Kreds 2 er bekymret for medlemsdemokratiet

Sjællandskredsen i DJ er skeptisk over for demokratiet i et nyt fusioneret forbund. Det var hovedbudskabet, da kredsen i går tog hul på sæsonen for generalforsamlinger og dermed rækken af debatter om fusionen med Kommunikation og Sprog

Der skal ikke blive for langt mellem formanden og det enkelte medlem, mener de Kreds 2-medlemmer, som i går var mødt op til generalforsamling og debat om den nye fusion.

»Vi er meget bekymrede ved den demokratiske struktur, der er lagt op til i papirerne om fusionen. Formanden og næstformanden får meget mere magt på bekostning af de valgte repræsentanter,« siger formand for Kreds 2 Jesper Bo Danscher, der forklarer, at det var hovedbudskabet til formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård, som var mødt op til generalforsamlingen for at deltage i workshop og debat om fusionen.

Kreds 2’s generalforsamling er første stop på formandskabets turne rundt til kredsenes generalforsamlinger, hvor den eventuelle fusion med Kommunikation og Sprog er til debat. Indtil nu har debatten – ikke mindst på Journalistens hjemmeside – handlet meget om ligheder og forskelle i fagligheden i de to forbund, men det var man ikke bekymrede for hos Kreds 2, fortæller Jesper Bo Danscher.

»Alle var enige om, at vi sagtens kunne være i samme forbund. Debatten handlede slet ikke om journalister kontra kommunikationsfolk.«

Bekymringen om demokratiet i en eventuel fusion stammer fra det arbejdspapir, som de to forbund har offentliggjort. Her bekrives en model, hvor man får et repræsentantskab på 45-50 medlemmer, der mødes fire gange om året. I dag har DJ en hovedbestyrelse på 15 medlemmer, der mødes cirka otte gange om året.

»Et repræsentantskab kan ikke gå ind og behandle enkeltsager, som hovedbestyrelsen gør i dag. Det kommer kun til at handle om principielle ting. I hovedbestyrelsen, som vi har i dag, er diskussionerne bedre, fordi der er færre personer,« siger Jesper Bo Danscher, der dog er glad for, at man tager imod kritikken:

»Jeg er fortrøstningsfuld over, at den kritik, som flere har rejst, er noget, man begynder at tænke ind i det videre arbejde.«

Journalist og medlem af Cavling-komiteen Lars Rugaard har tidligere kritiseret repræsentantskabs-modellen i Journalisten. Dengang svarede både Mogens Blicher Bjerregård og formand for KS Per Lindegaard Hjort, at der bare var tale om arbejdspapirer:

»Vi er på et meget tidligt stadie. Vi har lagt nogle arbejdspapirer ud meget tidligt. Det er et bud fra en arbejdsgruppe. Vi har lagt det ud, så blandt andre Lars Rugaard og andre kan komme med tilbagemeldinger, som vi kan lytte til i den videre proces. Det er ikke tanken, at der skal tages indflydelse fra dem, der deltager i den demokratiske proces,« sagde Mogens Blicher Bjerregård dengang.

Ud over at diskutere fusion blev der på Kreds 2’s generalforsamling også valgt en ny bestyrelse og uddelt Kreds 2-prisen.

Jesper Bo Danscher blev genvalgt som formand, Ole Petersen, Jørgen Volt og David Arnholm blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer, og Finn John Carlson blev genvalgt som revisor. Rosa Thorsen og Lene Stærbo blev suppleanter og Peter Haugaard blev revisorsuppleant. Derudover består bestyrelsen af Dorte Kildegaard, Palle Mogensen, Cecilie Hänsch og Jørgen Mortensen, der ikke var på valg.

Kreds 2-prisen gik til journalist Asger Lind Krebs fra Helsingør Dagblad for hans artikler om Helsingør Forsyning.

Få overblik over fusionsprocessen med KS med Journalistens tidslinje her.

0 Kommentarer