Fødevarestyrelsen lavede skjult optagelse under DR-interview

Kommunikationschefen i Fødevarestyrelsen optog i skjul, hvad der blev sagt før, under og efter kritisk interview til DR-dokumentar. DR-journalist Poul-Erik Heilbuth er »voldsomt pikeret« over metoden. Kommunikationschefen siger, hun bare passede sit arbejde

»Som journalist skal du ruste dig til, at alt, hvad du siger, kan blive brugt imod dig.«

Sådan lyder det kollegiale råd fra Poul-Erik Heilbuth, mangeårig dokumentarjournalist i DR, efter sit møde med Fødevarestyrelsens kommunikationsafdeling.

I august lavede Poul-Erik Heilbuth et kritisk interview med veterinærdirektør Per Henriksen i Fødevarestyrelsens lokaler i København. Interviewet var til MRSA-dokumentaren ’Den dag penicillinen ikke virker’.

Hvad Poul-Erik Heilbuth ikke vidste var, at Fødevarestyrelsens kommunikationschef Sidsel Bang Addington med sin mobiltelefon optog alt – også det, der blev sagt før og efter interviewet.

»Jeg er voldsomt pikeret. Jeg føler mig personligt krænket,« siger Poul-Erik Heilbuth om fremgangsmåden.

Passede bare sit arbejde

Sidsel Bang Addington mener ikke, at der er noget fordækt over metoden.

”Jeg optog lydsiden, fordi jeg passer mit job. I et så langt interview – mere end to timer – er det en stor hjælp at optage lydsiden for at huske spørgsmål og svar,” forklarer hun i en mail.

Poul-Erik Heilbuth forklarer, at han i god tid før interviewet mindede alle i lokalet om, at de skulle slukke deres mobiltelefoner.

»Når man laver et tv-interview, hvor der er fem mennesker til stede i lokalet, er man ikke interesseret i, at en mobiltelefon pludselig ringer,« siger han.

Telefonen var på lydløs

Ingen af de tre DR-medarbejdere, der var til stede, så kommunikationschefen tænde eller slukke sin mobil.

»Jeg må derfor gå ud fra, at hun optog alt, hvad der blev sagt,« siger Poul-Erik Heilbuth.

Sidsel Bang Addington forklarer, at hun satte sin telefon på lydløs.

”Og efter min egen opfattelse levede jeg derfor op til Poul-Eriks anvisninger, således en opringning ikke ville forstyrre interviewet,” skriver hun.

Alt kan blive brugt imod dig

I dag er Poul-Erik Heilbuths råd til andre journalister, at de skal vide, at alt, hvad de siger, kan blive brugt imod dem.

»Efter mange år i det her fag kommer det som en total overraskelse for mig,« siger Poul-Erik Heilbuth.

Det er er jo ikke ukendt, at kilder selv optager deres interviews. Hvad er problemet her?

»Hvis kilder ønsker at optage et interview, giver vi altid lov til det,« forklarer Poul-Erik Heilbuth.

Er det ikke ligesom journalisters skjulte optagelser – hvor man heller ikke siger, at man laver en optagelse i det skjulte?

»Det, mener jeg, er at sammenligne æbler og pærer. Hvis jeg skal bruge skjult kamera i DR, kræver det en godkendelse i direktionen. Sagen skal have væsentlig samfundsmæssig interesse, og skjult kamera er den eneste måde at dokumentere for eksempel en ulovlighed på.«

Optagelse blev omtalt i en mail

Poul-Erik Heilbuth siger, at han sludrede i lang tid med Per Henriksen før og efter interviewet. Han kan ikke huske præcist, hvad de talte om, men det gjaldt for eksempel MRSA-sagen.

Han blev gjort opmærksom på optagelsen, da DR og Fødevarestyrelsen havde en mailkorrespondance om programmet. Her skriver Per Henriksen:

”Jeg tager din version af forløbet til efterretning. Jeg har stadig den opfattelse – støttet gennem optagelse på vor mobil.”

Sagen har fået DR til at klage til Fødevarestyrelsen.

