Hjertestart til Kreds 2

Efter et år, hvor både formand og næstformand opgav ævred, og det mest oplivende arrangement var syv medlemmers besøg på Assistens Kirkegård, fik Kreds 2 valgt en hel og ny bestyrelse, der vil sætte gang i aktiviteterne

Freelancer Abelone Glahn, der aftenen igennem havde markeret sig med ønsker om en mere aktiv og vital kreds, var en af de sidste, der fik ordet på restaurant Håndværkeren i Roskilde tirsdag aften.

»Jeg vil bare sige, at jeg er så glad for, at Kreds 2 overlever.«

Den klappede de øvrige 11 fremmødte medlemmer af kredsen behørigt ad.

Kreds i krise

For generalforsamlingen i Kreds 2, der favner små 1.000 medlemmer af DJ bosiddende på Sjælland uden for hovedstadsområdet, havde forinden markeret en kreds i demokratisk krise. Eller måske rettere; krise i medlemmernes engagement i demokratiet.

Antydningen fik man, allerede efter at Lars Werge, formand for DJ, havde holdt et oplæg om hele DJ's demokratiske struktur, hvor han blandt andet påpegede, at han gerne vil bidrage til inddragelse.

Herpå lød det blandt andet fra fungerende og vikarierende formand Dorte Kildegaard, der sprang til som redningsmand i januar 2016, at kredsens medlemmer måske havde brug for noget meget mere grundlæggende:

»Vi trænger til en snak om, hvorfor vi har en fagforening. Det kan lyde mærkeligt, men det kan være nødvendigt.«

Gejsten er røget

Sandheden er, at dele af den gamle bestyrelse i løbet af 2015 tabte gejsten. Både formand og næstformand forlod den i utide. Ikke på grund af stort drama. Snarere tværtimod, afslørede afgåede næstformand Cecilie Vicy Hänsch, journalist hos Sjællandske Medier i Ringsted:

»Personligt var jeg kørt træt,« sammenfattede hun og forklarede, at det føltes nyttesløst at holde møder i kredsen og planlægge aktiviteter, når så få møder op.

Kredsen har i 2015 kun kunnet bruge19.607 kr. på medlemsaktiviteter. En af de største succeser har været et besøg på Assistens Kirkegård med rundvisning og efterfølgende frokost. Syv var tilmeldt.

Cecilie Vicy Hänsch har personligt forsøgt at stable en fredagsbar på benene, men regnskabet afslører, at festivitassen ikke har været voldsom, da der er brugt mindre end 200 kroner.

»Vi er ikke blevet sure på hinanden. Vi gider bare ikke mere,« sammenfattede hun. Og modtog i øvrigt både blomster og en kurv med lækkerier for sin indsats og engagement.

Ny bestyrelse vil bruge 100.000 kroner

Og der var aftenen igennem flere lyspunkter og en vilje til at se fremad. Det blev aftalt, at kommunikationen i kredsen skal forbedres, og at medlemmerne ikke kun skal trommes sammen, fordi de bor i samme – geografisk meget store – kreds, men også via deres faglige identiteter.

Nye folk meldte sig under fanerne. Således sluttede aftenen med, at dette hold vil agere hjertestarter for demokratiet i Kreds 2:

  •        Dorte Kildegaard, formand
  •        Ole Pedersen, kasserer, forlægger
  •        Lars Rugaard, journalist siden 1963, tidligere medlem af bestyrelsen
  •        Anja Lykkeberg, Sjællandske Medier, redaktør af ugeavisen By og Land
  •        Eva Tommerup Johnsen, nytilflyttet journalist på familieorlov
  •        Hanne Hjorth Jensen, nyuddannet journalist, folkeskolelærer
  •        Jørgen Kjær Mortensen, fotograf

Som suppleanter sidder: Jette Hvidtfeldt, tidligere formand for Kreds 2; Rosa Thorsen, Nuuk, og Line Frederiksen.

0 Kommentarer