French: I kan måle mig på, om flere unge bruger DR Nyheder om et år

Færre og bedre nyheder, flere specialister og mere udland. DR Nyheder lægger om. Her forklarer nyhedsdirektør Sandy French projektet. Omlægningen betyder op til otte nedlagte stillinger, og nyhedsdirektøren tror ikke på, at alle disse kan undgås: "Der er et kompetencegab"

DR Nyheder skal have flere specialister og færre generalister. Udland, teknologi, videnskab og kultur skal dækkes mere. Og om et år skal flere unge bruge DR's nyhedsindhold end i dag.

Sådan lyder overskrifterne i den omlægning af DR Nyheder, som blev præsenteret for medarbejderne i går onsdag. Den nyslåede nyhedsdirektør, Sandy French, præsenterede planen for de cirka 400 faste medarbejdere i DR Nyheder.

Planerne kommer til at betyde, at op til otte stillinger skal nedlægges i DR Nyheder, men Sandy French understreger, at der ikke kommer færre penge til nyhedsområdet. Det handler om at omprioritere de penge, der er.

”Jeg tror helt grundlæggende, at vi skal styrke fagjournalistikken for at bevare den troværdighed, som er altafgørende for os. Befolkningen lever i et totalt informationsoverskud. Behovet er ikke mere information, men at få at vide, hvad der er vigtigst. Uanset hvilken platform du finder DR Nyheder på, skal du kunne regne med, at du får det vigtigste, er opdateret og klædt på til din videre hverdag,” siger Sandy French til Journalisten.

Politiske journalister skal dække politik

Mere perspektiv og kvalitet i nyhederne betyder ikke, at DR vil styrke sine longreads, som mediehuset har eksperimenteret med på det sidste. Tværtimod. DR dropper longreads.

”Jeg synes, de private medier gør det rigtig fint på det område. Der har vi intet behov for at gå dem i bedene,” siger Sandy French.

Hun fremhæver i stedet styrkelsen af udland som et eksempel på, at DR satser på specialister og kvalitet. [factbox:0]

”Vi tager endnu et skridt i retning af at opprioritere udland. Vi skal være til stede med dygtige fagjournalister, som selv bor de steder i verden, som de rapporterer fra, eller rejser der meget jævnligt. Den faglighed skal vi have i alt, vi udkommer med. Det skal være politiske journalister, der laver den politiske journalistik. Det skal være dem med størst indsigt i økonomi og erhverv, som arbejder med både privatøkonomi og nationaløkonomi. Det skal være en specialist, der forklarer, hvad det betyder, når Mærsk sælger sin olieforretning fra. Og det skal være specialister, der sikrer den højest mulige faglighed i måden, vi udkommer.”

De unge ser ikke TV Avisen

Netop måden at udkomme på er en væsentlig del af DR’s kommende omlægning. Platformsspecialisterne, som har til opgave at sikre, at det journalistiske indhold tilpasses den platform, det skal ud på – uanset om det er tv, radio, web eller sociale platforme – bliver flyttet ind i fagredaktionerne.

”Vi skal ikke udkomme med præcis den samme historie på tværs af alle platforme. Hvis vi skal have dem under 45 år til at interessere sig for en politisk historie eller en kulturnyhed, så skal vi ikke præsentere dem, som vi gør i TV Avisen. Hvis de ville have nyheder på den måde, så ville de unge se TV Avisen, og det gør de ikke. Vores opgave er at præsentere indholdet, så de unge har lyst til at gå ombord i det, uden at gå på kompromis med kvaliteten.”

I gårsdagens pressemeddelelse varslede DR:

”Der skal også bygges videre på de gode erfaringer med nyhedsdækning til unge på Messenger. Det vil ske med nye og yderligere forsøg på sociale medier, herunder nyheder på Snapchat.”

Siden har flere hæftet sig ved, at DR vil prøve kræfter med Snapchat.

”Tvivlsomt strategisk og skræmmende uambitiøst”, lød skudsmålet i et blogindlæg fra TV Midt Vests digitale chef, Nadia Nikolajeva, som ikke mener, at Snapchat er vejen frem for mediebranchen.

Snapchat er en af mange muligheder

Sandy French skynder sig at sige, at Snapchat nok fik lidt for meget fokus i pressemeddelelsen.

”Snapchat bliver nævnt som en af de mange muligheder, vi overvejer. Det handler om, at vi skal være innovative i at finde værktøjer og greb, som skal få kvalitetsjournalistik ud til de grupper, vi har svært ved at nå.”

