Kreds 2: 2019 skal være folkeoplysningens år

I 2019 vil Kreds 2 skabe fokus på digital dannelse og uddannelse. ”For vi har en forbandet pligt til at være i stand til at begribe det nye, der omgiver os,” sagde formanden på den årlige generalforsamling søndag. Her blev Kreds 2-prisen også uddelt

Michael Lund, en tredjedel af årets Cavling-vindende trio fra Berlingske, fik som den første ordet, da Kreds 2’s generalforsamling søndag traditionen tro begyndte med et Cavling-oplæg.

Undervejs i Michael Lunds fortælling om Berlingskes afdækning af hvidvasksagen, fik tilhørerne tips til, hvordan man kan komme på sporet af hvidvask. Og står det til bestyrelsen i Kreds 2, skal medlemmerne fremover have mere af den slags læring direkte fra hestens egen mund.

”Der sker noget nærmest magisk, når vi oplever noget i flok, er fysisk til stede på samme tid og sted,” sagde kredsformand Dorte Kildegaard.

Flokken fik også lov til at høre Henny Mortensen fra DR Sjælland fortælle om den historie, som bestyrelsen valgte at give hende Kreds 2-prisen for: En afdækning af kommuners ulovlige opkrævning af betaling for syge ældres ophold på akutstuer. 

Flere penge på medlemmerne

Dorte Kildegaard udråbte i sin beretning 2019 til et ’folkeoplysningens år’. Her vil  Kreds 2 have fokus på medlemmernes digitale dannelse og uddannelse.

”For vi har en forbandet pligt til at være i stand til at begribe det nye, der omgiver os, og til dels er begyndt at styre os og det samfund, vi er en del af,” sagde hun.

”Vi har allerede et par følere ude hos andre fagforbund, som også tænker i kompetenceløft på det informationsteknologiske område til deres medlemmer.”

Og så skal kredsen i år få brugt flere penge på aktiviteter for kredsens medlemmer. Derfor har bestyrelsen i år sat 200.000 kroner af til medlemsaktiviteter.

Sidste år var det også målet, at en del af formuen på lidt over 357.000 kroner skulle brændes af på arrangementer for medlemmerne. Men trods bestræbelsen på at ”spise alle pengene op”, blev kun 90.000 kroner brugt på medlemsaktiviteter. Og Kreds 2 kom ud af 2018 med et overskud på 33.000 kroner.

Lidt af kredsens formue blev brugt på at kompensere transportpengene for de fremmødte medlemmer.

Samarbejde på tværs af kredse

Flere arrangementer blev sidste år aflyst på grund af for få tilmeldte, fortalte Dorte Kildegaard.

”Vi vil gøre det meget bedre næste år,” sagde hun.

”Vi har tænkt nyt og opper os.”

Dorte Kildegaard nævnte blandt andet, at Kreds 2 arbejder på aftaler om fælles, åbne arrangementer med andre kredse og specialgrupper i Dansk Journalistforbund.

Geografisk udfordring

Det har også tidligere været en udfordring for Kreds 2 at trække nok deltagere til kredsens arrangementer og generalforsamlinger.

I 2016 trådte halvdelen af bestyrelsen tilbage, og dengang sagde den afgående næstformand Cecilie Vicy Hänsch, at det føltes nyttesløst at holde møder i kredsen og planlægge aktiviteter, når så få møder op.

Denne søndag er der, ud over bestyrelsesmedlemmerne, DJ’s formand Lars Werge, dirigent Marianne Molin og Journalistens udsendte, dukket 14 medlemmer op. Det er en fordobling i forhold til de sidste to år. Men der var stadig nok ledige pladser i caféen til, at et af kredsmedlemmerne stillede spørgsmålstegn ved interessen for det faglige arbejde i kredsen.

Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, pegede på Kreds 2's udfordring i forhold til den store geografiske spredning af medlemmerne. Kredsens 888 medlemmer kommer fra hele Sjælland uden for hovedstadsområdet.

Ny forbundsstruktur

På bordene lå pamfletter med titlen ”Fremtidens forbund”, og Dorte Kildegaard stillede i sin beretning spørgsmålstegn ved, hvorvidt strukturen af Dansk Journalistforbund skal ændres, og om forbundets kredse bør koordinere og samarbejde tættere.

Senere i år skal delegeretmødet tage stilling til, hvordan forbundet fremover skal organiseres. Og den diskussion tog Lars Werge så småt hul på ved at kalde strukturen ”en lille smule tung og forvirrende”.

Ud over spørgsmålene om delegeretmødets størrelse og ændring af reglerne for, hvor man kan blive valgt, kom Lars Werge også ind på de usikkerheder, fremtiden bringer for medieansatte blandt andet i forhold til økonomi og seniorers forhold.

Bestyrelsen i Kreds 2 er nu: Dorte Kildegaard (formand), Lars Rugaard (næstformand), Line Frederiksen, Tommy Verting og Bolette Oppekjær og de tre suppleanter Rosa Thorsen, Peter Abrahamsen og Jette Hvidtfeldt. Anja D. Lykkeberg, Finn John Carlsson og Peter Haugaard blev genvalgt som hhv. kasserer, revisor og revisor-suppleant.

0 Kommentarer