Tidligere færøsk nyhedschef venter på endelig afgørelse

Direktøren er gået af. Nu venter Liljan Weihe på at finde ud af, om hun må vende tilbage som nyhedschef. Her udlægger hendes advokat sagen, som han ser den

Den færøske infight på public service-stationen Kringvarp, KVF, tog en stor drejning, da direktør Johnny í Grótinum torsdag i sidste uge gik af som direktør. Det skete efter en sag, hvor han havde sendt flere mails til et andet færøsk medie, der næsten ordret var blevet bragt som artikler under navnet på chefredaktøren for mediet.

Ifølge Johnny í Grótinum ”forklarede jeg ham bare, hvordan sagen ligger”, og han afviser, at der skulle være tale om, at han skrev artikler til mediet.

Det efterlader dog spørgsmålet om, hvad der sker med den anden part i sagen – den forhenværende nyhedschef på Kringvarp, Liljan Weihe, der lige nu er genansat på Kringvarp som akademisk medarbejder. Det var en fyring af hende, der i første omgang var centrum for konflikten mellem hende og Johnny í Grótinum på Kringvarp, som Journalisten har udredt her.

En fyring, der siden blev underkendt af det færøske kulturministerium. Men Liljan Weihe blev ikke genansat som nyhedschef på Kringvarp. Hun er i stedet blevet genansat som akademisk medarbejder, hvilket hun har klaget over til kulturministeriet.

Vi har taget kontakt til Liljan Weihe for at spørge, hvordan hun oplever sagen lige nu. Hun har ikke ønsket selv at kommentere, men har henvist til sin advokat, Sigmund Poulsen. Han har ikke ønsket at svare over telefon, men svarer i stedet på mail.

Liljan Weihe og hendes advokat mener ikke, at der var hjemmel for at genansætte hende som akademisk medarbejder frem for som nyhedschef, skriver Sigmund Poulsen.

”I vøres høringssvar protesterede vi og gjorde gældende, at der ikke var tale om en forflyttelse inden for ansættelsesområdet, men at der var tale om så væsentlige stillingsændringer, at der juridisk forelå en ny opsigelse, hvis den planlagte ændring af Liljans ansættelse blev gennemført,” skriver Sigmund Poulsen.

Da kulturministeriet underkendte fyringen af Liljan Weihe, traf Johnny í Grótinum beslutningen om, at hun skulle forflyttes til stillingen som akademisk medarbejder. Her blev hun først bedt om at gå ned i løn, ifølge Sigmund Poulsen, men lige nu er hun ansat på samme løn, som da hun var nyhedschef. 

”Dette ændrede ikke vores opfattelse af, at der er tale om en opsigelse, såfremt stillingsændringen blev gennemført,” skriver Sigmund Poulsen.

Ifølge advokaten skulle Liljan Weihe i den nye stilling som akademisk medarbejder blandt andet lave research, analysere nyheder, følge tendenserne i international nyhedsdækning og koordinere dækningen af større sager sammen med en ny nyhedschef. Opgaver, der, ifølge hende og advokaten, var så langt fra jobbet som nyhedschef, at der måtte være tale om en opsigelse.

Behandlingen af klagesagen er lige nu udsat til den 25. juni, skriver advokaten. Han forventer, at der vil falde en afgørelse ”inden for kort tid”.

Samtidig havde han og Liljan Weihe håbet på, at klagen havde opsættende virkning, så Kringvarp ikke i mellemtiden kunne søge efter en anden nyhedschef. Det har den dog ikke, har kulturministeriet på Færøerne meldt ud, så siden den 7. juni har Liljan Weihe arbejdet i stillingen som akademisk medarbejder.

Indtil der er svar, ”sidder hun så og venter på kulturministeriets afgørelse, og det samme gør KVF's nyudnævnte provisoriske direktør”, skriver Sigmund Poulsen.

0 Kommentarer