Fyring af færøsk nyhedschef underkendt

Det færøske kulturministerium har underkendt fyringen af nyhedschef på den offentlige tv-station Kringvarp. Direktøren har reageret ved at flytte nyhedschefen til en ikke-journalistisk stilling, og oppositionen i det færøske Lagting har stillet mistillidsvotum til kulturministeren. ”En håndgranat i Kringvarp,” siger observatør (Rettet og præciseret 28/4 kl. 18.00 og kl. 19.40)

Striden mellem Johnny í Grótinum, direktør for Færøernes public service-station Kringvarp Føroya, og den fyrede nyhedschef Liljan Weihe fortsætter. I en afgørelse underkendte det færøske kulturministerium fredag i sidste uge direktørens fyring af Liljan Weihe.

”Jeg er forundret over konklusionen om, at opsigelsen er ugyldig, men jeg er glad for, at ministeriet ser substansen på samme måde som mig,” siger Johnny í Grótinum til Journalisten.

Striden mellem í Grótinum og Weihe handler om, at Liljan Weihe har udtrykt sin bekymring for, at í Grótinum blander sig i Kringvarps redaktionelle arbejde. Som Journalisten tidligere har skrevet, fik dette efterfølgende Johnny í Grótinum til at fyre sin nyhedschef. Denne afgørelse klagede Weihe over, hvorfor det færøske kulturministerium har skullet tage stilling til fyringen.

Liljan Weihe har ikke ønsket at udtale sig til Journalisten om sagen på nuværende tidspunkt. Journalisten har i stedet bedt to færøske journalister – Øssur Winthereig og Barbara Holm – om at forklare sagens udvikling.

Øssur Winthereig hæfter sig ved, at Liljan Weihe ifølge afgørelsen har begået nogle fejltrin, men også at fyringen, ifølge afgørelsen, "ikke er proportionel med de fejl, som Liljan Weihe har begået.”

Han henviser til, at kulturministeriets afgørelse nævner, at Weihe i seks år har arbejdet som nyhedschef uden påtaler eller advarsler.

Nyt job

Tirsdag formiddag mødtes Johnny í Grótinum og Liljan Weihe. Her præsenterede Johnny í Grótinum sin tidligere nyhedschef for en plan for hendes fremtid på mediet.

”Jeg har udleveret en hensigtsplan om, at Liljan fremover skal have en anden stilling i Kringvarp. Hun har mulighed for at lave indsigelser i løbet af de næste 14 dage. Først derefter vil en afgørelse blive effektueret,” siger Johnny í Grótinum.

Han fortæller, at hun har fået tilbudt en stilling i nyhedsafdelingen som akademisk medarbejder.

”Hun vil kunne beholde sin nuværende løn fem måneder, hvorefter hun vil gå 3-4.000 kroner ned i løn. Det er altså ikke en stilling som journalist. Hun har en samfundsvidenskabelig længerevarende uddannelse (Liljan Weihe har dog også en journalist-uddannelse, red.),” siger Johnny í Grótinum.

Liljan Weihe kan altså trods afgørelsen alligevel ikke fortsætte i sit nuværende job.

En håndgranat i Kringvarp”

Fyringen har spredt sig som ringe gennem det politiske system på Færøerne.

”Tirsdag var besynderlig på mange måder. Både fordi kampen mellem Johnny og Liljan var blusset op igen, og fordi Lagtinget behandlede et mistillidsvotum til kulturministeren,” siger Barbara Holm.

Mistillidsvotummet blev stillet af oppositionen, der kaldte Kulturministeriets afgørelse for en politisk genansættelse af Liljan Weihe, hvorfor oppositionens politikere ikke kan have tillid til kulturministeren. Mistillidsvotummet faldt dog.

I sager som disse er det uheldigt, at kulturministeriet både er ankeinstans og overordnet ansvarlig for Kringvarp, mener Øssur Winthereig.

”Ministeriet skal behandle klagen – det fastsætter loven – men det bryder med armslængdeprincippet, fordi der ligger en bestyrelse mellem Kringvarp og Kulturministeriet,” vurderer Øssur Winthereig, der kalder afgørelsen for en ”håndgranat i Kringvarp”:

”Som ankeinstans skal man forholde sig direkte til klagen, men som overordnet ansvarlig for Kringvarp burde man vide, at det ikke hjælper blot at annullere opsigelsen. I stedet burde man have fundet en løsning, der gavnede begge parter," mener han.

Frygter for troværdigheden

Både Liljan Weihe og Johnny í Grótinum har deres støtter internt i Kringvarp, hvilket ifølge Øssur Winthereig kan splitte Kringvarp og i særdeleshed nyhedsredaktionen.

”Ordene i Lagtinget var grove og injurierende om navngivne medarbejdere. Jeg ved, at Kringvarp tager deres forpligtelser om public service alvorligt, men jeg tror, at det kommer til at tage lang tid, før tilliden og troværdigheden bliver genopbygget,” vurderer Øssur Winthereig.

Rettet og præciseret 28/4 kl. 18.00: Vi har fjernet en vurdering af, at rapporten konkluderer, at Liljan Weihe var illoyal.

Vi har tilføjet, at Liljan Weihe ikke kun har en samfundsfaglig uddannelse, men også en journalistuddannelse.

Rettet 28/4 kl. 19.40: Vi har fjernet en konklusion om, at afgørelsen giver Johnny i Grótinum ret til at flytte Liljan Wiehe til et andet job.

Tidligere fremgik det, at Liljan Weihe offentligt har udtrykt bekymring omkring, at Johnny i Grótinum har blandet sig i Kringvarps redaktionelle arbejde. Denne bekymring er ikke udtrykt offentligt.

Vi har fjernet et indirekte citat fra Liljan Weihes forsvarer, da vi ikke har haft fat i forsvareren selv.

0 Kommentarer