Eksperter: Radio24syv genudsender for meget

Radio24syv genudsender nyhederne hver nat, men det betyder ifølge to eksperter, at kanalen genudsender så meget, at det er i strid med Radio24syvs kontrakt med staten. Direktør Jørgen Ramskov er uenig: »"Ekspert" er ikke en beskyttet titel«
Radio24syv må ikke sende mere end 10 procents genudsendelser. Resten skal være nyproduceret radio.
Det står i de regler, kanalen har underskrevet med staten for at få adgang til de 93 millioner kroner, som bruges på at drive radioen per år.
 
Men Radio24syv sender for mange genudsendelser og overskrider dermed aftalen. Det vurderer to eksperter, efter Journalisten har gennemgået kanalens public service-redegørelse.
 
Public service-redegørelsen er en rapport, som Radio24syv skal aflevere til staten 1. maj hvert år. Her skal radioens ledelse dokumentere, at de lever op til kravene og dermed har gjort sig fortjent til pengene. Redegørelsen bør være offentligt tilgængelig, men Radio24syv har endnu ikke lagt 2012-redegørelsen online. Journalisten har imidlertid fået aktindsigt i den via Kulturstyrelsen.
 
Tæller ikke nyheder med
 
Loftet på 10 procents genudsendelser er trådt i kraft 1. maj 2012. Radio24syv har selv regnet ud – ifølge redegørelsen – at de siden har sendt 9 eller 10 procent genudsendelser stort set hver eneste uge resten af 2012. De har med andre ord lige netop holdt sig inden for grænsen, ifølge deres egen optælling.
 
Men Radio24syv har kun talt magasinprogrammer med – og ikke nyheder. Radio24syv har siden foråret 2012 genudsendt nyheder om natten uden at tælle dem med. Og det bør de, vurderer to eksperter. De natlige genudsendelser betyder, at procenttallet ender med at blive for højt – så kanalen overskrider sin aftale med staten.
 
Eksperter: Radio24syv tæller forkert
 
To professorer med speciale i mediejura vurderer, at det er en fejl, når Radio24syv vælger ikke at tælle nattens nyheder med som genudsendelser.
 
»Det er min klare vurdering, at Radio24syv burde have regnet nyhederne med, når de har talt genudsendelser sammen. En genudsendelse er en genudsendelse,« siger professor i mediejura ved Aalborg Universitet Søren Sandfeld Jakobsen. Han har bl.a. forsket i dansk public service i en årrække.
 
Juraprofessor med speciale i mediejura ved Aarhus Universitet, Sten Schaumburg-Müller, er enig.
»Hvis man napper en udsendelse og sender den uredigeret igen, så skal den tælles med. Så er det en genudsendelse,« siger han.
 
Genudsender nyheder om natten
 
Kort fortalt laver Radio24syv friske nyheder frem til klokken 1 om natten. Herefter er det de nyheder, der blev sendt til og med klokken 1, der bliver genudsendt klokken 2, 3 og 4. I weekenden er det også genudsendelser klokken 5 og 6.
 
Hvis der skulle ske noget væsentligt om natten, kan Radio24syv dog strege genudsendelsen og indtale en ny udsendelse. I så fald er det morgenredaktøren, der skal gribe ind. Men det sker ikke.
Journalisten har lyttet til Radio24syvs nyheder syv tilfældige nætter den seneste måned. Samtlige natnyheder i tidsrummet var genudsendelser.
 
Det billede bekræfter tillidsmand og journalist på Radio24syv, Rasmus Mark Pedersen. Han kan ikke huske et eneste eksempel, hvor Radio24syv ikke har genudsendt nyhederne i nattetimerne. Rasmus Mark Pedersen har selv haft mange aften- og nattevagter, både før og efter Radio24syv er begyndt at genudsende nyheder om natten.
 
Hvor ofte er det sket, at I har droppet genudsendelsen for at sende live om natten?
 
»Det er mig bekendt aldrig sket. Teknisk set kan vi godt gøre det, men der er endnu ikke sket noget i de timer om natten, der var vigtigt nok,« siger han.
 
Der er en undtagelse – men den holder ikke
 
Der er nogle undtagelser fra reglen om genudsendelser. Det fremgår af aftalen, at det er i orden, når Radio24syv sender ”enkeltindslag i nyhedsudsendelser” igen.
Det kan for eksempel være et kort interview med en politiker, der tidligere er brugt i en anden udsendelse, forklarer Søren Sandfeld Jakobsen. Men han afviser, at Radio24syv kan gemme sig bag undtagelsen i forhold til at genudsende hele nyhedsudsendelser natten igennem.
 
»Det går ikke. Et enkeltindslag er en del af noget større. Det vil sige, at et enkeltindslag aldrig kan være det samme som en hel udsendelse.«
 
Kan man ikke sige, at en nyhedsudsendelse består af en række indslag – som man så genudsender hver især?
 
