Forhandlingschef: DJ kan blive tvunget til at stå uden for konflikt

Dansk Journalistforbund kan ende på sidelinjen af en konflikt, hvis overenskomstforhandlingerne i det offentlige bryder sammen i aften, trods ønsket om at stå ”last og brast” med den danske lønmodtagerstand. ”Det er et tænkeligt scenarie,” siger forhandlingschef. Situationen er opstået, fordi forhandlingerne mellem DJ og de offentlige arbejdsgivere grundet aflysninger knap nok er begyndt

Trods ønsket om at stå solidarisk med den danske lønmodtagerstand kan Dansk Journalistforbund (DJ) ende på sidelinjen af en mulig storkonflikt i det offentlige, hvis forligsmanden i aften erklærer sammenbrud i de igangværende overenskomstforhandlinger.

”Det er et tænkeligt scenarie, at der kommer et sammenbrud tirsdag aften – og konflikt søndag – som DJ's medlemmer endnu ikke er omfattet af,” siger forbundets forhandlingschef, Claus Iwersen.

Beskeden kommer, efter at en DJ-delegation var til sit første møde i Forligsinstitutionen mandag eftermiddag.

Derfor kan DJ ende på sidelinjen

Forligsmanden, som mægler mellem arbejdsgiverne og de store forhandlingsfællesskaber, har deadline for forhandlingerne i aften kl. 23.59.

Hvis ikke en forhandlingsløsning bliver nået inden dét tidspunkt, kan hun (forligsmanden er en kvinde) enten udsætte konflikten i yderligere 14 dage eller erklære sammenbrud.

Sidstnævnte vil ske, hvis hun vurderer, at alle forhandlingsmuligheder er opbrugt. Herefter vil en strejke bryde ud på søndag den 22. april.

DJ har udsendt et strejkevarsel, der var forskudt fra den øvrige fagbevægelse: Strejken skulle oprindeligt starte den 7. april, men forligsmanden udskød til 21. april, hvorefter strejken vil gå i gang på femtedagen efter. Altså, strejke-start onsdag den 25. april. Ved strejkeerklæringen lød det fra formand for DJ Lars Werge:

”Vores rolle er at stå last og brast, skulder ved skulder, med den samlede danske lønmodtagerstand i den her konflikt.”

Men før strejken kan gå i gang, skal der være et forhandlingssammenbrud. Og DJ har ikke været en del af det intense forhandlingsforløb i Forligsinstitutionen i de seneste tre uger, fordi DJ ikke er en del af de store forhandlingsfællesskaber, der har svunget taktstokken i Forligsinstitutionen: En uafhængighed, der er historisk betinget.

Ingen forhandlinger, der kan bryde sammen

Og da forhandlingerne mellem DJ og de offentlige arbejdsgivere knap nok er gået i gang, er der ikke nogen forhandlinger, der kan bryde sammen for DJ's vedkommende. Dermed står DJ's position i konflikten hen i det uvisse.

”Loven er skruet sådan sammen, at vi ikke kan gå i konflikt, før alle forhandlingsmuligheder på vores område er udtømt. Og det er de ikke på nuværende tidspunkt, fordi Forligsinstitutionen først nu har taget fat i os, mens de andre har været i Forligsinstitutionen i snart tre uger,” forklarer Claus Iwersen.

DJ og de offentlige arbejdsgivere har, i den nuværende runde, frem til lørdag den 21. april til at finde en forhandlingsløsning. Men hvis forligsmanden vurderer, at der er grundlag for at fortsætte forhandlingerne, kan hun udskyde konflikten i yderligere 14 dage for DJ's vedkommende. Og i så fald kan en storkonflikt rase i mange dage, mens DJ's medlemmer fortsat må arbejde.

Forligsmanden tog bestik af situationen

Da DJ var til møde i Forligsinstitutionen i går, mandag, deltog tre forhandlere fra Dansk Journalistforbund og fem tillidsrepræsentanter på den ene side. Og på den anden side forligsmanden og repræsentanter for de tre modparter: Moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

Claus Iwersen, hvad blev der drøftet på mødet?

”Det handlede, som det ofte gør, når man er til første møde i Forligsinstitutionen, om at give forligsmanden en status på: Hvor langt er vi nået med forhandlingerne? Hvad har der været af møder? Og hvad er der aftalt af kommende møder? Dét skal forligsmanden bruge til at vurdere situationen på vores område,” siger Claus Iwersen.

Flere ugers stilstand

”Vi orienterede forligsmanden om, at der faktisk er foregået meget lidt i mellemtiden. På kommunernes og regionernes område har vi kun udvekslet krav, men har ikke været i realitetsforhandlinger med hinanden, mens der er foregået lidt mere i staten,” siger Claus Iwersen.

Stilstanden skyldes blandt andet, at de offentlige arbejdsgivere har aflyst en række møder. Fokus har i stedet været på de store forhandlingsfællesskaber.

Nu begynder forhandlingerne

DJ's forhandlingsdelegation orienterede også forligsmanden om, at DJ har møde med Danske Regioner i dag, tirsdag, og med Kommunernes Landsforening på torsdag.

”Og konklusionen efter mødet i dag er, at de to møder vil finde sted som planlagt. Dét vil være de første reelle forhandlingsmøder, vi har med de to modparter. Om de bliver fulgt op af flere andre møder, vil vise sig,” siger Iwersen.

Forhandlingerne vil kredse om løn, arbejdstid og dækningsområdet for DJ's overenskomster, fortæller Claus Iwersen.

Han kan under ingen omstændigheder forestille sig, at forligsmanden erklærer forhandlingssammenbrud for DJ's vedkommende, før forhandlingerne er gået i gang. 

”Det er utænkeligt, at Forligsinstitutionen vil erklære vores forhandlinger for strandet, når vi har et møde torsdag,” siger han.

”Vores forhandlinger er i princippet uafhængige af de andres forhandlinger. Og på vores område vil der blive gjort et selvstændigt forsøg på at nå til enighed,” som han siger det.

Ingen andre forbund i samme situation

Findes der andre forbund, som står i samme position, og som kan ende med ikke at tage del i konflikten?

”Ikke mig bekendt,” siger Claus Iwersen.

Han understreger samtidig: 

”Der er ingen, der skal være bekymrede for DJ's position. Den er, som den altid har været. Vores formand har sagt, at vi står bag musketereden. Det har vi gjort ved at varsle strejke. Dét er stadig gældende.”

”Men i modsætning til de andre forhandlinger, så er vores forhandlinger bare ikke brudt sammen endnu, fordi vi ikke har haft de møder, vi skulle have,” siger Iwersen.

I dag kl. 10.00 skal de store forhandlingsfællesskaber og de tre offentlige arbejdsgivere – staten, kommunerne og regionerne  mødes til et afsluttende forhandlingsmøde hos Forligsinstitutionen. Dette møde er sidste udkald for forhandlingsløsning i denne omgang. Deadline er klokken 23.59 i aften. Hvis en løsning ikke kan opnås, kan forligsmanden enten udskyde konflikten i yderligere 14 dage eller erklære sammenbrud.

0 Kommentarer