Banker presser Mecom

Hvis Berlingske Media skulle sælges i en bid, ville det kræve tid og/eller udvikling og tilførsel af kapital. Men bankerne vil det modsatte – frigøre kapital. Og derfor sælges Berlingske Media bid for bid, selv om værdien dermed kan blive reduceret, skriver Henrik Schultz, tidligere finansanalytiker, nuværende medejer af Pan Media Group.

Investorerne bag det Mecom, der ejer Berlingske Media, er begyndt at sælge aktiviteterne bid for bid. Senest er ugeaviserne Ballerup Bladet og Bagsværd-Søborg Bladet afhændet til Dansk AvisTryk. Det opsplittede salg må ses som udtryk for, at værdien af den interne synergi i koncernen Berlingske Media ikke har kunnet realiseres i markedet.

Kort sagt: Den synergi, der er i at drive mange virksomheder parallelt, har ikke givet anledning til et samlet salg.
Det opsplittede salg dækker også over, at bankerne bag Mecom er utålmodige. En fortsat drift og udvikling af Berlingske Media kræver tid og yderligere tilførsel af kapital, men bankerne presser nu på for det præcist modsatte: At frigøre kapital.

Det manglende salg af hele koncernen indikerer, at køberne ikke har vurderet, at muligheden for at udnytte fælles teknologi, salgsapparat og ikke mindst redaktionel kapacitet i form af journalister og fotografer på alle medier i en fælles koncern, var pengene værd. Det er tankevækkende, for netop denne synergi burde repræsentere en betydelig økonomisk værdi i form af bedre lønsomhed og en mere robust økonomi.

Men forløbet afslører, at denne mekanisme virker modsat for en potentiel køber. Køberne er mere interesseret i at købe enkeltdele, for eksempel teoretisk fotobureauet Scanpix eller nyhedstjenesten BNB, som tilføjer køberens egen koncern ny synergi.

For mig er det overraskende, at det ikke har været muligt at finde en køber til et samlet Berlingske Media. Og jeg tror fortsat, at den teoretiske værdi af et samlet Berlingske Media er højere end summen af værdien af enkeltdelene. Og på den måde svirper forløbet tilbage på bankerne: De har optrådt pro-cyklisk, det vil sige lånt for mange penge ud i gode tider og derpå krævet tilbagebetaling i dårlige tider.

At låne Mecom over 5 milliarder kroner i 2006-2008 på konjunkturtoppen, for så at insistere på tilbagebetaling af 715 millioner kroner på konjunkturbunden, virker ikke fornuftigt. Mecoms ejere og ansatte slås fortsat med konsekvenserne.

Mecom er også med et opsplittet frasalg i en vanskelig situation. De fleste af koncernens virksomhedsområder viser tilbagegang i både oplag og annonceindtægter. Og de nye digitale indtægter, højere pris på aviserne og store besparelser har ikke været nok til at forbedre koncernens samlede lønsomhed.

Resultat for første halvår 2013 – minus 850 millioner danske kroner – må vurderes som stærkt utilfredsstillende. Dette resultat føjer sig ind i en årrækkes dårlige resultater, men til forskel fra for et par år siden er det nu udviklingen i Mecoms hollandske aktiviteter, som virkelig bekymrer. Her er udviklingen i for eksempel annonceindtægter i næsten ‘frit fald’.

Heller ikke i Berlingske Media går det vældigt godt, men her ser det nu ud til, at besparelser og effektiviseringer mere end modvirker faldet i indtægterne. Berlingske Media har nedlagt flere af de ulønsomme udgivelser, og det betyder jo også faldende oplags- og læsertal. Selv om resultatet er stigende og positivt, og indtjeningen går op, så falder indtægterne fortsat, og andelen af såkaldte onlineindtægter er kun stabil – det må bekymre ledelsen en del.

På trods af mange resultatforbedrende tiltag i hele Mecom, og en vis positiv udvikling i Berlingske Media, er der kun få tegn på, at Mecoms samlede situation forbedres væsentligt. Mecoms samlede nettogæld er ganske vist ikke længere skræmmende stor: 715 millioner danske kroner, hvor gælden i 2008 var over 5 milliarder danske kroner.

Men selskabets banker holder ledelsen i en skruestik, og de vil sandsynligvis kræve endnu flere besparelser og frasalg. Besparelser, fyringer og frasalg er derfor stadig dagens orden – som det har været det i fem år.

Der er dog også plads til optimisme:
I Danmark er mulighederne for yderligere frasalg nu – måske – lidt bedre. Selv om nedgangen i oplag, læsere og annonceindtægter fortsætter, er der tegn på en vis opbremsning i nedgangen – hvis man justerer for nedlæggelsen af ulønsomme udgivelser. Desuden ser det ud til, at den generelle interesse for europæiske medievirksomheder langt om længe er på vej op.
 
Læs også artiklen side 34: I kulissen bag Lisbeth Knudsen, der ser nærmere på ejerne bag Mecom.

0 Kommentarer