DJ vedtager standarder for etisk kommunikation

For første gang har DJ fået et sæt etiske retningslinjer for kommunikation. »Nogle af punkterne er blevet kaldt banale og sågar latterlige, men er det mere latterligt at slå fast, at en kommunikatør ikke må lyve, end at slå fast, at en journalist skal gengive fakta korrekt?« spurgte HB-medlem Villy Dall, der fremlagde forslaget (opdateret 11.50)

En kommunikatør holder sig inden for loven, lyver ikke, røber ikke hemmeligheder og giver saglig rådgivning.

Hvis man skulle have været i tvivl om, at dette er basalt for godt kommunikationsarbejde, så er det nu fastslået af DJ’s delegeretmøde. Disse punkter indgår nemlig i de ’standarder for god kommunikationsetik’, der tirsdag blev vedtaget.

»Nogle af punkterne er blevet kaldt banale og sågar latterlige, men er det mere latterligt at slå fast, at en kommunikatør ikke må lyve, end at slå fast, at en journalist skal gengive fakta korrekt?« spurgte HB-medlem Villy Dall, der fremlagde forslaget.

Han pointerede, at der er brug for en deklaration for kommunikation, ligesom der findes det omkring journalistik.

Formanden for DJ Kommunikation, Lars Elmsted, kaldte standarderne for ’interne pejlemærker’, som kommunikatører skal stræbe efter og diskutere.

Elmsted lagde vægt på, at det vigtige var, at man nu havde noget på papir. Det samme gjorde HB-medlem Per Roholt.

»Jeg er stolt over at kunne sige til mine kolleger: Der er et sæt etiske regler, der gælder for jer. Så hvis I holder jer til dem, har I et forbund, der står bag jer og kommer og banker arbejdsgiverne.«

Forslaget til standarderne bygger på et udkast, der blev behandlet ved Fagligt Forum i 2012, og som siden har været diskuteret og behandlet i kredsene.

Delegeretmøde vedtog desuden et forslag, der lyder, at "DJ skal undersøge muligheden for at nedsætte et kommunikationsetisk nævn"

Standarderne, der blev enstemmigt vedtaget, lyder som følger:

Standarder for god kommunikationsetik

  • En kommunikatør kan arbejde for enhver privatperson og lovlig virksomhed.
  • En kommunikatør overholder gældende lov, indgåede aftaler og Dansk Journalistforbunds standarder for kommunikationsetik.
  • En kommunikatør giver saglig rådgivning til kunden/arbejdsgiveren og giver denne et realistisk billede af kommunikationens effekt.
  • En kommunikatør arbejder aktivt for at få indsigt i målgruppernes behov og vidensniveau og repræsenterer målgrupperne over for kunden/arbejdsgiveren.
  • En kommunikatør arbejder bevidst for, at budskaberne når frem til målgrupperne med respekt for såvel målgrupper som andre modtagere.
  • En kommunikatør informerer sin kunde/arbejdsgiver om interessekonflikter og/eller interessesammenfald, som kan påvirke kommunikatørens arbejde.
  • En kommunikatør står inde for den fortrolighed, kunden eller arbejdsgiveren forventer.
  • En kommunikatør, som kontakter andre på vegne af sin kunde/arbejdsgiver, er altid åben om, hvem han/hun repræsenterer.
  • En kommunikatør vildleder ikke.
  • En kommunikatør optræder på en måde, som fremmer respekt for og tillid til kommunikationsfaget og kommunikatørrollen

Opdateret 11.50: Tilføjet vedtagelse af forslag om, at DJ skal undersøge mulighed for et kommunikationsetisk nævn.

0 Kommentarer