Weekendavisen tvivler på læserlussing

Weekendavisen fik en ordentlig lussing af læserne, da de nyeste læsertal i sidste uge blev frigivet. »Vi blev noget paf, da vi så tallene,« siger chefredaktør Anne Knudsen, som tvivler på, at faldet er sandt. »Min overordnede vurdering er, at der faktisk er tale om et fald,« svarer Gallup-chef

Der var tilbagegang over det meste af linjen, da avisernes månedstal for december 2013 i sidste uge blev frigivet fra Gallup.

Men særligt hos Weekendavisen gjorde tallene ondt. Som det fremgår af Journalistens visualisering af læsertallene, har avisen mistet 39 procent af sine læsere alene fra december 2012 til december 2013. Også hvis man ser på tallene på kvartalsbasis eller per halvår, er der sket et drastisk fald.

Og det kom bag på chefredaktør Anne Knudsen:  

»Vi blev noget paf, da vi så tallene. Vi mærker ikke nogen krise, og vi mister ikke oplag. De sidste 20 år har vi ligget stabilt på fem læsere per avis – men skal man tro de her tal, er der pludselig kun tre læsere per avis,« siger hun og tilføjer:

»Det virker usandsynligt, at folk skulle være holdt op med at række avisen over bordet til deres ægtefælle eller give den til deres gamle mor, når de selv har læst den.«

En statistisk tilfældighed

Faktisk kom tallene så meget bag på Anne Knudsen, at hun ringede til TNS Gallup for at høre, om der var sket en fejl:

»Svaret fra Gallup var, at vi er blevet ramt af en statistisk tilfældighed, og at det ligger inden for det statistisk sandsynlige,« siger Anne Knudsen.

Over for Journalisten uddyber direktør for medieafdelingen i Gallup Morten Kromann Larsen. Han understreger, at månedstallene er et pejlemærke mere end de officielle læsertal, der udregnes sjældnere. Det gør en væsentlig forskel, for mens månedstallene baserer sig på interviews med 2.500 personer, er de officielle læsertal baseret på 12.000 interviews over en seks måneders periode.

»Det er to vidt forskellige ting at tale om månedstal og om officielle læsertal. For det er klart, at der er flere udsving, når man taler med 2.500 interviewpersoner, i forhold til når man taler med 12.000. Det er statistikkens love, og det gør selvfølgelig en stor forskel. Derfor tror jeg også, det er meget sandsynligt, at der er en statistisk tilfældighed i tallene for Weekendavisen i december,« forklarer han.

WA kritiserer metoden

Hos Weekendavisen er man dog ikke tilfredse med forklaringen fra Gallup:

»Vi mener, at der må være noget galt med metoden. Det er jo mindre end hver 10. avis solgt i Danmark, som er en Weekendavis. Så der skal ikke gå meget galt i undersøgelsesgrundlaget, før det rammer os hårdere end en stor avis,« siger Anne Knudsen.

Gallup selv mener ikke, at der er noget galt med metoden. Men Morten Kromann Larsen understreger, at det er vigtigt ikke at hænge sig for meget i tallene for den enkelte måned, der blot bør ses som en tendens og et forvarsel til medierne og markedet generelt om, hvordan de officielle læsertal kommer til at se ud.

»Tager du gennemsnittet af månedstallene for perioden fra juli til december, vil du få et kvalificeret bud på, hvor Weekendavisens læsertal lander for andet halvår 2013. Gør man det, er der tale om et fald på cirka 18 procent. Det er en signifikant statistisk forskel, som i hverdagssprog betyder, at der med meget stor sandsynlighed er tale om en reel forskel fra det ene halvår til det andet. Min overordnede vurdering er derfor, at der faktisk er tale om et fald i læsertallet for Weekendavisen,« siger Morten Kromann Larsen. 

Men kan man ikke sige, at 2.500 interviewpersoner måske er for få til at undgå de store udsving fra måned til måned?

»Det er selvfølgelig en afvejning i forhold til behovet og den sikkerhed, man ønsker på tallene. Jo flere interviewede desto bedre. Men når det bliver brugt som tendenstal og et forvarsel, så er spørgsmålet, hvor meget krudt man skal bruge på det. Og det er hovedformålet med månedstallene,« siger Morten Kromann Larsen. 

Men uanset hvad undrer man sig fortsat over tallene på Weekendavisen. 

»Hvis Gallup har månedstal, der er så skæve som dette, blive deres gennemsnit på halvåret naturligvis også påvirket. I samme periode har vi kun haft en nedgang i oplaget på 3,6 procent, så for mig er mysteriet stadig det samme: Er folk virkelig holdt op med at række sektionerne til mand og børn ved morgenbordet,« spørger Anne Knudsen retorisk. 

