Nedtælling til formandsopgør

Efter at Mogens Blicher Bjerregård har siddet godt 11 år som formand for Dansk Journalistforbund uden seriøse modkandidater, er der for første gang optræk til kampvalg ved næste delegeretmøde. Flere kredsformænd taler nu åbent om et muligt formandsskifte. (Rettet 11. maj, kl. 10:25)

Efter at Mogens Blicher Bjerregård har siddet godt 11 år som formand for Dansk Journalistforbund uden seriøse modkandidater, er der for første gang optræk til kampvalg ved næste delegeretmøde. Flere kredsformænd taler nu åbent om et muligt formandsskifte. (Rettet 11. maj, kl. 10:25)

FAGLIGT. Er det på tide, at Dansk Journalistforbund får en anden formand end Mogens Blicher Bjerregård? Det bliver der talt om i krogene i Dansk Journalistforbund. Der blev både talt om det, da kredsformændene mødtes i marts måned på Mors. Og det blev diskuteret i pauserne, da der var Fagligt Forum på Axelborg i København den 22. og 23. april med 275 delegerede.

Spørgsmålet om, hvorvidt forbundet har den rigtige ledelse, er kommet op til overfladen efter et halvt års ophedet debat om Offentlighedskommissionens oplæg til en ny offentlighedslov.

På Fagligt Forum gik flere på talerstolen og kritiserede ledelsen i Dansk Journalistforbund for ikke at tage klar afstand fra konkrete forslag i kommissionens udspil til en ny lov. Tidligere har samtlige syv kredsformænd skrevet under på en fælles udtalelse, der undsiger forbundsledelsen. Derudover har 30 tidligere Cavling-vindere udtrykt utilfredshed med DJ's høringssvar.

»Uanset om man beskæftiger sig med undersøgende journalistik, så har vi fat i en kerneværdi, der er værd at kæmpe for,« siger dokumentarist Alex Frank Larsen.

UTILFREDSHEDEN MED forbundsledelsen handler dog ikke kun om, at hovedbestyrelsen har vedtaget et høringssvar, som efter fleres opfattelse er alt "for vattet". Medlem af hovedbestyrelsen og formand for Kreds 6 Villy Dall fortæller, at der også er utilfredshed med, hvordan møderne i Dansk Journalistforbunds øverste organ bliver afviklet.

»Det kan virke på medlemmerne, som om Mogens Blicher opfatter hovedbestyrelsen som en klods om benet, og som om møderne for ham bare skal overstås,« siger Villy Dall. Han er dirigent på møderne i hovedbestyrelsen og siger, at indstillingerne ofte er dårligt forberedte. Han har ligeledes åbent kritiseret, at formanden har øget sit engagement i det internationale journalistforbund, IFJ, hvor han er blevet kasserer.

Til det svarer Mogens Blicher Bjerregård, at hans internationale aktiviteter hænger glimrende sammen med hans arbejde herhjemme, fordi det i stigende grad bliver vigtigt at arbejde sammen på tværs af grænser. Han har selv opfordret de andre forbund til at sende deres mest centralt placerede personer og mener derfor også, at DJ selv må leve op til den målsætning.

Det billede, Villy Dall tegner af møderne i hovedbestyrelsen, kan Mogens Blicher Bjerregård slet ikke genkende.
»Det må stå for egen regning. Jeg synes, at vi har fået en hovedbestyrelse, der arbejder utrolig godt,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Derudover mener Villy Dall, at der er grænser for, hvor lang tid det er hensigtsmæssigt at have den samme formand.
»Mogens Blicher har ikke arbejdet som journalist i 17 år. Det er måske ikke problemet med aktindsigt, han kender mest til,« siger Villy Dall.

Formand for Kreds 5 Morten Bergholt, mener ligeledes, at Mogens Blicher Bjerregårds håndtering af forbundets høringssvar til Offentlighedskommissionen rejser spørgsmålet, om formanden er kommet for langt væk fra sit bagland og har siddet som tillidsvalgt i for mange år. Inden Mogens Blicher Bjerregård blev formand for DJ, var han tillidsrepræsentant i DR og faglig sekretær i forbundet.

»Det virker, som om han identificerer sig mere med DJØF'erne, og det gælder både de ansatte i DJ og i myndighederne, end han gør med journalisterne,« siger Morten Bergholt.

Formand for Kreds 4 John Lykkegaard har ligesom de øvrige kredsformænd skrevet under på protesten mod Dansk Journalistforbunds høringssvar til Offentlighedskommissionen.
»En formand og en næstformand sidder ikke evigt. På et eller andet tidspunkt er det naturligt, at de bliver skiftet ud. Jeg skal ikke kunne sige, om det er nu, det er naturligt,« siger han.

MOGENS BLICHER AFVISER, at han er kommet for tæt på magtapparatet, og fremhæver netop Fagligt Forum som et møde, hvor forbundsledelsen lytter til, hvad medlemmerne er optaget af.
Skulle utilfredsheden vokse sig så stor, at der kommer en modkandidat til næste delegeretmøde, så er han klar til et kampvalg.

