Analyse: En knusende dom

Uffe Gardel bliver forvirret, overrasket og lettet, når han læser rapporterne om Fagenes Fremtid. Det glæder ham, at rapporterne konkluderer, at journalistik og kommunikation er forskellige fag - og at de peger på, at DJ skal gøre mere for freelancerne

Forvirring, overraskelse og lettelse er de følelser, jeg gribes af, når jeg dykker ned i rapporterne om Fagenes Fremtid.
Så store er opbruddene i DJ’s del af arbejdsmarkedet faktisk, når man ser på journalistikken og medierne og demokratiet og de nye ”atypiske” ansættelsesformer under ét.
Det er faktisk overvældende. Få fag er i dag så ”disruptede” som journalistikken.

Ikke bare ”kommunikatører”

Det overraskende er, at kommunikationsfaget kommer lige efter, for arbejdsgruppen giver et kalejdoskopisk billede af et fag med talrige uddannelser, adskillige faglige organisationer og mange helt forskellige fagdiscipliner, som samtidig er under stor forandring. Det kan godt være, at ”kommunikation” er et fag med lyse fremtidsudsigter – lysere end journalistik.
Men faget har sine egne store udfordringer, som gerne drukner i støjen fra lejlighedsvise slagsmål mellem kommunikatører og journalister.

At arbejdsgruppen ser kommunikationsfagets forskellighed, frem for bare at tale om ”kommunikatører”, er en af de helt store landvindinger i dette arbejde.

Ja, journalistik og kommunikation er forskellige fag

Og lettelsen? Den bunder i, at vi nu er kommet så uendeligt meget videre i striden om, hvorvidt journalistik og kommunikation er forskellige fag, og om hvorvidt kommunikationsfolk i virkeligheden er en slags journalister.

Det er kun få måneder siden, at DJ’s formand hævdede, at rollefordelingen mellem journalister og kommunikatører var under nedbrydning, og at kommunikatører i lige så høj grad kunne tjene offentligheden som journalister; udtalelser som gjorde journalisternes specialforening, Journalisterne i DJ, ubehersket rasende.

Det var ikke kønt. Men nu kommer Troels Mylenberg, Søren Schultz Jørgensen og deres arbejdsgruppe af kompetente mennesker og giver faktisk journalisterne delvist ret.

Ja, journalistik og kommunikation er to ganske forskellige ting. Og ja, der sker en betydelig brancheglidning, men den bør DJ tage aktivt stilling til frem for at lade sig rive med af strømmen.

Klare anbefalinger

Rapporterne er omfattende i deres analyse, men klare i deres anbefalinger. Og jeg tager især følgende til mig, som underbygger min lettelse:

  • DJ bør skabe ”et markant fagligt forum” alene for journalister; en egentlig ”standsforening” – rapporten bruger selv dette ord – for journalister, som alene skal varetage journalistikkens faglige udvikling, etik og kvalitet. I virkeligheden siger arbejdsgruppen vel her, at Journalisterne i DJ var en helt nødvendig forening at få oprettet, og at den bør styrkes, lyttes til og have nye kompetencer.
  •  DJ bør have en meget gammeldags og restriktiv holdning til, hvem der skal have pressekort. Der skal være et pressekort, som alene er for folk, som kun beskæftiger sig med journalistik. Den konkrete model, arbejdsgruppen foreslår – med flere klasser af pressekort – er ganske vist for kompliceret til at have livets ret, og ville udelukke de fleste freelancejournalister, for de laver både journalistik og kommunikation. Men det er dog velgørende, at noget nu siges højt af udenforstående, som ellers kun er blevet hvisket mand og mand imellem blandt forbitrede journalister: Pressekort er ikke for kommunikatører.
  • Også kommunikationsbranchen bør have en fælles standsforening, et Kommunikationsfagenes Hus, som kan blive et fælles hjem for en hjemløs branche, som er spredt ud på seks forskellige faglige organisationer. I dette fælles hus skal diskussionerne om kommunikationsetik også forankres.
  • Endelig skal DJ ”gentænke og styrke sin rolle over for de stadig flere medlemmer, som ikke er fastansatte”. Anbefalingen står i den delrapport, der handler om journalistik, men jeg går ud fra, at den fuldt så vel kunne stå i rapporterne om kommunikation og visuelle fag. Og det er en anbefaling, som samtidig er en knusende dom over en generations freelancearbejde i DJ.

Kort og godt, som en ekstrem sammenfatning af små 200 siders rapport: DJ skal besinde sig på fagligheden i sine mange fag. Og DJ’s freelanceindsats er aldeles utilstrækkelig.

Uffe Gardel er kommunikationsrådgiver, journalist og oversætter

 

 

0 Kommentarer