»Nej. Vi ved alle sammen godt, at der både sprogligt og begrebsmæssigt er forskel på et indslag og en udsendelse. Det her er ikke svært at forstå,« siger Søren Sandfeld Jakobsen.
 
Vil få påbud om at rette ind straks
 
Det betyder alt i alt – hvis eksperterne har ret – at Radio24syv systematisk har sendt mere end 10 procents genudsendelser per uge. Journalistens gennemregning viser, at det tilsyneladende kun er én uge i 2012, siden kravet trådte i kraft i maj, hvor Radio24syv holder sig inden for grænsen på 10 procent. Alle andre uger har kanalen sendt flere genudsendelser, end der står i kontrakten.
 
Radio24syv kan i sidste ende miste sendetilladelsen, hvis kanalen bryder sin aftale med staten, forklarer eksperterne. Men det sker næppe på grund af denne sag. Til gengæld får Radio24syv formentlig klar besked på at rette op straks, når Radio- og Tv-nævnet gennemgår public service-redegørelsen.
 
»Min vurdering er, at de vil få et påbud fra Radio- og Tv-nævnet med besked om, at det skal rettes med det samme,« siger Søren Sandfeld Jakobsen.
 
Radio- og Tv-nævnet oplyser til Journalisten, at de først laver deres kritiske gennemgang af public service-redegørelsen efter sommerferien.
 
Ramskov afviser: Det er ”et filosofisk spørgsmål”
 
Men Radio24syvs direktør Jørgen Ramskov afviser, at de nyheder, der sendes i nattetimerne, tæller som genudsendelser – selvom det altså er ordret de samme, båndede udsendelser.
Det er i bund og grund »et filosofisk spørgsmål«, siger han til Journalisten.
 
»Vi har nyhedsudsendelser i dagtimerne, som læses ind live, men som består af præcis de samme telegrammer. Så kan et host være den eneste forskel. Er det en genudsendelse? Det har vi sagt, at det ikke er. Det samme gælder så, når vi sender om natten.«
 
Men er det ikke en genudsendelse, hvis I sender præcis den samme nyhedsudsendelse igen?
 
»På den ene side, jo. Men vi vurderer, at der ikke er nogen grund til at lave en ny indlæsning af de samme nyheder,« siger Jørgen Ramskov.
 
Hvorfor tæller I det så ikke med, når I skal regne ud, hvor meget I genudsender?
 
»Vi har vurderet, at det ikke er genudsendelser, fordi vi også i dagtimerne har programmer, som er en genoplæsning af de samme telegrammer.«
 
Men om natten er det så præcis den samme udsendelse, båndet og sendt igen. Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke er en genudsendelse…
 
»Det har jeg forsøgt at forklare dig. Det er ligesom, at vi ikke regner det som en genudsendelse, selvom indholdet er præcis det samme i dagtimerne. På den måde betragter vi nyhedsudsendelser som noget særligt.«
 
Ramskov: Ekspert ikke en beskyttet titel
 
Jeg har talt med to eksperter, som begge to vurderer, at de nyheder, I genudsender om natten, også bør regnes med…
 
»Ja, men der er det at sige til det: "Ekspert" er ikke en beskyttet titel. Det er Radio- og Tv-nævnet, der er de sande eksperter på det her område, så det må de tage stilling til. Dem retter vi selvfølgelig ind efter,« siger Jørgen Ramskov.
 
Han mener helt principielt, at grænsen for genudsendelser i øvrigt ligger for lavt.
 
»Jeg synes, det er et forkert krav og en forkert udnyttelse af resurser. Det gavner ikke lytterne. Ud fra ethvert radio- eller resursemæssigt rationale er kravet for lavt, og det kunne uden problemer ligge på 20 eller 25 procent. Men nu er det sådan, og det tal er låst fast i sendetilladelsen og godkendt i EU. Vi er på det rene med, at der ikke er nogen chance for at ændre det,« siger han.
 
Medarbejdere glade for genudsendelser om natten
 
Tilbage til medarbejderne. Tillidsrepræsentant Rasmus Mark Pedersen anerkender, at Radio24syv skal overholde den kontrakt, kanalen har underskrevet med staten. Men han håber ikke, at det betyder, at der skal sidde en vært og læse nyheder op om natten. Det er medarbejderne nemlig glade for at slippe for.
»Medarbejderne er rigtig glade for det, for det er en stor byrde at være på arbejde om natten. Jeg har selv haft nattevagter, og der sker næsten aldrig noget nyt. Så kan man sidde og forfine telegrammerne sprogligt, men det er det.«
 
Han tilføjer, at han ikke mener, det er et problem for lytterne, at Radio24syv genudsender nyheder om natten.
»Vi bringer nyhederne fra morgendagens aviser. Selvom de i teknisk forstand er genudsendelser, mener jeg ikke, de er outdatede.«

0 Kommentarer