DJ’s tekstere efter rettighedscirkus: Systemet er stadig ikke super

Lørdag holdt specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere generalforsamling efter en periode præget af ballade omkring et nyt, udskældt system for fordelingen af medlemmernes ophavsretsmidler

Fire medlemmer foruden bestyrelsen og to repræsentanter for DJ var mødt op, da forbundets specialgruppe Forum for Billedmedieoversættere, FBO, lørdag holdt generalforsamling på Gammel Strand.

FBO organiserer de knap 100 DJ-medlemmer, der laver undertekster på tv. Og årets generalforsamling blev afholdt i kølvandet på en tid med store bølgeskvulp i den lille specialgruppe.

”Tak til de ihærdige, der er mødt op. Efter en periode med mange møder og bølgegang er det ikke så overraskede, at vi er en lille, tryg generalforsamling,” konstaterede formand Amalie Foss ved mødets start.

Genstanden for den seneste tids ballade har været et nyt system for fordeling af medlemmernes ophavsretsmidler, som DJ har været med til at lave. Flere af FBO’s medlemmer har i skarpe vendinger kritiseret systemet for at være kompliceret og bureaukratisk at bruge.

”Forløbet, siden DJ besluttede at ændre fordelingsmetoden, har langtfra været snorlige. Kommunikationen mellem FBO-bestyrelsen og rettighedsafdelingen i DJ har indtil foråret 2019 været temmelig dårlig,” lød erkendelsen fra DJ’s konsulent Henrik Bruun i et skriv, der blev læst op fra i bestyrelsens beretning.

Fortsat kritik af systemet

For at forbedre kommunikationen mellem forbundet og FBO blev der i begyndelsen af januar i år afholdt et stormøde. Og senere i marts følger et såkaldt vægtningsmøde, hvor der skal tages stilling til, hvordan forskellige udsendelsestyper skal vægtes i forhold til hinanden i systemet.

”Hvis vi skal acceptere det her system – selv om vi stadig ikke synes, det er super – så må der være andre kriterier,” sagde kasserer Claus Stenhøj.

Han beskrev, hvordan det hovedsageligt er i forhold til Viasat og nabolandskanalerne, at der stadig er problemer. I det nye system skal teksterne selv indtaste en masse oplysninger for at få adgang til deres ophavsretsmidler, men de oplysninger kan de ikke få fra Viasat og nabolandskanalerne.

”Så de medlemmer, der arbejder for dem, bliver ladt i stikken,” sagde Claus Stenhøj.

Politisk konsulent i DJ Hans Jørgen Dybro forklarede, at der arbejdes med det gamle system for netop Viasat og nabolandskanalerne.

”Det er en undtagelse,” sagde han.

”Men det er en ret stor undtagelse,” replicerede Claus Stenhøj.

Hans Jørgen Dybro fortalte desuden, at DJ også arbejder politisk på at lette fordelingen af rettighedsmidler.

”Hvis tv-selskaberne og broadcasterne bare kom med de oplysninger, som de har, og som de burde give fra sig, så havde vi slet ikke behov for jeres registreringer og de her systemer. Så vi arbejder stadig på, at det burde være en oplysningspligt,” sagde politisk konsulent i DJ Hans Jørgen Dybro.

Mere tid til arrangementer

Efter debatten om rettighedsmidlerne fulgte et længere indlæg fra formand Amalie Foss om FBO’s internationale samarbejde det seneste år, som fylder meget i specialgruppen.

”Konklusion på den lange fortælling er vist bare, at der er et arbejde, og at det bærer frugt,” sluttede Amalie Foss og tilføjede: ”Har jeg glemt noget?”

”Ikke andet end at klappe dig selv på skulderen,” svarede Claus Stenhøj og takkede formanden for de mange timer, hun for egen regning lægger i at rejse rundt i verden og arbejde for bedre vilkår.

I bestyrelsens beretning blev sløret desuden løftet for et par af de medlemsarrangementer, FBO har i støbeskeen i den kommende tid.

”Vi håber rigtig meget på, at vi får lidt mere tid til faglige arrangementer det kommende år, nu hvor der snart er styre på rettighedscirkusset,” sagde bestyrelsesmedlem Cecilie Hassenkam Rasmussen.

Færre medlemmer pga. balladen 

Både beretningen og specialgruppens regnskab blev godkendt af forsamlingen uden spørgsmål eller kommentarer, inden budgettet for næste år blev fremlagt.

”Vi har desværre mistet syv-otte medlemmer på grund af det her ophavsret, så vi er nødt til at budgettere med mindre. Vi opererer med et underskud på 15.000 kroner. Men da formuen er på cirka 45.000 kroner, har vi vurderet, at det er okay,” sagde Claus Stenhøj.

Halvdelen af bestyrelsens medlemmer var på valg i år. Cecilie Hassenkam Rasmussen valgte ikke at genopstille til bestyrelsen, mens både Claus Stenhøj og Natasja Tøsse blev genvalgt. Efter generalforsamlingen består FBO’s bestyrelse af:

Amalie Foss (formand)
Claus Stenhøj (kasserer)
Natasja Tøsse
Simon Boertmann Brüel
Eskil Hein

Suppleanter er Cecilie Hassenkam Rasmussen og Nat Beskos.

0 Kommentarer

Læs også

DJ-medlem: ”Det er meget frustrerende. Jeg føler, vi er retsløse”

17. AUGUST 2018
Skarpt, sjovt, hurtigt og 60’er-cool - hvordan oversætter man Tarantinos kringlede dialoger?

Skarpt, sjovt, hurtigt og 60’er-cool – hvordan oversætter man Tarantinos kringlede dialoger?

23. AUGUST 2019