search

DJ: Mogens Blicher skal fortsætte i europæisk toppost

Mogens Blicher Bjerregård skal genopstille som præsident for the European Federation of Journalists, mener DJ. Men det bliver ikke gratis for DJ. »Vi skal betale for den arbejdsindsats, han lægger i det,« siger Tine Johansen

Hvis det står til DJ og journalistforbundene i de andre nordiske lande, skal præsidenten for the European Federation of Journalists også hedde Mogens Blicher Bjerregård efter valget i EFJ i maj 2016.

DJ støtter Mogens Blicher Bjerregårds kandidattur, fordi »han har gjort et fremragende stykke arbejde, som der står stor respekt omkring«, siger næstformand i Dansk Journalistforbund Tine Johansen.
Som EFJ-præsident skal han være med til at forsvare nordiske mærkesager.

»Vi har i Norden en stærk tradition for aftaler og ophavsret, og vi vil kæmpe for, at det bliver udbredt i resten af Europa,« siger Tine Johansen.

Men præsidentposten og kandidaturet er ikke gratis. EFJ har ikke selv penge til at betale præsidenten.

»Vi skal betale for den arbejdsindsats, han lægger i det,« siger Tine Johansen.

Eftervederlag udløber

I 2013 blev Mogens Blicher Bjerregård valgt til at sidde som EFJ-præsident frem til 1. juni 2016. I foråret 2015 trådte han tilbage som formand for Dansk Journalistforbund, og 1. november 2015 udløber hans eftervederlag fra DJ.

I perioden frem til juni 2016 har hovedbestyrelsen derfor besluttet at udbetale Mogens Blicher Bjerregård 10.000 kroner om måneden for jobbet som EFJ-præsident og en post i et UNESCO-råd. Oveni skal lægges udgifter til rejser og ophold, forklarer Tine Johansen. 

Det lyder mærkeligt, at et europæisk journalistforbund med 320.000 medlemmer ikke betaler løn til præsidenten?

»Ja, det er mærkeligt, at den enkelte nation må vurdere, om de har råd til at opstille nogen,« siger hun.

Skal forhandle løn med Werge

Forklaringen er imidlertid, at EFJ-præsidenter sædvanligvis tjener til det daglig brød andre steder end i EFJ.

»Da Mogens var DJ-formand, var det en del af hans arbejdsopgaver at varetage posten i EFJ,« forklarer Tine Johansen.

På samme måde fik Mogens Blicher Bjerregårds forgænger, svenske Arne König, penge fra det svenske journalistforbund, oplyser formanden for Journalistforbundet i Sverige Jonas Nordling.

Bliver Mogens Blicher Bjerregård genvalgt næste år, skal han og DJ-formand Lars Werge forhandle, hvad han skal have i honorar fra Journalistforbundet.

Hvis Lars Werge og Mogens Blicher Bjerregård forhandler sig frem til 10.000 kroner om måneden, bliver det 360.000 kroner for næste præsidentperiode plus udgifter. Er det en god investering for DJ?

»Det er mange penge, når man lægger det sammen. Men jeg tror og forventer, at den post er hver en krone værd. Flere og flere beslutninger inden for vores område bliver truffet på EU-niveau, og derfor er det vigtigt, at vi også er tydelige og opsøgende på det niveau. Det er Mogens, og det vil han vedblive at være,« siger Tine Johansen.

Hun og Lars Werge har dog haft forbehold over for at støtte Mogens Blicher Bjerregårds kandidatur, fordi det er mange penge.

»Men nu er forhandlingerne med Mogens jo end ikke påbegyndt, så jeg kender endnu ikke det beløb, vi taler om,« forklarer hun.

Danmark alene om udgiften

Selv om de andre nordiske lande bakker op om Mogens Blicher Bjerregård, står DJ alene med udgiften.

»Når de andre forbund opfordrer ham til at genopstille, ville det være fristende, at vi deler regningen. Men hvis vi gjorde det, forpligtede det os til, at vi eventuelt også skulle betale for kandidater fra andre nordiske lande. Og jo flere nordiske kandidater, jo flere penge,« siger Tine Johansen.

Når Tine Johansen og Lars Werge ikke selv har bragt sig i spil som kandidater til jobbet, er det, fordi deres målsætninger primært ligger inden for Danmarks grænser.

»Det giver ikke mening, at Lars eller jeg skal kæmpe for en plads i EFJ, når Mogens Blicher Bjerregård allerede nyder så stor respekt,« siger hun.