»Delegeretmødet vælger, hvem der er den rigtige formand. Jeg gør mit arbejde så godt, jeg kan. Jeg har aldrig lagt skjul på, at den måde, jeg arbejder på, er igennem dialog og ved at søge indflydelse,« siger Mogens Blicher Bjerregård.
Han mener, at forbundet står stærkere i de kommende forhandlinger med folketingspolitikerne om, hvad der skal stå i et egentligt lovforslag, fordi der har været en stærk debat i forbundet. Han siger, at han vil arbejde for mest mulig åbenhed, og at ledelsen i DJ har taget kritikken til sig.

»Der er nogle, der fejlagtigt siger, at vi accepterer paragraf 24 om ministerbetjening. I høringssvaret kan man blandt andet se, at vi har taget den kritik med, der har været rejst,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Det svar tilfredsstiller dog ikke kritikerne. De ønsker ikke blot præciseringer, men vil have DJ til at melde klart og markant ud, så forbundet ikke bliver taget til indtægt for at have støttet en lov, der indskrænker retten til aktindsigt. På Fagligt Forum blev der i en af arbejdsgrupperne både foreslået store annoncekampagner i aviserne mod den nye lov og modstandsgrupper på Facebook

Mogens Blicher Bjerregård vil ikke kommentere de konkrete forslag. Han mener, at udspillet til ny offentlighedslov også indeholder forbedringer, og holder fast i forhandlingsvejen.
»Det eneste, jeg tror på, er, at indflydelse er noget, man søger. Det er ikke noget, man får foræret, og slet ikke, hvis man står på sidelinjen,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

FORELØBIG VIL VILLY DALL vente og se, hvordan sagen om offentlighedsloven udvikler sig. Der er møde i Mediepolitisk Udvalg den 20. maj, hvor udvalget skal tage stilling til et åbenhedsmanifest, som blev præsenteret på Fagligt Forum. Hvis ikke ledelsen i DJ bevæger sig i retning af at markere større utilfredshed med blandt andet paragraf 24, så overvejer han at stille op som modkandidat.

»Selvfølgelig skal der være et realistisk alternativ, hvis man skal lave kampvalg. Hvis jeg skal overveje at stille op, kræver det, at nogen ønsker at få mig. Men det er da klart, at jeg er begyndt at overveje det, når folk har spurgt mig,« siger Villy Dall.

På Fagligt Forum gik flere også på talerstolen og advarede mod splittelse i forbundet. Flere hovedbestyrelsesmedlemmer som Didde Elnif og Lars Lindskov udtrykte over for Journalisten klar støtte til Mogens Blicher Bjerregård og mindede om, at et flertal i hovedbestyrelsen står bag høringssvaret.

»Vi har en glimrende formand. Det er alt for vidtgående at begynde at tale om et formandsskifte på baggrund af nuancer i et høringssvar,« siger Lars Lindskov, som er formand for pressefotograferne. Han kunne ikke selv finde på at stille op i et kampvalg mod Mogens Blicher Bjerregård, men er smigret over, at han på gangene til Fagligt Forum også blev nævnt som en mulig afløser.

»Et eller andet sted synes jeg da, at det er fedt, at nogen synes, jeg gør det godt, når jeg nu bruger så meget tid på fagligt arbejde. Hvis posten var ledig, ville jeg da give det en positiv tanke,« siger han.

Rettelse: Formand for kreds fem Morten Bergholt er ikke medlem af hovedbestyrelsen, men tidligere medlem. Mogens Blicher Bjerregård har ikke været næstformand i DJ. Han har tidligere været formand for journalistgruppen i DR, og fra 1. november 1997 faglig sekretær i DJ, indtil han stillede op og blev valgt som formand i april 1999. 

4 Kommentarer

Villy Dall
10. MAJ 2010
Re: Nedtælling til formandsopgør

Hvordan kan Lars Lindskov tale om "nuancer i et høringssvar", når der nærmest stod det modsatte i de to forslag, der var til afstemning på HB-mødet 25. februar. Og når der ikke var en vilje fra ledelsens side til at samarbejde de to forslag.

I øvrigt er jeg enig med Per Roholt i, at det er det fremtidige arbejde i denne sag, at forbundsledelsen - og FU - skal måles på.

Med venlig hilsen

VILLY DALL

jan Eskildsen
7. MAJ 2010
Jørgen Dragsdahl mistænkeliggøres af dR

Da man ikke selv kan oprette nye emner, må jeg skrive dette i en tråd, der ikke har noget med sagen at gøre.

Under overskriften

 -Journalist vinder injuriesag mod professor- skriver DR i slutningen af artiklen:

  " Men agentbeskyldningerne klæber stadig til Dragsdahl."

Er det i overensstemmelse med presseskik og lovgivning, at man skriver det om en netop frikendt person?

jan Eskildsen
7. MAJ 2010
Re: Nedtælling til formandsopgør

Ja, det viser Journalistens professionelle research, at han har været.

Men lad os få årstallet med.

Kate Bluhme
7. MAJ 2010
Re: Nedtælling til formandsopgør

 Hovsa - en nyhed!

 Hvornår var det, at MBB var næstformand for DJ?

vh KB