Eksperter: DK4 sender ulovlig reklame

DK4's program "Forbrugermagasinet" er ulovligt, fordi det består af en halv times reklame, lyder det samstemmende fra flere eksperter. DK4 afviser og henviser til en hemmelig mail fra Radio- og tv-nævnet. Men en aktindsigt viser, at nævnet ikke kender noget til mailen.

DK4's program "Forbrugermagasinet" er ulovligt, fordi det består af en halv times reklame, lyder det samstemmende fra flere eksperter. DK4 afviser og henviser til en hemmelig mail fra Radio- og tv-nævnet. Men en aktindsigt viser, at nævnet ikke kender noget til mailen.

REKLAME. DK4 er en kanal med succes. I løbet af de seneste år har DK4 oplevet stigende seertal, og i starten af 2011 kunne tv-udbyderen Boxer stolt annoncere, at DK4 ikke længere kun er en kabel- og satellit-kanal. Alle med et Boxer-abonnement får nu adgang til DK4. Ifølge kanalens hjemmeside når DK4 ud til 1,6 millioner husstande, 70 procent af befolkningen.

Men seks af ugens syv dage er der et program på DK4's sendeflade, der ifølge en række eksperter er decideret ulovligt. Både om morgenen og igen om eftermiddagen sender DK4 programmet "Forbrugermagasinet". Det varer en halv time og er sammenstykket af reklamer på op til 25 minutter.

DK4 skriver i sine reklameregler, henvendt til annoncører, der ligger på kanalens hjemmeside:
"Det ("Forbrugermagasinet", red.) er et 30 minutters program, der dog i indhold tæller som reklametid, og derfor er indslagene underlagt reklamelovgivningen."

Men det er ulovligt at sende 30 minutters reklametid i henhold til dansk reklamelov. En tv-kanal må ikke sende mere end 12 minutters reklame i timen, lyder det samstemmende fra alle de eksperter, Journalisten har spurgt.
»Det er utvivlsomt i strid med lovens krav og en klar overtrædelse af reklamereglerne,« siger mediejurist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen.

Han kan end ikke forestille sig en forklaring på, hvordan "Forbrugermagasinet" kan vare 30 minutter og overholde loven.
»Næ, det kan jeg ikke. De skriver jo selv, at det er 30 minutters reklametid, så det er en tilståelsessag,« siger han.
Også tidligere professor i markedsføring og i dag selvstændig rådgiver på området Roy Langer kalder programmet ulovligt.

»De må ikke vise mere end 12 minutters reklame i timen. Det er simpelthen ulovligt. Selv hvis de sagde, at det var tre programmer af 10 minutters varighed, i forlængelse af hinanden, så ville det være ulovligt,« siger Roy Langer.
Radio- og tv-nævnet er den klageinstans, der holder øje med de danske tv-kanaler.

Ulrik Clade Christensen, jurist i Styrelsen for Bibliotek og Medier og sekretær for Radio- og tv-nævnet med speciale i blandt andet reklameregler, understreger, at hun ikke kan kommentere en konkret sag. Men overordnet er reglerne helt klare, mener hun.

»Reklame i fjernsyn skal placeres i blokke, og der må ikke være mere reklame end 12 minutter per time. Jeg kan ikke umiddelbart se en lovlig forklaring på sådan et koncept i Danmark,« slår hun fast.

Ulrike Clade Christensen henviser til en tidligere sag, som Radio- og tv-nævnet har truffet afgørelse i. 'Homeshopping-sagen' fra 2009 byggede på en klage over, at tv-kanalen 6'eren sendte et program på én time hver dag, der kunne anses som reklame.

"Radio- og tv-nævnet finder, at den foreliggende omfangsrige og gentagne overskridelse af de tolv tilladte minutter reklamer per time må betragtes som en alvorlig overtrædelse," skrev nævnet i sin afgørelse dengang.

Men DK4 afviser eksperternes vurdering af, at "Forbrugermagasinet" skulle være ulovligt.
»Jeg arbejder med jurister hver dag. Halvdelen af de råd, jeg får, er forkerte. Så det tager jeg med sindsro,« siger kommunikationschef i DK4 Steen Andersen.