I sit svar skriver fødevaredirektør Esben Egede Rasmussen blandt andet, at Fødevarestyrelsen (FVST) ikke kan bidrage med flere detaljer til sagens belysning:

”FVST og DR optager samme begivenheder, og indholdet er dermed kendt af DR”.

18 Kommentarer

Morten Holgersen
12. OKTOBER 2016
4. Manglende tiltro til
4. Manglende tiltro til journalister.
(gad vide hvorfra den stammer)
mvh
Jan Hillers
11. OKTOBER 2016
Selvfølgelig er det i orden,
Selvfølgelig er det i orden, at hun optog interviewet, og at hun burde have spurgt først. Selv om det bestemt er en meget dårlig sag at skulle forsvare den uansvarlige handling vedr MRSA - og han havde det tydeligt også skidt - ville hun givet have fået et ja, fordi Heilbuth var ret så afhængig af at få det interview.
Men det er helt uakseptabelt også at optage "of the record" santale før og efter det egentlige interview.
Jeg ser kun tre årsager:
1. Hun ville dokumentere, hvis Heikburth overskred en aftale, som han havde akcepteret under briefing.
2. Et håb om at få ammunition til et modangreb af en art.
3. Manglende evne til at kunne tænde og slukke den hemmelige mobiloptagelse.
Esben Ørberg
11. OKTOBER 2016
En kollega spørger mig,
En kollega spørger mig, hvorfor virksomheden/kilden overhovedet skal oplyse, at den også selv optager interviewet. Svaret er, at - selvom interviewet kan være nok så kritisk - bør kilden respektere journalistens ret til at sætte en dagsorden, til at sætte en ramme for en samtale, til at tage initiativet, til at undre sig over noget, til at spørge! Hemmelige optagelser er med til at skabe mistro og bør kun anvendes af journalister, når de kan medvirke til at samfundsforhold af væsentlig betydning kommer for en dag, vel og mærke forhold, som ellers ville være skjulte/ukendte. Kommunikationsfolk kan naturligvis også optage hemmeligt, men bør finde sig i at blive hængt ud, når optagelsen kommer for en dag. Derfor er det SÅ meget nemmere at være åben om sine metoder - uanset om man er journalist eller kommunikatør. Om ikke piv-åben, så meget, meget mere åben end langt de fleste udøvere fra begge sider af faget er i dag. Ikke mindst er mange journalister meget optagede af af de arbejder i en højere sags tjeneste, som berettiger til eksempelvis overtrædelse af domstolsafgørelser i sager, som ikke med den bedste vilje kan anses for at have væsentlig samfundsmæssig betydning. Men det er en helt anden sag!
PS: Tak for DJ-næstformanden for at sætte tingene på plads i spørgsmålet om kildens etiske pligt til at oplyse, at kilden også selv optager medie-interviewet.
Tine Johansen, næstformand i DJ
11. OKTOBER 2016
Kære alle.

Kære alle.
Flere af jer efterlyser DJ's reaktion på de skjulte optagelser. Den skal I få.
Jeg undrer mig såre over, at en offentlig myndighed udviser sådan en skepsis over for en journalist, at den føler sig kaldet til at optage tilsyneladende ikke kun et interview, men også en uformel samtale før, under og efter. Hvis styrelsen havde spurgt om lov til at optage interviewet, er det meget sandsynligt, at den havde fået ja. Det er der mange eksempler på er sket - at et interview er blevet optaget fra to 'vinkler'.
Jeg forstår derfor ikke helt, at det skal ske i dølgsmål.
Bedste hilsner, Tine
Morten Holgersen
11. OKTOBER 2016
Du har lov at optage i
Du har lov at optage i hemmelighed hvis du selv indgår i samtalen.
En del varmluftblæsere her bør være bange for fremtiden.
Mindre varmluftefterspørgsel = færre penge = færre jobs = arbejdsløs varmluftblæser søger penge penge penge... men der er ikke nogen og der kommer ikke nogen. Penge kommer af produktion, ikke af varmluft.

Flere