Falberts satire-artikel tabte i Pressenævnet

Pressenævnet kritiserer Bent Falbert for gøre grin med navngiven sagsbehandler i satireartikel. Bent Falbert kalder kendelsen meget vidtgående. »Hvis ikke man må skrive lidt grove ting i satirisk form, må man forbyde Cirkusrevyen,« siger han

”En præmiebureaukrat af første kategori.” ”En nådeløs regelrytter”.”På billedet ligner hun godt nok rumvæsenet E.T.'s storesøster.” Ekstra Bladet har tabt en sag i Pressenævnet, fordi tidligere chefredaktør Bent Falbert i en satirisk artikel ”anmeldte” en sagsbehandler fra Parkering København, som han havde set sig sur på. Parkeringsbøden havde han selv fået for en ulovlig parkering ved Politikens Hus. Bent Falbert mener, bøden var urimelig, fordi skiltningen i gaden var for dårlig, og derfor skrev han en anmeldelse af den kommunale regelrytter.

I anmeldelsen optræder den navngivne kvinde og et billede fra hendes LinkedIn-profil.

Nu har Pressenævnet kigget på sagen og udtaler kritik af Ekstra Bladet for at udstille kvinden på en krænkende måde.

Bent Falber frygter, at det lægger en ny linje for, hvornår medier må sætte navn på menige medarbejdere.

Falbert: Kendelsen er vidtgående

»Kendelsen er meget vidtgående, fordi Pressenævnet ikke vil acceptere, at menige medarbejdere skal nævnes ved navn. Jeg håber ikke, medierne vil rette sig efter det. Når der sidder en særligt emsig P-bøde-administrator, så må jeg have lov til at nævne navnet på hende – og så skriver jeg det oven i købet i en satirisk form,« siger Bent Falbert.

I kendelsen står der, at ”det er Pressenævnets opfattelse, at et medie, som kritiserer en virksomhed eller myndighed, ikke i den forbindelse bør omtale ikke-ledende medarbejdere på en sådan måde, at de ud fra mediets oplysninger kan identificeres, da dette normalt ikke vil være nødvendigt af hensyn til formålet med medieomtalen.”

Bent Falbert mener, at det burde være en formildende omstændighed, at der var tale om en vittig artikel.

»Hvis ikke man må skrive lidt grove ting i satirisk form, må man forbyde Cirkusrevyen,« siger han.

Krav om almen interesse

Mediejurist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen henviser i en mail til, at det fremgår af de vejledende retningslinjer for god presseskik, at "det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse", medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale.

”I Pressenævnets praksis lægges vægt på, om personidentifikation har klar almen interesse. Det gælder både i sager om publicering af skjulte optagelser, omtale af retssager, faglige konflikter m.v. Det er således i god overensstemmelse med de vejledende retningslinjer og praksis, at Pressenævnet i denne sag lægger vægt på, at Falbert udstiller en menig medarbejder,” skriver Oluf Jørgensen.

Bent Falbert fastholder:

»Jeg mener, der ofte kan være grund til at nævne navn på folk, der ikke er chefer,« siger han.

Han fulgte fredag op med en satirisk anmeldelse af de fem medlemmer af Pressenævnet, som han nævner ved navn og giver karakteren 4 for ”bureaukratisk opfindsomhed”. Han siger, at Pressenævnet må klage til sig selv, hvis nævnets medlemmer er utilfredse med artiklen.

0 Kommentarer