Kommentarer
11
Peter A. Knudsen
13.01.14 13:35
Økonomisk gør det nu ikke det
Økonomisk gør det nu ikke det store, for Weekendavisen får omkring 30 millioner kr. årligt i støtte af skatteyderne. Endnu et bevis på, at den danske mediebranche holdes kunstigt i live af skatteydernes penge.
Fremhævet af Journalisten
Hans Mortensen
13.01.14 15:43
30 millioner var da godt nok
30 millioner var da godt nok et rasende højt beløb. Ifølge Kulturministeriets tal er mediestøtten til Weekendavisen 8,8 millioner om året, og det er trods alt ikke helt det samme.
Fremhævet af Journalisten
Hans Mortensen
13.01.14 19:08
Det aner jeg ikke, og det har
Det aner jeg ikke, og det har heller intet med påstanden om 30 millioner i tilskud at gøre. At staten undtagelsesvis ikke tager penge fra folk og virksomheder er vel ikke en gave i gængs forstand.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
13.01.14 19:37
Momsfritagelsen har ikke
Momsfritagelsen har ikke værdi for weekendavisen men for aviskøberne!

8,8 millioner om året er vist også lidt højt sat. Mon ikke beløbet snarere er det halve - altså driftsstøtten.

Artiklen omhandler imidlertid det forhold at det forekommer, selv en konfirmand, voldsomt bizart om Wavisen over night skulle have mistet 40 % af læserskaren. Men virksomheden bag den ekstremt kontraintuitive statiske sandhed henholder sig dernæst ganske gratis til at "tal skam ikke lyver"....

Den vinkel forsøgte Kwon - uden videre succes.
Fremhævet af Journalisten
Hans Mortensen
13.01.14 19:52
De 8,8 var Kulturministeriets
De 8,8 var Kulturministeriets skøn ved omlægningen af støtten. Tidligere fik WA noget mindre. Hvor det præcise tal ender er vist ikke opgjort endnu.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
13.01.14 20:35
Jeppe, det er så plat at du
Jeppe, det er så plat at du ikke angiver hvorfra WA er fritaget fra at betale 22 mill. i moms. Hvad mener du de ikke betaler moms af? Ligeledes langt ude at du angiver at WA modtager driftsstøtte på 8-9 millioner. Hvorfor har du det tal.
Fremhævet af Journalisten
Lasse Glavind
13.01.14 21:14
Man kunne også stille det
Man kunne også stille det kætterske spørgsmål om ikke weekendavisens målgruppe er i stand til helt selv at betale for deres avis uden at være på støtten. Det ville også passe noget bedre med lederskribenternes politiske holdninger i al almindelighed.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Vind
14.01.14 01:29
Lasse, Weekendavisens læsere
Lasse, Weekendavisens læsere er i høj grad studerende, så din pointe holder vist ikke helt. Og mht lederskribenternes holdninger, slår de bl.a. til lyd for lige konkurrencevilkår blandt sammenlignelige produkter.
Ifølge Kulturstyrelsens hjemmeside fik Weekendavisen i 2013 ca 3½ million kr fra Ugeavispuljen, mens to andre kulturaviser som Information og Kristeligt Dagblad modtog hhv. 28 og 30 millioner fra Dagbladspuljen. De to aviser udkommer hyppigere end WA, men de er også noget tyndere.
http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/aviser-og-blade/
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
14.01.14 20:47
Jeppe - jeg er umiddelbart
Jeppe - jeg er umiddelbart uklar på din pointe med de links du har lagt ud.

På følgende link giver Frands Mortensen en fornuftig forklaring på hvorledes nul-moms ordningen fungerer og jeg gentager at der er tale om at den udeblivende moms ikke er støtte til det enkelte medie men derimod støtte til læserne%køberne. På samme måde som at tilskud til opførelse af et privat solcelleanlæg ikke er støtte til solpanel producenten.

http://www.kulturstyrelsen.dk/nyheder/nyhedsarkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/nulmoms_og_statsstoette/?a3vsd=886338

Håber det giver mening :-)
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
14.01.14 20:47
Jeppe - jeg er umiddelbart
Jeppe - jeg er umiddelbart uklar på din pointe med de links du har lagt ud.

På følgende link giver Frands Mortensen en fornuftig forklaring på hvorledes nul-moms ordningen fungerer og jeg gentager at der er tale om at den udeblivende moms ikke er støtte til det enkelte medie men derimod støtte til læserne%køberne. På samme måde som at tilskud til opførelse af et privat solcelleanlæg ikke er støtte til solpanel producenten.

http://www.kulturstyrelsen.dk/nyheder/nyhedsarkiv-styrelsen-for-bibliotek-og-medier/singlevisning/artikel/nulmoms_og_statsstoette/?a3vsd=886338

Håber det giver mening :-)
Fremhævet af Journalisten
Heike Arndt
01.02.14 13:05
Man må da håber at jeres
Man må da håber at jeres læser kvittere ....at en stor del af dem bliver kald pøbel af Anne Knudsen.... de vil jo selvfølgelig være svært og fyre en administrativ direktør i weekendavisen for uduelighed når de er hende selv .....Hun sætter spørgsmålstegn ved intelligensen af den danske befolkning og demokratiet måske er hun ved og bliver simpelt hen for gamle til den nye demokratiske process da er ved og udvikler sig globalt....i en generation hun hverken tilhører eller forstå
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right