DK4 henviser konkret til den såkaldte bekendtgørelse 105 om reklame på tv, der bygger på Radio- og tv-loven, mere specifikt paragraf 7. I stk. 3 står, at reklamer ikke må overstige mere end én time om dagen. Det overholder DK4 med to gange en halv times "Forbrugermagasinet". Derfor mener DK4 ikke, at de overtræder loven, forklarer Steen Andersen.

Han fortæller endvidere, at DK4 for over et år siden har fået tilsagn fra Radio- og tv-nævnet om, at "Forbrugermagasinet" er helt lovligt.
"Vi har rådført os hos Radio og tv-nævnet i forbindelse med udsendelsen af bekendtgørelse 105 om reklamer i tv, og vi har fået oplyst, at vi inden for den nugældende lovs rammer kan sende "Forbrugermagasinet" på præcis den måde, som det i øjeblikket fremtræder," skriver han i en mail til Journalisten.

Tilsagnet kom ifølge DK4 i en mail, men Steen Andersen afviser at lægge mailen frem for at dokumentere, at Radio- og tv-nævnet har blåstemplet programmet.
»Dokumentationen har vi ikke til sinds at præsentere. Vi mener, det er en sag mellem Radio- og tv-nævnet og os,« siger Steen Andersen.

Mediejurist Oluf Jørgensen afviser blankt, at den pågældende paragraf kan bruges som undskyldning for DK4. Reglen om én time per dag er en tilføjelse til reglen om 12 minutter i timen, ikke et alternativ, siger han.
»Der er ingen grund til at tro, at den paragraf gør, at de må sende mere end 12 minutters reklame,« siger Oluf Jørgensen.

Journalisten har alligevel søgt aktindsigt hos Radio- og tv-nævnet og efterspurgt den pågældende mail ad den vej. Svaret har vi modtaget fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, der fungerer som sekretariat for nævnet, og de oplyser, at de ikke kan se nogen mailkorrespondance i deres system om, hvorvidt et program må vare mere end 12 minutter.

Styrelsen har også i forbindelse med aktindsigten gennemset den sag, hvor de samler al vejledning på reklameområdet, uden held.

I øvrigt slår nævnets jurist Ulrike Clade Christensen fast, at Radio- og tv-nævnet ikke giver bindende råd.
»Radio- og Tv-nævnet giver efter fast praksis ikke forhåndsbeskeder. En tv-station kan ikke forsvare sig med, at de har fået en mail fra en medarbejder i sekretariatet, som de måske har misforstået,« siger hun.

Steen Andersen fastholder, at DK4 ligger inde med en mail fra nævnet, samt at kanalen ikke vil lægge den frem. Han afviser også, at det får kanalen til at genoverveje, at sådan en mail ikke kan bruges i en klagesag.
»Vi er sikre på, at vi er inden for loven, så nej, vi ændrer ikke position. Det svar, vi har fået, har givet os tillid til, at vi kan handle, som vi gør,« siger Steen Andersen. ¼

Om DK4
DK4 er en 100 procent danskejet tv-kanal, der blev stiftet i 1994. Siden er kanalens seertal vokset, og i dag har DK4 350.000 seere om dagen. I februar i år indgik DK4 en aftale med Boxer TV, så kanalen ikke længere kun er for danskere med kabel- eller satellit-tv, men nu kan ses af alle med en almindelig antenne og et Boxer-abonnement.

Kilder: DK4 og Boxer TV

Det siger loven
§ 7. Reklamer i radio og fjernsyn må højst udgøre 15 procent af den enkelte tilladelseshavers eller en registreret programvirksomheds daglige sendetid og højst 12 minutter per time.

Stk. 2. Hvis enkelte dele af den samlede daglige sendetid, der tilkommer indehaveren af en tilladelse til radio- eller fjernsynsvirksomhed eller en registreret programvirksomhed, er kortere end 1 time, nedsættes de 12 minutter per time inden for disse tidsrum forholdsmæssigt.

Stk. 3. Reklamer i fjernsyn i form af direkte tilbud til seerne med henblik på salg, køb eller leje af produkter eller tjenesteydelser må sammenlagt ikke overstige 1 time per dag og skal være indeholdt i den i stk. 1 anførte sendetid.

Kilde: Bekendtgørelse 105 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

0 Kommentarer