TR: Sådan vil en konflikt ramme Region Midtjylland

”Hvis der bliver strejke på Aarhus Universitetshospital, vil den eneste, der er tilbage i kommunikationsafdelingen, være kommunikationschefen,” siger Louise Scheibel Kastrup. Hun er tillidsrepræsentant i Region Midtjylland, hvor cirka 40 DJ-medlemmer venter på overenskomst-dom. Her fortæller hun om konsekvenserne af en mulig konflikt

Omtrent 800 DJ-medlemmer kan ende i lockout, hvis de igangværende overenskomsforhandlinger bryder sammen.

Cirka 40 af dem sidder i Region Midtjylland rundt omkring i kommunikationsafdelingerne. Louise Scheibel Kastrup er tillidsrepræsentant for 30 af dem.

”Jeg har medlemmer, der bliver strejkeramt, nogle, der bliver lockoutramt, nogle, der rammes af begge dele – og nogle, der ikke rammes af nogen af delene,” siger tillidsrepræsentanten, der her fortæller om konsekvenserne af en konflikt.

Kommunikationsafdeling uden bemanding

Én af de arbejdspladser, der er udvalgt af Dansk Journalistforbund til at gå i strejke, er Aarhus Universitetshospital. 

Dermed bliver hospitalets DJ-kommunikatører og DJ-journalister både strejke- og lockoutramt, da Danske Regioner har varslet lockout på hospitalet. 

”Hvis der bliver strejke på Aarhus Universitetshospital, vil den eneste, der er tilbage i kommunikationsafdelingen, være kommunikationschefen,” siger Louise Scheibel Kastrup.

"Der sidder også nogen, som er medlem af Kommunikation og Sprog, og de er, så vidt jeg ved, også ramt. Så det vil være en hel afdeling, der står uden bemanding,” siger Louise Scheibel Kastrup.

Hvad vil det betyde for kommunikationen på hospitalet?

”Det bliver en interessant oplevelse. Hjemmeside, internet, sociale medier og rådgivning vil stå stille. Der er meget intern kommunikation fra ledelse til medarbejdere, men også ekstremt meget ekstern kommunikation til patienter,” siger hun.

”Kommunikationsafdelingen er jo det sted, man kan hente hjælp, få sparring og rådgivning. Og det vil der ikke være bemanding til,” siger Louise Scheibel Kastrup.

De store grupper er læger og sygeplejersker

Hvis der bliver tale om lockout, vil DJ-medlemmer rundt omkring på regionens andre hospitaler og i Koncern Kommunikation i regionshuset også blive ramt.

”Koncern Kommunikation, som har betjening af blandt andet direktionen i regionen og regionrådet, formoder jeg, vil gå i stå. Der vil ikke komme aktuelle nyheder på regionens hjemmeside og sociale medier,” forklarer Louise Scheibel Kastrup.

Hun understreger dog, at de lockoutede DJ-medlemmer er en mindre del af en større sammenhæng. Mange andre faggrupper i regionen vil i høj grad også blive ramt af en eventuel lockout.

”I regionen er de helt store grupper læger og sygeplejersker. Derudover kommer blandt andre også HK’ere, Djøf'ere og magistre,” siger hun.

Uventet møde i Forligsinstitutionen

Louise Scheibel Kastrup sidder i DJ’s forhandlingsdelegation, der skal forhandle med regionerne. Og i dag er hun sammen med tillidsrepræsentanter fra de to andre forhandlingsdelegationer – kommunerne og staten – indkaldt til møde i Forligsinstitutionen for at repræsentere DJ.

Men oprindeligt var planen en anden, og forhandlingsdelegationerne skulle have forhandlet hver for sig.

”Vi skulle egentlig have forhandlet i morgen med Danske Regioner,” siger Louise Scheibel Kastrup.

Hun fortæller, at forløbet har været præget af mange forskellige informationer, og at det heller ikke vides, hvordan dagens møde skal foregå.

”Stemningen er spændt, og vi er afventende omkring, hvad de gerne vil tale med os om i Forligsinstitutionen. For vi ved ikke helt, hvad det er,” siger hun.

Indkaldelsen til dagens møde kommer bag på tillidsrepræsentanten.

”Jeg havde regnet med, at man selvfølgelig ville finde en løsning. Det er jo i alles interesse. Så jeg havde overhovedet ikke tænkt tanken, at vi kunne ende i Forligsinstitutionen. Også fordi vi er så små, som vi er. DJ fylder jo ingenting i forhold til de store,” siger hun.

0 Kommentarer