DR vil sænke lønnen for de tekniske freelancere

Tillidsfolk opfordrer freelancerne til i fælles flok at sige nej til DR’s nye kontrakter, som skal bringe lønnen ned for tekniske medarbejdere. ”Vi skal sikre mest mulig public service for licensmidlerne,” siger økonomidirektør i DR

Der er uro og nervøsitet blandt de løst ansatte fotografer, klippere, lyd- og lysfolk hos Danmarks Radio. DR har varslet de tekniske freelancere, at de fleste af dem kan se frem til at gå ned i løn. De bliver alle indkaldt til en individuel lønsamtale, når deres nuværende kontrakter udløber.

”Det er et led i opfyldelsen af vores hovedopgave i DR. Vi skal sikre mest mulig public service for licensmidlerne. Derfor skal vi også have fokus på vores lønomkostninger,” siger Nikolas Lyhne Knudsen, økonomidirektør i DR, til Journalisten.

DR kan sænke lønnen markant for de tekniske freelancere uden at bryde de forskellige overenskomster, som de arbejder på. Flere af de tekniske freelancere har en timeløn, der ligger flere hundrede kroner over minimumstaksten i overenskomsten, fordi der er rift om deres arbejdskraft, og DR konkurrerer om de tekniske freelancere med de private produktionsselskaber.

Opfordrer freelancerne til at stå sammen

Både Dansk Journalistforbunds fællestillidsmand i DR, og Film- og tv-arbejderforeningen (FAF), opfordrer de cirka 500 tekniske freelancere, der årligt bliver hyret ind af DR, til i samlet flok at afvise at gå ned i løn.

”Det bedste værktøj for at dæmme op for det her er at få skabt fælles fodslag og bedre fællesskab blandt freelancerne, så de står sammen om at sige nej. Jeg ved, at mange af disse freelancere vil sige nej til det, som DR tilbyder. Og det er den bedste løsning lige nu, for der er mangel på deres arbejdskraft i branchen, og DR vil mangle dem, hvis de siger nej,” siger DJ-fællestillidsmand Henrik Friis Vilmar.

Samme toner kommer fra sekretariatschefen i FAF, Rene Høyer Jørgensen.

”Der er ingen grund til at gå ned i løn. Det er der ingen saglige argumenter for. Der er begyndende flaskehalse på arbejdsmarkedet for teknikere. Som et af vores medlemmer har sagt: 'Hvis hende Maria Rørbye Rønn vil gå 40 procent ned i løn, så kan jeg måske tale om det',” siger Rene Høyer Jørgensen.

”Mange vil søge andre steder hen end til DR, fordi DR’s lønninger i forvejen ligger lavere end hos mange af de private indholdsproducenter. Vores medlemmer har deres æg i forskellige kurve, men nogle er meget afhængige af DR. Dem vil vi opfordre til at tage flere timer andre steder,” fortsætter han.

”DR er meget afhængige af at få de dygtigste fotografer især til fiktion, og de dygtigste teknikere til at styre store kraner ved X-Factor osv. Det er der ikke ret mange, der kan. De folk får høje lønninger. De dygtigste tv-fotografer er mange gange selvstændige og tager 4-500 kr. i timen. Det synes DR er for meget. Men sådan er det, hvis de vil have a-kæden ind. Hvis DR ikke vil betale markedsprisen, så må de nøjes med de næstbedste,” siger Rene Høyer Jørgensen.

DR: Der skal være grænser for, hvad vi vil betale

Hos DR’s ledelse er økonomidirektøren dog ikke nervøs ved de faglige organisationers opfordring til freelancerne. 

”Vi er utrolig glade for freelancerne, som gør et vigtigt stykke arbejde for os og giver os faglig inspiration og stor fleksibilitet. Men nu må vi tage den kommende proces, som den er, og så håber jeg, at vi kan lave nogle gode aftaler, som begge parter kan leve med,” siger Nikolas Lyhne Knudsen. 

Han peger på, at DR har effektiviseret administrationen og i foråret indgik en overenskomst med de fastansatte DJ-medlemmer i DR, som gav afkald på lønstigninger i to år, hvilket også omfatter cheferne.

”Derfor ser vi nu også på freelancerne, og der kan vi se, at der er stor forskel på, hvordan vi aflønner freelancere på tværs i DR. Vi vil sikre mere rimelige og ensartede lønvilkår for freelancere i hele DR,” siger Nikolas Lyhne Knudsen.

Hvorfor skal de tekniske freelancere sættes ned i løn, når de fastansatte og cheferne kun skal sætte deres lønstigninger på pause?

”Vi har kigget på tværs og sagt, at vi skal overholde alle overenskomster og ligge på et rimeligt leje rent lønmæssigt. Men når vi fremover ansætter freelancere, skal der aflønnes mere ensartet, og der vil vi sætte nogle fælles grænser for, hvad vi kan og vil betale,” siger Nikolas Lyhne Knudsen.

Men det her er vel en øvelse, der går ud på, at DR’s tekniske freelancere samlet set skal gå ned i løn. Hvorfor vil i gå efter den laveste fællesnævner?

”Det er ikke nødvendigvis den laveste fællesnævner. Nogle vil opleve at gå ned i løn, andre vil måske gå op i løn. Men samlet set vil flest gå ned i løn, fordi vi hele tiden skal være bevidste om vores omkostningsniveau. Vi skal betale en fair og hæderlig løn, men pengene skal også bruges effektivt, så brugerne får mest muligt ud af licensen,” siger Nikolas Lyhne Knudsen.

Journalistgruppen tilbyder assistance

De fleste redaktionelle freelanceres lønninger ligger tæt på minimumstakterne i overenskomsten, og derfor har DR et mindre spillerum til at sænke deres løn. Nogle af de højt profilerede freelanceværter får dog lønninger langt over overenskomsten.

