ligesom journalisters skjulte optagelser – hvor man heller ikke siger, at man laver en optagelse i det skjulte?

»Det, mener jeg, er at sammenligne æbler og pærer. Hvis jeg skal bruge skjult kamera i DR, kræver det en godkendelse i direktionen. Sagen skal have væsentlig samfundsmæssig interesse, og skjult kamera er den eneste måde at dokumentere for eksempel en ulovlighed på.«

Optagelse blev omtalt i en mail

Poul-Erik Heilbuth siger, at han sludrede i lang tid med Per Henriksen før og efter interviewet. Han kan ikke huske præcist, hvad de talte om, men det gjaldt for eksempel MRSA-sagen.

Han blev gjort opmærksom på optagelsen, da DR og Fødevarestyrelsen havde en mailkorrespondance om programmet. Her skriver Per Henriksen:

”Jeg tager din version af forløbet til efterretning. Jeg har stadig den opfattelse – støttet gennem optagelse på vor mobil.”

Sagen har fået DR til at klage til Fødevarestyrelsen.

I sit svar skriver fødevaredirektør Esben Egede Rasmussen blandt andet, at Fødevarestyrelsen (FVST) ikke kan bidrage med flere detaljer til sagens belysning:

”FVST og DR optager samme begivenheder, og indholdet er dermed kendt af DR”.

Kommentarer
18
Poul Simonsen
23.09.16 13:29
Det var en rigtig gid og
Det var en rigtig gid og afslørende udsendelse. Finder det helt iorden at medierne bruger skjulte optagelser når det er nødvendigt.
Men mon ikke journalister skulle holde op med at være så sarte?
Plejer I ikke at sige, at hvis vi ikke har noget at skjule, så ingen grund til hemmeliggedskræmmeri?
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
23.09.16 14:14
Der findes ikke nogen mere
Der findes ikke nogen mere sart faggruppe end journalister. Omvendt proportionalt med hvad vi forlanger at kilderne skal stå model til.
Fremhævet af Journalisten
Thomas Jensen
23.09.16 17:17
Det er fuldstændigt lovligt
Det er fuldstændigt lovligt hvad der er foregået

Hvad er problemet
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
23.09.16 18:33
Kære Journalisten,

Kære Journalisten,
Jeg savner i den grad en kommentar fra DR, som er den instans der har klaget.
Navnlig kunne jeg godt tænke mig DR gøre rede for sine moralske overvejelser i forhold til klagen, især i lyset af at det jo netop var DR der i sin tid pissede Bertel Haarder af og optog hans vredesudbrud uden han vidste det og ligefrem lavede det til en ringetone som man kunne købe.
Alt det har Fødevarestyrelsen ikke gjort, de ville bare ikke være de eneste der ikke havde en optagelse af hvad der var blevet sagt.
Fremhævet af Journalisten
Erik Guldager
23.09.16 19:13
Når man oplever journalisters
Når man oplever journalisters klippe/klister leg med optagelser og den oftest fordrejede sammensætning af den virkelighed de ønsker fremstillet, bliver man træt. Meget træt !

Selv giver jeg ikke interviews mere, med mindre det er direkte og jeg kender til emnet på forhånd. Journalister rangerer i dag generelt på laveste hylde hos befolkningen, en velfortjent placering efter mange års målrettet arbejde.

Vi taler +80% af journaliststanden.
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
23.09.16 20:28
Hej,

