Hvor er mine valgrettigheder?

Et demokrati er normalt blandt andet kendetegnet ved graden af frit valg for den enkelte borger.Staten eller andre bør ikke kunne tvinge den enkelte borger til noget (forbrug), som vedkommende ikke ønsker sig.Dette gælder dog ikke i dagens Danmark!

Et demokrati er normalt blandt andet kendetegnet ved graden af frit valg for den enkelte borger.
Staten eller andre bør ikke kunne tvinge den enkelte borger til noget (forbrug), som vedkommende ikke ønsker sig.
Dette gælder dog ikke i dagens Danmark!

Frihed gælder ikke i forhold til DR, som vi alle, for tiden, er tvunget til at betale licens (=skat) til.
Dette selv om man som borger ikke benytter eller ønsker at benytte DR's produkter.
Man er udsat for denne – aldeles udemokratiske – tvang, selv om samme produkt, DR TV, bliver ringere og ringere!

DR TV består i dag af cirka 65 procent genudsendelser af tidligere genudsendte genudsendelser.
Af de resterende 35 procent er, groft sagt, de 30 procent henvendt til børn eller barnlige sjæle.
Der er således cirka 5-10 procent af det, som DR TV udsender, som jeg gider se på!
DR har tydeligvis ikke et rimeligt public service-kvalitetsprogramindhold til alle de kanaler, som de, urimeligt, har fået raget til sig!

Man kunne let undre sig over, hvad DR's bestyrelse egentlig foretager sig.
I en tid, og fremtid især, hvor den enkelte borger sagtens kan få sit mediebehov (for eksempel radio og tv) dækket uden om DR, er det helt uforståeligt, at jeg som borger af politikerne er tvangsindlagt til at betale for noget, jeg ikke ønsker at forbruge!

Det burde være/blive sådan, at hvis den enkelte borger eller husstand får installeret et "DR TV-jammer/filter", af et certificeret firma, således at husstanden ikke kan modtage DR's produkter, så skal vedkommende enkeltperson eller husstand kunne slippe for licensbetalingsforpligtelsen.

Selv ville jeg straks melde mig til en sådan ordning!
De sparede licenspenge ville jeg selv bruge som et kærkomment tilskud til at kunne holde en kvalitetspapiravis nummer to.

Noget, som jeg i øjeblikket ikke har råd til.
Der ligger masser af gratis tv- og radiokanaler ude i "gratis-himmelrummet", som enhver kan tage ned med én god parabol.

Mange flere selvvalgsmuligheder er på trapperne – Netflix og meget andet er på vej!
Hvor er det politiske parti, som støtter disse synspunkter og ønsker om et, for den enkelte borger, frie medievalg?

– Kjeld Krageskov, freelancer

0 Kommentarer