”Det bliver interessant at se, om DR også vil pille ved deres løn,” siger DJ-fællestillidsrepræsentant Henrik Friis Vilmar.

Han oplyser, at Journalistgruppen i DR, som han er formand for, har lavet et beredskab for at støtte de tekniske freelancere.

”Vi har tilbudt, at vores tillidsrepræsentanter kan gå med til de her lønsamtaler, hvis freelancerne ønsker det. Vi forsøger at opbygge et fællesskab mellem freelancere og os fastansatte, men også freelancerne imellem,” siger Henrik Friis Vilmar.

”Problemet er, at vi ikke har kontakt til mange af de freelancere, fordi de ikke ved, at Journalistgruppen i DR eksisterer, og fordi DR ikke oplyser os om det, når de ansætter nye freelancere. De (freelancerne, red.) arbejder meget alene og er ikke vant til at indgå i fællesskaber som os andre. Det er svært for os at nå ud til alle freelancerne med en samlet besked. De har en fælles side på Facebook, men ikke alle er medlem af den,” siger Henrik Friis Vilmar. 

Rettelse: I en tidligere udgave af artiklen fremgik det, at de fleste tekniske freelancere i DR er medlemmer af FAF. Men Journalisten er blevet gjort opmærksom på, at ingen har helt sikre tal på området. Journalisten beklager fejlen. 

 

6 Kommentarer

Claus Kongstedt Meyer
30. DECEMBER 2017
Ja, som freelancer skal de
Ja, som freelancer skal de ikke finde sig i det. Så må de kræve faste stillinger, hvis DR, vil have dem ned i løn.
Peter Bak
30. DECEMBER 2017
Mangler der ikke i den
Mangler der ikke i den artikel en slags udregningsmodel der forklarer de "høje" lønninger?
Som de fleste freelancere så afspejler lønnen jo også de evt. huller i kalenderen der er for de fleste af os.
Henrik Bjerring
17. NOVEMBER 2017
”Det er et led i opfyldelsen
”Det er et led i opfyldelsen af vores hovedopgave i DR. Vi skal sikre mest mulig public service for licensmidlerne. Derfor skal vi også have fokus på vores lønomkostninger,” siger Nikolas Lyhne Knudsen, økonomidirektør i DR, til Journalisten.

Fantastisk sætning fra en mand, der styrer økonomien i et hus, hvor ledere generelt har fået omkring 12 måneders løn, når de har valgt selv at gå - eller er blevet "skubbet".
Søren Hiorth
10. NOVEMBER 2017
Under billedet, skrives det
Under billedet, skrives det at "De fleste i branchen arbejder freelance og skifter mellem private produktionsselskaber og DR". Har du tal på det et sted fra Jørgen?? Mit indtryk er, at rigtig mange freelancere, er meget fast tilknyttede, og derfor også meget afhængige af deres indkomst fra DR. Den magtposition, bruger DR nu til at presse lønningerne helt unødigt.
Du skriver også:
"Flere af de tekniske freelancere har en timeløn, der ligger flere hundrede kroner over minimumstaksten i overenskomsten..." Det er sikkert sandt, men jeg synes du går DR's økonomidirektørs ærinde, ved at tage dem frem uden at nævne et tal på hvor mange de er, eller hvor stor en lønbyrde de er?? For igen er det mit indtryk, at der hvor DR virkelig kommer til at spare mange penge, det er på de fast tilknyttede freelancere, som allerede arbejder til meget lave lønninger, under daglejer-agtige forhold. Blandt dem er lønningerne slet ikke i den kaliber. Den gruppe du tager frem, takker blot nej. De andre har ikke det valg.
DR's nuværende lønniveau, beviser at det kan lade sig gøre, ikke at være lønførende, og alligevel få relativt kvalificeret arbejdskraft. Og på skrivebordene i DR økonomi, har det da helt sikkert set logisk ud, at se på det spænd der er mellem overenskomsternes minimumsløn, og freelancernes reelle løn. Men hvor er anstændigheden henne, i måden man som en stor offentlig virksomhed agerer over for sine ansatte?? Som jeg ser det, anses freelancerne ikke som ansatte. Tænk hvis man overfor de fastansatte kom med krav om generel lønnedgang for alle. Mange med op til 5-10-15 eller mere%!? Det ville aldrig ske, for for det første er de fastansatte velorganiserede, og næst ville DR ikke fremstå som en anstændig offentlig virksomhed.
En stor pointe som skal frem i denne debat er, at rigtig mange af DR's freelancere, er gået ned i løn år efter år, idet DR har nægtet at prisregulere deres løn. Du får altså X antal kroner i løn/time det år du starter, og så får du en kontrakt år efter år med de samme tal. Det synes jeg skal frem. Jeg har ikke tallene, men vil gerne sætte et anseligt antal fadøl på kant, for den påstand at DR's omkostninger pr. gennemsnitlige freelance-time ikke er steget de sidste 5år??
Jeg kunne blive ved, men stopper her. Tak for at tage det her op i Journalisten. Ser frem til at følge jeres dækning af hele forløbet. Mvh
Mathias Bay Lynggaard
10. NOVEMBER 2017
Hej Nikolas Lyhne Knudsen

Hej Nikolas Lyhne Knudsen

Jeg håber, du læser med her. Hvem er de, der skal gå op i løn?
Jeg tænker på det her svar fra dig: "Det er ikke nødvendigvis den laveste fællesnævner. Nogle vil opleve at gå ned i løn, andre vil måske gå op i løn. Men samlet set vil flest gå ned i løn, fordi vi hele tiden skal være bevidste om vores omkostningsniveau."

Venlig hilsen Mathias, fastansat i DR

Flere