Den tavse advokat i Se og Hør-sagen går efter pengene

Analyse: Omkring 20 personer forbereder erstatningssag, når straffesagen er færdig. Erstatningssagen skal fastslå, hvad det koster at krybe så tæt på kendte

Når straffesagen mod de fortsat seks tiltalte i Se og Hør-sagen er forbi engang sidst i november 2016, er der stor sandsynlighed for, at den næste proces går i gang. I retslokalet er omkring 20 personer repræsenteret ved advokat Brian Larsen fra Lex-advokater i Glostrup. Hans opgave er at samle materiale til en eventuel erstatningssag.

Hvis Se og Hør på grund af samarbejdet med kreditkort-kilden skrev noget, der krænkede en af de 20 personers privatliv, er forældelsesfristen for længst overskredet. Muligheden for en privat straffesag med tilhørende erstatning eksisterer nemlig kun i seks måneder efter offentliggørelsen af en eventuelt krænkende artikel.

Erstatning for overvågning

Men der er en anden mulig krænkelse, som stadig er aktuel. Det er selve den krænkelse, som ligger i at have været overvåget så tæt på af kreditkortkilden i perioden mellem 2008 og 2011.

Når dommer og domsmænd i straffesagen siger, at overvågningen ikke var retmæssig – og det gør de jo nok – så er der mulighed for at søge erstatning for tort og lidelse. Og så er man langt fra forældelsesfristen på 20 år eller mere. Juristerne vil sige, at her er der et uopdyrket område: Aldrig før har man set en overvågning på denne måde og i så lang tid.

Prisen for at gå så tæt på
Advokat Brian Larsen er en privat antaget advokat. Han har søgt om at blive beskikket for de mange klienter, men har foreløbig fået nej fra både byret og landsret, men muligheden for at gå til Højesteret overvejes. Spørgsmålet er uden betydning for, om der skal føres en erstatningssag, men ikke for, hvem der skal betale. Advokaten sidder på samme side i salen som forsvarsadvokaterne, men har ikke adgang til bilag eller til at deltage i forsvarsadvokaternes krydsforhør.
Folk med indsigt i området siger, at der er gode muligheder for forligsmæssige erstatninger fra Aller Media A/S – og at flere af de krænkede finder det nødvendigt med en retssag, så man i fuld offentlighed får fastslået, hvad det koster at krybe så tæt på, at man ved, hvem af de kendte unge elskende der har betalt hotelværelset i kærlighedsbyen, der ellers lå så langt væk, at de troede sig i skjul.
Der er muligvis andre forurettede, der via deres egne advokater forbereder tilsvarende erstatningssager. 

0 Kommentarer