Kreds 2 overvejer en ny pris til unge journalister

Måske skal Kreds 2 lave en pris til studerende eller praktikanter i den sjællandske kreds. I det hele taget vil kredsen tænke kreativt for at få flere deltagere til Kreds 2-arrangementer efter et år med flere aflyste arrangementer

Hvordan får man flere journalister lokket til provinsen?
Det var et af de store debatemner på søndagens generalforsamling i Kreds 2 i Sorø, hvor der på kvindernes internationale kampdag både var en kvindelig DJ-formand, en kvindelig kredsformand og en kvindelig prismodtager.

I alt var 19 medlemmer, foruden DJ-formand Tine Johansen, faglig konsulent Marianne Molin og Journalistens udsendte, mødt op til generalforsamlingen. Det var lidt færre end sidste år, når man trækker bestyrelsen fra. Kreds 2 dækker Sjælland, Lolland og Falster, men ikke hovedstadsområdet.

Traditionen tro begyndte Kreds 2-generalforsamlingen med oplæg fra Cavlingvinderne, i år Morten Pihl og Thea Krogh fra Jyllands-Posten for deres flere end 90 artikler om mangelfuld kræftudredning i Region Sjælland og flere andre steder i landet.

”Og hvilke metoder har vi så brugt? Ja, det er jo ikke raketvidenskab, må vi nok sige. Vi har søgt aktindsigt. Det kan man altså stadigvæk, selv om loven er blevet dårligere,” sagde Morten Pihl, som flere gange udløste forargede suk blandt tilhørerne i sin gennemgang af Jyllands-Postens research.

Blandt andet da han viste, hvordan Region Midtjylland på et tidspunkt havde prøvet at spise JP-journalisterne af med et mailsvar frem for en egentlig aktindsigt.

”Det er jo sådan et forsøg på at snyde journalister for aktindsigt. Det synes jeg er så groft,” sagde Morten Pihl og fik flere ved bordene til at nikke.

Ung journalist i provinsen

Efter stor klapsalve og vinflasker til de to Cavlingvindere var det tid til uddeling af Kreds 2-prisen.

Den gik i år til den 25-årige P4-journalist Julie Würtz for hendes digitale artikler om aflysninger, forsinkelser og andre gener for togpendlerne i regionen som følge af et ringe samarbejde mellem Banedanmark og leverandøren Alstom.

Hun har samarbejdet med kolleger fra blandt andet P4 Fyn om artiklerne, og det blev bemærket, da Kreds 2-prisen blev uddelt.

”Årets prismodtager står rigtigt stærkt på de faglige kompetencer. Og det er ikke kun dine egne kompetencer, du har lavet ægte teamwork med medlemmer fra andre kredse, og det kan vi jo rigtigt godt lide,” sagde Line Frederiksen fra Kreds 2’s bestyrelse, da hun skulle begrunde prisuddelingen.

Hun fremhævede også, at artiklerne stod visuelt stærkt.

”Og som ekstra bonus har du ovenikøbet slået et ordentligt slag for både at bo og arbejde i provinsen. Det er der ikke så mange på din alder, der gør,” tilføjede Line Frederiksen, inden hun overrakte en farvestrålende tulipanbuket og en check på 2.500 kroner til Julie Würtz.

Prismodtageren tog selv emnet ung journalist i provinsen op, da hun efterfølgende holdt oplæg.

”Når jeg taler med færdiguddannede journalister i dag, vil de hellere være arbejdsløse i et år eller to i København eller Aarhus, end de vil flytte ud i provinsen,” sagde Julie Würtz og fortsatte:

”Men jeg sendte en ansøgning og fik et arbejde, hvor jeg laver alt det, jeg brænder for. Jeg vil håbe, at man kan få flere unge til at satse på provinsen i deres professionelle karriere.”

Flere arrangementer aflyst

Formand Dorte Kildegaard fortalte i sin beretning, at Kreds 2 i løbet af 2019 har været nødt til at aflyse flere arrangementer på grund af for få tilmeldte.

I budgettet for 2019 havde bestyrelsen sat 200.000 af til medlemsarrangementer. Regnskabet viser imidlertid, at kredsen har brugt lige over 71.000 kroner på medlemsarrangementer.

”I bestyrelsen har vi haft en del diskussioner og tankearbejde dette år, som vi håber vil bære frugt,” sagde Dorte Kildegaard.

Kreds 2 forsøger med forskellige greb at øge tilslutningen til arrangementerne: Kredsen bliver en del af DJ’s hjemmeside og dermed DJ’s kalender, den har med succes holdt arrangementer i DJ’s lokaler på Gl. Strand, den forsøger sig med arrangementer på tværs af kredsene, og den har i samarbejde med Roskilde Bibliotek holdt to velbesøgte arrangementer, hvor også andre end DJ-medlemmer kunne deltage.

”Der har været omkring 90 fremmødte til hvert af de to arrangementer. Og det ,vi tænker, er, at vi begge gange har medvirket til god debat og bidraget til velvilje om vores fag,” sagde Dorte Kildegaard om at åbne dørene for andre end DJ-medlemmer.

Kreds 2-bestyrelsen hæver ambitionsniveauet for næste år og har sat 215.000 kroner af til arrangementer.

”Det er fantastisk, at der er lagt op til sådan et højt aktivitetsniveau i kredsen. Og selv om der har været aflysninger undervejs, så har der åbenbart også været nogle publikumstræffere, hvor man har kunnet mødes på kryds og tværs,” bemærkede medlem Per Gade til beretningen.

Kreds 2 går ud af 2019 med et lille underskud på 7.404 kroner og budgetterer med et underskud på 120.000 kroner for 2020. Kassebeholdningen er på 435.800 kroner ved udgangen af 2019.

En ny pris til unge?

På generalforsamlingen nævnte formand Dorte Kildegaard, at hun er ”grøn af misundelse” over, at Kreds Fyn hvert år belønner en studerende fra SDU for en særligt flot journalistisk opgave.
Derfor kom det på tale, at Kreds 2 skulle oprette sin egen pris til studerende.

”Vi har jo RUC liggende i vores distrikt. Vi kunne godt tænke i at belønne det bedste speciale og så måske begrænse det til journalistik,” sagde Dorte Kildegaard.

Journalist Maibritt Bülow bemærkede, at man også kunne overveje at bringe studerende fra alle tre journalistuddannelser i spil.

”Måske lave en praktik-pris,” foreslog Maja Normann, journalist og praktikantvejleder på P4 Sjælland.

Tidligere bestyrelsesmedlem i kredsen Jette Hvidtfeldt bød ind:

”Det kunne måske være en anledning til, at man ærede nogle af dem, der vover at tage en praktikplads i provinsen – en pris til praktikanter, ja det synes jeg da, ville være en rigtig god idé.”

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget i 2020.

Formand Dorte Kildegaard sluttede generalforsamlingen med at opfordre alle til at dele idéer i det hele taget.

”Vi vil så gerne have input. Vi hungrer efter det,” sagde hun.

Dorte Kildegaard blev genvalgt som formand i Kreds 2 uden modkandidater.

Bestyrelsen i Kreds 2 består nu af: Dorte Kildegaard (formand), Tommy Verting (næstformand), Hanne Hjort Jensen, (kasserer), Line Frederiksen, Bolette Obbekær, Anders Jørgensen (suppleant), Per Gade (suppleant), Jørgen Kjær Mortensen (foreningsvalgt revisor) og Peter Haugaard (revisorsuppleant).

0 Kommentarer