Hej,
Min sympati er på DR's side.
Jeg har for nylig oplevet, at Fødevarestyrelsen var utroligt tunge at danse med i forbindelse med et par kritiske historier, jeg var med til at lave til TV 2 1) om deres gebyrer i forbindelse med kontrolbesøg, som i nogles øjne er eksorbitante, 2) om en sag, hvor de erkendte de havde fejlet ved en beslaglæggelse - men ikke ville betale de omkostninger, fejlen havde påført ejeren af det beslaglagte. Styrelsen mente ikke, den ville tabe en retssag, og dermed var der i dens øjne ikke tale om en "kvalificeret fejl", der skulle udløse erstatning.
Fødevarestyrelsens kommunikationsfolk, blandt andet Sidsel Bang Addington, havde først utroligt svært ved at forstå, at der overhovedet blev rejst kritik af styrelsen. - Ringer du også til politiet og klager, fordi du har fået en bøde, lød en af Sidsel Bang Addingtons føste reaktioner - og det har jeg så ikke på bånd, for den slags indledende samtaler optager jeg ikke - jeg ved ikke om hun har gjort det :-)
Jeg skulle først lave historierne til nettet og TV2.dk, men det tog mig en uges tid bare at få en skriftlig reaktion på den ene historie - og Fødevarestyrelsen ville ikke bidrage med mere til den (heller ikke på tv) - og den anden måtte vi vente med at få svar på.
Da det så kom Fødevarestyrelsen for øre, at 19- og 22-nyhederne på TV 2 var interesserede, gik det lige pludselig stærkt. Og vupti, så skaffede man en lokal fødevarechef fra det område i Sønderjylland, hvor virksomheden, der satte spørgsmålstegn ved gebyrerne, havde hjemme.
Jeg har stadig svært ved at forstå, hvorfor den fødevarechef eller en anden ikke kunne forholde sig til kritikken senest et par dage efter Fødevarestyrelsen blev konfronteret med den.
Jeg har aldrig tidligere oplevet, at det har været så besværligt at have med en offentlig virksomhed at gøre, når det drejer sig om kritiske historier - altså bortset fra når de lukker totalt i, og det gjorde Fødevarestyrelsen trods alt ikke, den ros skal de i det mindste ha' - og jeg har været journalist i over 30 år.
Så jeg kan levende forestille mig, hvad DR har været igennem for bare at nå til interview-situationen, og hvilke krav Fødevarestyrelsen stillede til den, i en sag, hvor det så ud som om styrelsen havde en RIGTIGT dårlig sag.....
VH Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Jens Henriksen
24.09.16 18:58
Christian Barfod, når du
Christian Barfod, når du skriver "Styrelsen mente ikke, den ville tabe en retssag, og dermed var der i dens øjne ikke tale om en "kvalificeret fejl", der skulle udløse erstatning" og er indigneret over det, så demonstrerer du i lighed med så mange andre, at de intet fatter af den måde samfundet fungerer på: Private må alt det, der ikke er eksplicit forbudt. Det offentlige må kun det, som der er lovmæssig hjemmel til. I tilfældet du nævner, betyder det, at hvis kriteriet "kvalificeret fejl" ikke er opfyldt vil det være ULOVLIGT at udbetale erstatning, da der ikke vil være HJEMMEL til udbetalingen af pengene.

Så kan man være uenig herfra og til helvede fryser til is, men det korte af det lange er, at det er en moralsk funderet uenighed, mens det som som styrer samfundets institutioner ikke er moral, men derimod lovgivningen.
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
24.09.16 22:21
Hej

Hej
Jens Henriksen. Jeg refererer styrelsens standpunkt - og du har fuldstændig ret i at den ikke har lovhjemmel til at udbetale erstatning. Det var også den forklaring Fødevarestyrelsen var en uge om at sende mig på skrift - og det svar var det samme, som den person der blev ramt af beslaglæggelsen, fik. Så det svar kom sådan set ikke bag på mig. Men det tog urimelig lang tid at få svaret, som skulle bruges før vi kunne bringe sagen videre politisk - og sætte spørgsmålstegn ved fornuften af lovgivningen her.
Vh Christian
Fremhævet af Journalisten
Egon Lausen
26.09.16 08:15
Jeg sidder og tænker på, om
Jeg sidder og tænker på, om ikke kommunikationschef Sidsel Bang Addington er medlem af Journalistforbundet? Hvorledes mon forbundet forholder sig til hendes - et medlems - adfærd ?
Fremhævet af Journalisten
Merle Banggaard
26.09.16 11:42
Jeg er, ligesom Egon Lausen,
Jeg er, ligesom Egon Lausen, også meget interesseret i at høre, hvad Forbundet har af holdning til ovenstående sag. Et klassisk dilemma, hvor DJ måske repræsenterer begge parter. Og et dilemma, som vi helt givet kan havne i igen.
Fremhævet af Journalisten
Morten Holgersen
11.10.16 06:26
Ah ha ha, det er sgu sjovt.

Ah ha ha, det er sgu sjovt.
Hvem optager optagerne? Hvem snyder snyderne? Hvem lyver for løgnerne?
Der er en optager i næsten alle mobiltlf. Bare pas på med lyveriet og manipulationen, små læspedrenge. mvh
Fremhævet af Journalisten
Lasse Lindquist
11.10.16 07:23
Hey, det er da et godt
Hey, det er da et godt spørgsmål, der er et par stykker, der kommer med her. Er kommunikationschefen medlem af DJ? Og hvordan forholder vores forbund sig til det?

Det er både interessant, pga. de mange og lange diskussioner om udvidelse af forbundet i retning af kommunikation (som jeg i øvrigt selv arbejder med), og det kan samtidig blive helt meta ift. hvor meget skellet mellem kommunikation og journalistik er aktuelt - og i forlængelse deraf, hvilke metoder og redskaber, der er legitime hvor.

Det er da potentielt en meget relevant og meningsfuld historie. Kunne være fedt, hvis I lige gav hende et kald og hørte om eventuelt medlemsskab.

