Layouterne hos Bonnier slipper for lønfald

Ni layoutere blev i september varslet mærkbar lønnedgang i Bonnier som led i spareplan. Efter godt to måneders tovtrækkeri mellem ledelsen og medarbejderne i koncernen er det nu besluttet, at layouterne fastholder lønnen. Til gengæld går alle medarbejdere ned i ferietillæg 

Layouterne hos Bonnier Publications kan nu ånde lettet op. For i fredags kunne Mediawatch fortælle, at Bonnier trækker den varslede lønnedgang tilbage.

Medarbejderne i Bonnier Publications blev i september præsenteret for ledelsens spareplaner i koncernen. Meldingen fra ledelsen lød på fyringer af 11 medarbejdere, mere skabelonlayout og et større fokus på, hvornår layoutarbejde kan udføres af en grafisk assistent frem for en layouter.

Især den kommende omstilling til mere skabelonarbejde startede en debat. For ifølge ledelsen betød det, at layouterne kunne sættes ned i løn.

”Vi vil bruge flere skabeloner, som bare skal fyldes ud, og det er ikke et så kreativt arbejde,” forklarede viceadministrerende direktør Jens Henneberg til Journalisten.

Bonniers ansatte havde svært ved at forstå logikken:

”Medarbejderne er chokerede over, at det åbenbart er muligt at sætte folk ned i løn,” fortalte tillidsmand Jesper Bindslev.

Også Dansk Journalistforbund var uforstående:

”Helt grundlæggende må man spørge sig selv: Hvad fanden sker der,” sagde Lars Werge, formand i DJ.

Lars Werge mente, det ville være i strid med den danske model, hvis Bonnier gennemførte lønnedgangen til layouterne. Ifølge ham må man kunne forvente, at overenskomstaftaler bliver overholdt, indtil der forhandles ny overenskomst eller løn.

Stadig uenighed om overenskomstens rammer

Ifølge viceadministrerende direktør i Bonner Publications Jens Henneberg skyldes kursændringen ikke, at en lønnedgang ville være i uoverensstemmelse med overenskomsten.

”Vi har modtaget god rådgivning omkring det juridiske og er ret sikre på, at vi har ageret inden for rammerne af overenskomsten,” siger han til Mediawatch.

Han fortæller, at ledelsen derimod har skiftet mening grundet feedbacken fra medarbejderne. Ledelsens udgangspunkt var, at det ville være mindre indgribende at varsle layouterne ned i løn fremfor at afskedige flere medarbejdere.

”Medarbejderne har haft en anden opfattelse, og vi har ændret vores holdning på grund af den reaktion, vi har set, ikke det juridiske,” siger han.

Ros til tillidsrepræsentanterne

Hos Dansk Journalistforbund vækker det stor glæde, at lønnedgangen er sløjfet.

”Vi mener, det er i strid med overenskomsten at varsle medarbejderne ned i de personlige løndele, og at det i øvrigt ville slå skår i tilliden til de aftaler, DJ fremover kan indgå med Bonniers ledelse,” udtaler næstformand Tine Johansen i en artikel på forbundets hjemmeside.

Forhandlingerne mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen i Bonnier har været langtrukne. I oktober – en måned efter udmeldingen om fyringer og lønnedgang – kaldte Jens Henneberg det lange forløb for et usædvanligt syn i magasinhuset.

”Selvfølgelig skal der bindes sløjfe på det – det skal jo ikke trække ud i det uendelige, men der er nogle ting, der skal følges op på, og det arbejder vi stille og roligt med, og det går fremad,” sagde Jens Henneberg.

Tine Johansen sender et skulderklap til tillidsrepræsentanternes arbejdsindsats igennem forløbet.

”Tillidsrepræsentanterne har løftet en vigtig opgave. De har sammen med medarbejderne hos Bonnier fået sendt et tydeligt signal om, at vi ikke vil finde os i, at man sætter medarbejdere, her layouterne, ned i løn,” siger Tine Johansen.

Måske flere fyringer på vej

Den nu droppede lønnedgang på layoutområdet var vurderet til at kunne spare Bonnier cirka en halv million årligt. De penge skal nu findes på anden vis, og det kan betyde, at de varslede 11 fyringer bliver til flere.

”Vi har over for tillidsfolkene skitseret en måde at arbejde anderledes på, der indebærer en personalereduktion, og den plan vil vi så begynde at arbejde på at få færdiggjort i januar,” siger Jens Henneberg til Mediawatch. 

Halvdelen af de 500.000 er dog allerede fundet, fortæller tillidsrepræsentant Allan Numelin til mediet. Tillidsrepræsentanterne og DJ har nemlig taget hul på forhandlingerne for overenskomsten, der starter i 2020.

”Og vi er allerede enige om, at der ligger en aftale om, at alle på overenskomsten går ned i ferietillægget fra 1,5 til 1 pct.,” siger Allan Numelin.

”De sidste 250.000 kr. er op til ledelsen selv at finde,” siger tillidsrepræsentanten.

0 Kommentarer