Film&TvGruppen er pludselig blevet 210.000 kr. rigere

Der var gode nyheder til de 45 fremmødte på Film&TvGruppens generalforsamling. En gennemgang af regnskaberne har nemlig vist, at specialgruppen pludselig er blevet en hel del rigere

”Der er pludselig et stort overskud, og det var ikke meningen, men vi fandt 210.000 kroner i en skuffe."

Sådan sagde formand i Film&TvGruppen Johannes Pico på generalforsamlingen tirsdag i København om den positive udvikling i specialgruppens økonomi.

Forklaringen er, at Film&TvGruppen i længere tid har hensat en regning fra filmmagasinet Ekko, som de betalende medlemmer af gruppen modtager.

”Men da vi kiggede på den, kunne vi se, at den var betalt,” forklarede Johannes Pico.

”Hvorfor sker det bare aldrig i ens private regnskab,” udbrød DJ's næstformand, Tine Johansen, der var til stede ved generalforsamlingen som dirigent.

I alt har Film&TvGruppen nu 841.000 kroner i kassen.

Du kan selv gætte, om regnskabet blev godkendt med bifald.

Skal bestyrelsen arbejde gratis?

Lars Gudmund spurgte, om medlemmerne i bestyrelsen set i lyset af regnskabstallene fortsat skal arbejde gratis.

”Når vi er så rige, ville det være rimeligt, hvis bestyrelsesmedlemmer fik en erkendtlighed for deres arbejde og for besværet,” sagde Lars Gudmund.

Et andet medlem, som ikke præsenterede sig ved navn, mente, at penge ikke burde være en motivation for at gå ind i bestyrelsesarbejde. Han tilføjede, at det ville være for dyrt at kompensere bestyrelsesmedlemmer for tabt arbejdsfortjeneste.

”Men vi kan måske betale for en rejse til Berlin med partner til 2.000,” forklarede han.

Tine Johansen henviste til vedtægterne og forklarede, at et eventuelt forslag om at betale penge til bestyrelsen skal stilles på næste års generalforsamling – sammen med beregninger af, hvad det vil koste.

DJ-ambassadører

Johannes Pico forklarede i sin beretning, at gruppen det seneste år har arrangeret en række besøg på produktionsselskaber for at tale med de ansatte om arbejdsglæde, arbejdsmiljø og stress.

Desuden er der skabt et mindre netværk af såkaldte DJ-ambassadører, der kan optræde som DJ's kontaktpersoner i produktionsmiljøet. Ambassadørerne har dog ikke en egentlig tillidsmandsstatus.

”Det er folk, som kan komme forbi DJ for at blive klogere på, hvad et fagforbund laver, og som kan sprede budskabet på arbejdspladserne. Mange medlemmer arbejder alene. Det kan være ensomt. Og det er ikke sikkert, at man har nogen at tale løn og trivsel med,” forklarede Johannes Pico.

Film&TvGruppen arbejder fortsat på at etablere en arbejdspladspris.

”Vi løber så sindssygt hurtigt, og vi vil gerne indstifte en pris, der kan rose de arbejdspladser, der gør noget ved arbejdsmiljøet.”

Johannes Pico blev genvalgt som formand uden modkandidater. 

Bestyrelsen er dermed: Formand Johannes Pico, næstformand Anna Stecher, Judy Bruun Wium, Sabine Andersen, Camilla Bitsch Metelmann, Lærke Marie Vindahl Jensen, Louise Andreasen, Kristian Linnemann, Kristoffer Bjerg, Josefine Gerber og Esben Busck.Suppleanter er Camilla Kristina Pedersen, Philippa Maigaard, Pari Khadem og Camilla Lee Fabricius. Revisor er Claus Walther.

0 Kommentarer