Leder: Krav om åbenhed klinger hult

”En opfordring til Venstre: Kom ud af boksen. Sæt handling bag ordene. Giv jer selv og offentligheden bedre muligheder for at kunne kontrollere magten. Det er det, der kendetegner et ægte demokrati,” skriver Christian Lindhardt

”Der er brug for åbenhed og transparens, så danskerne kan se, på hvilket grundlag beslutninger træffes.”

Hørt. Det kan ikke siges mere præcist end i ovennævnte citat fra november, hvorfor der er brug for at få ændret loven om offentlighed, så journalister og andre interesserede kan få et bedre indblik i, hvad der ligger til grund for regeringens og myndigheders beslutninger og afgørelser.

Men det klinger uendeligt hult, når det som i dette tilfælde er et citat fra Jakob Ellemann-Jensen, der er leder af det ene af kun to partier i Folketinget, der tilsammen lige præcis kan mønstre et flertal for at forhindre en ændring af loven om offentlighed. Sammen med Socialdemokratiet har Venstre gentagne gange afvist, at der er behov for at ændre loven, der trådte i kraft i 2014. En lov, der med nye regler om ministerbetjening og store undtagelser for aktindsigt markant har mindsket mediernes mulighed for at kigge regeringen efter i sømmene.

Mange medier har kæmpet en brav kamp for at komme ind bag de vidtrækkende beslutninger, som er truffet under coronakrisen, men ansøgninger om aktindsigt er ofte blevet afvist netop med henvisning til de nye bestemmelser fra 2014.

Men nu har Venstre under coronakrisen også opdaget, at det kan være en god idé at kunne kigge en regering bedre efter i sømmene – når man ikke selv sidder på magten. Det i øjeblikket største oppositionsparti i Folketinget har da ikke forsømt mange muligheder for at kalde regeringen lukket, arrogant og magtfuldkommen, og i november krævede Jakob Ellemann-Jensen mere åbenhed, gennemsigtighed, demokratisk kontrol og retssikkerhed.

Grønnegaard-rapporten om regeringens corona-håndtering peger også på, at der er behov for mere åbenhed. Den skriver blandt andet: ”I betragtning af de værdier, som er på spil, vægter udredningsgruppen her hensynet til åbenhed om og kvalitetssikring af beslutningerne højere end hensynet til beslutningseffektiviteten.”

Straks da rapporten udkom, blev Venstre hurtigt bedt om at forholde sig til offentlighedsloven, hvor flere partier i Folketinget inviterede Venstre til dialog om en ændring.

På Twitter svarede Venstres medlem af Retsudvalget, Jan. E. Jørgensen, at partiet nu er gået i ”tænkeboks”.

Så herfra en opfordring til Venstre: Kom ud af boksen. Sæt handling bag ordene. Giv jer selv og offentligheden bedre muligheder for at kunne kontrollere magten. Det er det, der kendetegner et ægte demokrati.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Debat:Tør danske medier tale åbent om egne fejl?">

Leder: Kommunikationsetik nu!

01. FEBRUAR 2021
Venstre kræver øget åbenhed – men vil fortsat ikke ændre offentlighedsloven

Venstre kræver øget åbenhed – men vil fortsat ikke ændre offentlighedsloven

12. MAJ 2020