Go Journalisten!
Fremhævet af Journalisten
Esben Ørberg
11.10.16 08:32
Det er god professionel skik,
Det er god professionel skik, at dygtige kommunikatører lydoptager, hvordan deres chefer gebærder sig, når de interviewes af medierne. Det kan man lære meget af efterfølgende - og det bør respekteres af mediet. Derimod er det også god skik at oplyse mediet om, at man har til hensigt at optage til internt brug. Nogle medier vil måske afslå/aflyse interview på de betingelser (mediet kan eksempelvis mistænke virksomheden for at ville gå ind i en debat om rimeligheden i fraklip/redigering, hvis virksomheden skulle være utilfreds med det sendte/publicerede interview)- og så må det være sådan. Men at kilden vil fastholde den rå og uredigerede virkelighed hvorunder interviewet har fundet sted, kan ikke i sig selv være uetisk eller forargeligt - blot man er åben om det, og således giver mediet mulighed for at forholde sig til det. Det tror - og håber - jeg, at også DJ vil udtrykke.
Fremhævet af Journalisten
Morten Holgersen
11.10.16 08:32
Du har lov at optage i
Du har lov at optage i hemmelighed hvis du selv indgår i samtalen.
En del varmluftblæsere her bør være bange for fremtiden.
Mindre varmluftefterspørgsel = færre penge = færre jobs = arbejdsløs varmluftblæser søger penge penge penge... men der er ikke nogen og der kommer ikke nogen. Penge kommer af produktion, ikke af varmluft.
Fremhævet af Journalisten
Tine Johansen, næstformand i DJ
11.10.16 08:56
Kære alle.

Kære alle.
Flere af jer efterlyser DJ's reaktion på de skjulte optagelser. Den skal I få.
Jeg undrer mig såre over, at en offentlig myndighed udviser sådan en skepsis over for en journalist, at den føler sig kaldet til at optage tilsyneladende ikke kun et interview, men også en uformel samtale før, under og efter. Hvis styrelsen havde spurgt om lov til at optage interviewet, er det meget sandsynligt, at den havde fået ja. Det er der mange eksempler på er sket - at et interview er blevet optaget fra to 'vinkler'.
Jeg forstår derfor ikke helt, at det skal ske i dølgsmål.
Bedste hilsner, Tine
Fremhævet af Journalisten
Esben Ørberg
11.10.16 09:20
En kollega spørger mig,
En kollega spørger mig, hvorfor virksomheden/kilden overhovedet skal oplyse, at den også selv optager interviewet. Svaret er, at - selvom interviewet kan være nok så kritisk - bør kilden respektere journalistens ret til at sætte en dagsorden, til at sætte en ramme for en samtale, til at tage initiativet, til at undre sig over noget, til at spørge! Hemmelige optagelser er med til at skabe mistro og bør kun anvendes af journalister, når de kan medvirke til at samfundsforhold af væsentlig betydning kommer for en dag, vel og mærke forhold, som ellers ville være skjulte/ukendte. Kommunikationsfolk kan naturligvis også optage hemmeligt, men bør finde sig i at blive hængt ud, når optagelsen kommer for en dag. Derfor er det SÅ meget nemmere at være åben om sine metoder - uanset om man er journalist eller kommunikatør. Om ikke piv-åben, så meget, meget mere åben end langt de fleste udøvere fra begge sider af faget er i dag. Ikke mindst er mange journalister meget optagede af af de arbejder i en højere sags tjeneste, som berettiger til eksempelvis overtrædelse af domstolsafgørelser i sager, som ikke med den bedste vilje kan anses for at have væsentlig samfundsmæssig betydning. Men det er en helt anden sag!
PS: Tak for DJ-næstformanden for at sætte tingene på plads i spørgsmålet om kildens etiske pligt til at oplyse, at kilden også selv optager medie-interviewet.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
11.10.16 13:17
Selvfølgelig er det i orden,
Selvfølgelig er det i orden, at hun optog interviewet, og at hun burde have spurgt først. Selv om det bestemt er en meget dårlig sag at skulle forsvare den uansvarlige handling vedr MRSA - og han havde det tydeligt også skidt - ville hun givet have fået et ja, fordi Heilbuth var ret så afhængig af at få det interview.
Men det er helt uakseptabelt også at optage "of the record" santale før og efter det egentlige interview.
Jeg ser kun tre årsager:
1. Hun ville dokumentere, hvis Heikburth overskred en aftale, som han havde akcepteret under briefing.
2. Et håb om at få ammunition til et modangreb af en art.
3. Manglende evne til at kunne tænde og slukke den hemmelige mobiloptagelse.
Fremhævet af Journalisten
Morten Holgersen
12.10.16 05:18
4. Manglende tiltro til
4. Manglende tiltro til journalister.
(gad vide hvorfra den stammer)
mvh
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen