TV 2 får kritik for interview med Britta Nielsens datter

TV 2 gik for langt, da stationen brugte en skjult optagelse under et interview med Britta Nielsens datter. TV 2-redaktør – der selv er medlem af Pressenævnet – lover at rette fejlen ”snarest”. Men det er endnu ikke sket (Rettet klokken 15.19 den 19/09.)

Det var ikke i orden, da TV 2 i februar 2019 brugte skjulte optagelser i et indslag med en af den svindelmistænkte Britta Nielsens døtre.

Indslaget handlede om, at der var blevet sat 5,8 millioner kroner direkte ind på døtrenes konti – og for at få en kommentar til den oplysning, mødte en journalist fra TV 2 op på datterens privatadresse – mens kamera og mikrofon var tændt.

Da datteren åbnede døren, stillede journalisten en række spørgsmål, uden at det tydeligt fremgik, at mikrofonen med TV 2’s logo optog samtalen. Eller at optrinnet blev filmet på afstand.

I indslaget kan man høre, at datteren mange gange nægter at stille op til et interview.

Hun siger for eksempel:

”Jeg har to børn, der bor her, så det er jeg ikke så meget for.”

”I hvert fald ikke uden min advokat.”

”Det skal vi ikke stå og snakke om nu. Det skal vi slet ikke snakke om nu.”

Selv om datteren afviste, fortsatte journalisten med at stille spørgsmål. Og optagelsen blev senere vist i TV 2 Nyhederne og bragt i en artikel.

Over for Pressenævnet har TV 2 blandt andet forklaret, at stationen blot ønskede at forelægge datteren de kritiske oplysninger inden offentliggørelsen.

Men nu får indslaget kritik af Pressenævnet, fordi det var forkert at bruge den skjulte optagelse uden datterens samtykke.

Har endnu ikke rettet 

Da fagbladet Journalisten henvender sig til journalisten bag indslaget, bliver vi ringet op af chefredaktør på TV 2 Hans Peter Blicher. Hans Peter Blicher sidder selv i Pressenævnet som redaktørrepræsentant – dog ikke i den konkrete sag, fordi den gjaldt kritik af netop TV 2.

”Det er indlysende, at vi er ærgerlige over kendelsen, det fremgår tydeligt, at vi har en anden oplevelse. Men nu er det det, lige præcis det her pågældende nævn er nået frem til, og sådan er det,” siger Hans Peter Blicher om afgørelsen.

Ifølge Pressenævnets kendelse skal TV 2 ”snarest” lave en selvstændig artikel med rubrikken ”Pressenævnet kritiserer TV 2”, og der skal oprettes et link til nævnets kendelse med teksten ”Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen” i den eksisterende artikel. Men det er i dag – to dage efter – endnu ikke sket.

Ifølge Hans Peter Blicher er ”snarest” ikke et objektivt begreb.

”Vi skal lige se kendelsen og diskutere den,” siger han

Hvornår regner I med, at den skal rettes?

”Hurtigst muligt,” siger han.

Artiklen er rettet klokken 15.19 den 19/09. Journalisten havde skrevet at, TV 2 ikke havde bragt pressenævnets kendelse efter otte dage. Der var dog kun gået to dage, fra TV 2 fik kendelsen, til de rettede. Journalisten beklager fejlen.

0 Kommentarer

Læs også

TV 2-program fik smæk i Pressenævnet – alligevel vinder det TV-pris

01. FEBRUAR 2018

Her er de tre vigtigste kendelser fra Pressenævnet i 2017

06. JUNI 2018