Så I har ikke en strategi for Snapchat klar i skuffen?

”Nej, det har vi ikke.”

På nuværende tidspunkt kan Sandy French ikke sige mere om, hvad DR konkret vil gøre på området, herunder hvordan erfaringerne med at nyhedsdække til unge på Facebook Messenger skal udbygges. Det skal et nyt digitalt team arbejde med.

Nadia Nikolajeva skriver, at mediebranchen bør investere i egne platforme i stedet for at overlade magten over indholdet til sociale platforme som Facebook og Snapchat. Hvad mener du om den balance?

”Jeg er med på, at det er en stor og vanskelig problematik. Det er svært at lægge mig entydigt på en procentdel eller en målgruppe. Mit projekt handler om at sikre, at alle borgere i det her land – uanset køn, alder, indkomst, uddannelse og hvor de bor, kan komme i nærheden af det indhold, vi laver i DR Nyheder. Der må vi bare konstatere, at vi har rigtig svært ved at nå nogle grupper på de traditionelle analoge platforme,” siger Sandy French.

Tror ikke på nul nedlagte stillinger

Maria Rørbye Rønn understregede over for Journalisten i går onsdag, at DR samlet kommer til at bruge præcis lige så mange penge på journalistik og programvirksomhed nu som før omlægningen. Når omlægningen forventes at kræve 25-30 nedlagte stillinger, handler det om, at man ikke forventer at kunne omplacere alle medarbejdere internt til de nye opgaver. Samlet har DR lagt op til, at omlægningen kræver, at der findes 100 mio. kr. i DR’s budget.

Desuden har DR lagt op til at skære 30-35 stillinger i forbindelse med generelle omprioriteringer i huset. Disse er meldt ud samtidig, og derfor er DR nu i gang med at forhandle med tillidsfolkene om i alt at skære 55-65 stillinger.

I DR Nyheder fik medarbejderne i går at vide, at der forventes op til seks-otte stillingsnedlæggelser. Men Sandy French understreger, at hun håber, det ender med færre.

Tror du på, at det kan ende med 0 stillingsnedlæggelser?

"Nej, det tror jeg ikke."

"Kompetencegab" fører til nedlagte stillinger

De seks-otte stillinger handler om 'Magasinet Penge'. Programmet lukkes, og et nyt kulturprogram opstår i stedet. Men da ledelsen ikke er sikker på, at samtlige medarbejdere fra pengemagasinet kan flyttes til kulturmagasinet, har man varslet stillingsnedlæggelser.

”Når man lukker et magasin om økonomi, kan man ikke overflytte alle medarbejdere én til én til et magasin om kultur. Der er et kompetencegab. Det er muligt, at nogle har de kompetencer, der skal bruges, og det er også muligt, vi kan omplacere nogen. Worst case er seks-otte stillingsnedlæggelser. Men jeg har givet medarbejderne det løfte, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at finde løsninger sammen med den øvrige ledelse og tillidsfolkene, så vi kan nedbringe antallet af afskedigelser,” siger Sandy French.

Hvordan er I nået frem til tallet seks-otte? Har I vurderet kompetencerne på redaktionen?

”Ja, det har vi gjort sammen med de øvrige kompetencer i DR Nyheder.”

Om et år skal flere unge finde DR vigtig og relevant

I forbindelse med omlægningen har DR Nyheder også annonceret rokader på chefpladserne.

Nyhedsledelsen bliver nyhedschef Thomas Falbe, som overtager efter Naja Nielsen. Christian Lindhardt bliver indholdschef efter Sandy French. Hans hidtidige stilling som redaktionschef på dr.dk nedlægges. Produktionschef Charlotte Deleuran indtræder i nyhedsledelsen.

Dermed har Sandy French sat det hold, der skal hjælpe hende med at indfri ambitionerne.

Hvordan kan vi måle dig om et år, i forhold til om det her blev en succes?

”Det er selvfølgelig min ambition, at flere unge finder DR vigtig og relevant, og at vi opleves som afgørende i deres nyhedsforbrug. Det er i hvert fald det, jeg vil måle mig selv på,” siger Sandy French.

1 Kommentar

Erik Nielsen
27. AUGUST 2017
Så ikke længe efter at man
Så ikke længe efter at man smed en stribe af husets anerkendte specialister ud - Niels Lindvig osv - er det gået op for ledelsen, at specialister er vejen frem. Hold nu op, hvor er det for meget.