Kommentarer
8
Finn Arne Hansen
19.10.15 21:24
Selv om delegeretmødet tog
Selv om delegeretmødet tog den uslinge-beslutning, at Mogens Blicher Bjerregaard efter 16 års dedikeret indsats indsats som formand ikke en gang kunne få samme afskedsvilkår som en menig Poitiken-journalist (Rasmus Mark Pedersen, HB, var endda på Twitter meget lettet over den beslutning), er det her en kritisabel sag. Hvorfor kan vi ikke, som foreslået af min ringhed, ikke få HB-dagsordener og -referater på DJs hjemmeside? Hvorfor har Journalisten ikke føromtalte sagen? Vi vælter jo ikke i overskud. Hvorfor skriver I ikke, hvad Rasmus stemte? Hvorfor ikke drage nytte af Mogens' enorme erfaring i stedet for at ansætte en ekstra forhandlingskonsulent?
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
19.10.15 22:17
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Jeg stemte som resten af bestyrelsen for, at Mogens skal fortsætte sit store internationale arbejde for journalisters forhold.

Jeg var dog den, der undrede mig højlydt over, at modellen er, at vi som nationalt forbund betaler for hans løn. Når vi giver bidrag til EFJ, bør det være EFJ, der betaler. Men det er meget svært st få ændret nu, fik jeg fortalt, så jeg synes, fordelene er større end ulemperne.

Desuden spurgte jeg til, om de andre nordiske forbund ikke kunne spytte i kassen, nu de bakker op om hans kandidatur. Det var - forståeligt nok - ikke undersøgt nærmere, da det jo så vil betyde, at vi skal skillinge i kassen, hvis en anden nordisk formand en dag stiller op.

Og så bryder jeg mig ikke om din historieforvanskning. Det har hele tiden været kendt, at Mogens skulle have 6 måneders løn i forbindelse med sin opsigelse, da det har været kutymen i mange år i forbundet.

Så skulle vi på delegeretmøde lave nogle regler for, hvordan aftrædelsesordningen bør være i fremtiden. Det blev af forslagsstilleren ændret til også at inkludere den netop afgående formand. Og jeg er meget i mod at lave regler med tilbagevirkende kraft.

Derfor kæmpede jeg bravt for at ophøje den hidtidige kutyme på 6 måneders fratrædelsesgodtgørelse til forbundslov. Det var der endda også flertal (også 2/3-dele) for. Men på grund af de sindrige afstemningsregler var det kun forslaget om en trappeløsning a la Politiken, der blev sendt til afstemning.

Så ja, jeg glædede mig efterfølgende på Twitter over, at vi undgik at give Mogens en halv million kroner ekstra for ikke at lave noget. Men jeg er for, at vi giver ham omkring 100.000 kroner årligt for at lave et vigtigt arbejde.

Jeg er i øvrigt helt enig i dit forslag om offentlige dagsordener, indstillinger og referater, så det stiller jeg som forslag på næste hovedbestyrelsesmøde.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Villy Dall, HB-medlem
20.10.15 08:57
Ja, jeg er altså imod, at DJ
Ja, jeg er altså imod, at DJ's interne papirer skal ligge frit tilgængelige på hjemmesiden. DJ er en privat organisation - ikke en offentlig myndighed. Der findes et ekstranet for alle tillidsvalgte, om end det ikke fungerer helt så godt for tiden, men det arbejdes der på. Der gives endvidere aktindsigt hos DJ, langt ud over hvad en offentlig myndighed kunne tænke sig.
Fremhævet af Journalisten
Kurt Johansen
20.10.15 09:27
Højst besynderligt at HB-/FU
Højst besynderligt at HB-/FU-referater ikke længere er lagt på hjemmesiden - for det var de tidligere. Hvis der endelig skulle være noget strategisk eller lgn på et møde kan man jo bare give det en "hemmelig" markering. Alt andet er da meget underligt og udemokratisk overfor os "menige" medlemmer.
Fremhævet af Journalisten
Lars Lindskov
20.10.15 10:18
HB referater ligger her

HB referater ligger her

http://journalistforbundet.dk/Om-DJ/HB-referater/

bedste hilsner
Lars L
Fremhævet af Journalisten
Kurt Johansen
20.10.15 11:25
Sorry, indlægget var i
Sorry, indlægget var i forlængelse af de andre indlæg-troede derfor HB var lagt i skuffen.
Men hvor er FU-referaterne, for de har da også været offentligt tilgængelige eller ...?
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
22.10.15 07:30
Tak Lars.

Tak Lars.
Undrer mig stadig over at vi ikke i stedet bruger Mogens' forhandlingsekspertise og påtager os en udgift, vi ikke burde.
HB tager mange kostbare beslutninger, inkl. at sige nej til fuldt lovlige investeringsmuligheder. Skattely? Danmark har været skattely i årevis for mange amerikanske virksomheder, det er floskelpolitik, styret af Journalisten. Det kommer til at koste medlemmerne millioner hvert år i mistet afkast. Suk.
Om Rasmus' indsats i forhold til det, han påstod han stod for, behøver man vist ikke skrive mere.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
23.10.15 20:23
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Du må ellers hjertens gerne for min skyld. For jeg forstår nemlig ikke, hvad du mener, jeg har påstået at stå for, som jeg åbenbart ikke gør mere.

En af mange ting, jeg står for, er at sørge for, at medlemmernes penge ikke bliver brugt til ødsel. Det mener jeg til fulde, jeg står inde for.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen