394.000 kroner i støtte til tre graverprojekter

Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad deler 100.000 kroner til ny, stor satsning på undersøgende journalistik. Pressens Uddannelsesfond har netop givet 394.000 kroner til dem og to andre graverprojekter. Se dem her.

Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad deler 100.000 kroner til ny, stor satsning på undersøgende journalistik. Pressens Uddannelsesfond har netop givet 394.000 kroner til dem og to andre graverprojekter. Se dem her.
Dansk graverjournalistik har lige fået en økonomisk indsprøjtning på 394.000 kroner.

På det seneste bestyrelsesmøde i Pressens Uddannelsesfond (PU) blev det besluttet, at tre ansøgninger om støtte til graverjournalistik skal efterkommes.

De tre projekter er vidt forskellige, fortæller Susanne Blomqvist, der er uddannelsesvejleder i PU's sekretariat, til Journalisten.dk. Her løfter hun sløret for de tre modtagere af støttekroner:

1. Medieselskabet Nordvestsjælland får 100.000 kroner. Selskabet udgiver Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad, og pengene skal bruges til at styrke den undersøgende journalistik på de to aviser.

Susanne Blomqvist forklarer projektet:

»De vil gerne lave nogle historier, der går dybere, men de har ikke penge til at ansætte flere folk eller lave en gravergruppe. Projektet går ud på, at de ansætter en konsulent, der over tre måneder skal sørge for, at alle redaktionelle medarbejdere får et kursus i graverjournalistik, et fælles sprog og nogle fælles redskaber. Nogle af medarbejderne vil så få et særkursus og blive graverambassadører på aviserne. Resultatet skal kunne ses i spalterne, men det betyder ikke, at der skal sættes ekstra medarbejdere af til graverjournalistik. Det betyder, at medarbejderne skal lære at tænke på en anden måde.«

PU giver kun penge til projekter, der også kan hjælpe andre medlemmer i forhold til efteruddannelse. Det mener Susanne Blomqvist, dette projekt er et glimrende eksempel på.

»Projektet skal munde ud i, at de erfaringer, de gør sig her, er til at kopiere for andre, mindre medier. Den rapport, de laver, kan blive en slags køreplan for, hvordan sådan et projekt kan se ud,« siger hun.

2. Danwatch har fået bevilget 194.000 kroner. Organisationen laver undersøgende journalistik om virksomheders sociale ansvar, ofte i samarbejde med etablerede medier.

»Det er meget usædvanligt, at en organisation som Danwatch får støtte,« fortæller Susanne Blomqvist.

»Projektet skal ruste mindre medier bedre til at lave undersøgende journalistik. Danwatch laver en kursusperiode, der strækker sig over tre-fire måneder. Her kombinerer de kurser med en workshop. Det betyder, at alle deltagere kommer på dag 1 med et eller to projekter, de gerne vil arbejde med, og det gør de sideløbende med, at de får værktøjer og ny viden,« forklarer Susanne Blomqvist.

Danwatch vil inddrage en række danske og udenlandske kapaciteter inden for undersøgende journalistik i kurserne. Kurset appellerer bredt til journalister på mindre medier.

»De vil gå ind og gøre deltagerne klogere på eksempelvis internetbaseret research. Men det kan også være fortælletekniske tips – hvis man sidder med et stort projekt til op over begge ører, hvordan kan man så formidle det på en forståelig måde?«

3. Det tredje graverprojekt er den årlige graverkonference. Den støttes med 100.000 kroner.

Konferencen finder sted i DR Byen i november 2011, og arrangørerne forventer et par hundrede deltagere fra Danmark og de øvrige nordiske lande, fortæller Susanne Blomqvist.

»Det handler om inspiration, vidensdeling og netværk. Der er en masse oplægsholdere, og det er dem, PU går ind og støtter. De penge, PU giver til konferencen, går altså kun til det, der har med oplægsholderne at gøre,« understreger hun.

Er det almindeligt, at PU kaster 400.000 kroner efter sådan tre projekter?

»Ja, det er det faktisk, hvis der ellers er nogen, der søger penge. Vi modtager få ansøgninger i forhold til, hvor mange penge vi har at give af,« siger Susanne Blomqvist.

Du kan se, om du og din arbejdsplads er med i PU på fondens hjemmeside. Her kan du også søge om penge til et projekt.

Du kan læse mere om PU i artiklen: "Den hemmelige fond" har millioner til dig

0 Kommentarer