search

DSB-historie om høj løn dømt ude som spin

Historien om de høje lønninger til DSB's salgspersonale er rent spin, siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen

Personalet ved DSB's salgsvogne får 475.000 kroner om året. Derfor er salgsvognenes underskud vokset til 925 mio. kroner siden 2004. Sådan lød historien i flere medier mandag. 

Men historien er spin, siger arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen til epn.dk.

Det er ikke tilfældigt, at de høje lønninger kommer frem i offentligheden netop nu, vurderer Flemming Ibsen:

"Det er meget spin i det."

Dansk Jernbaneforbund og DSB er netop nu ved at forhandle en ny overenskomst. Historierne om de høje lønninger lægger pres på forhandlingerne.

"Der er meget spin omkring sådanne overenskomstforhandlinger. Det handler for DSB om at lægge pres på de ansattes organisationer," siger Flemming Ibsen til epn.dk.

Ifølge den eksisterende overenskomst mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB er tallet 475.000 kroner i årsløn endvidere meget højt sat.

Det fremgår af jernbaneoverenskomsten for 2012-2014, at personalet ved salgsvognene har en grundløn på 24.325 kroner om måneden, eller ca. 292.000 kroner om året.

Ifølge avisen.dk kalder Dansk Jernbaneforbund det for "ren taktik, når DSB midt i en overenskomstforhandling går ud og klager sin nød i pressen og entydigt peger på medarbejdernes løn som den væsentligste faktor for, hvorfor salgsvognene ikke løber rundt".

Det fremgår af en pressemeddelelse, som formand Henrik Horup fra Dansk Jernbaneforbund har sendt ud.

Ifølge Dansk Jernbaneforbund er påstanden om, at salgspersonalet tjener 475.000 om året, forkert. Forbundet fremhæver, at grundlønnen på 24.000 til nyansatte efter 15 års anciennitet kan stige til 32.000 kroner. Dertil kommer genetillæg.

"Derfor er vi chokerede over, at de nu vælger at gå ud og angribe en hel medarbejderkategori på denne måde, endda med nogle tal i hånden, hvor vi vil tillade os at stille spørgsmålstegn ved beregningsmodellen," skriver Henrik Horup.

Kommentarer
21
Christian Vangsø Bentsen
29.01.13 08:57
Journalisten er således
Journalisten er således spinnet endnu mere effektivt. I gengiver ukritisk en pressemeddelse fra Dansk Jernbaneforbund og referere til en tendiøs dækning fra Avisen.dk. Det er irrelevant hvad grundlønnen er i relation til de faktiske lønomkostninger. Der indgår, når man beskriver et lønforhold, også eventuel pensionordning, tillæg samt feriepenge. Kigger man på de faktiske lønomkostninger vil man kunne se at de af DSB oplyste tal er korrekte.
Det er useriøst at angive grundlønnen som værende dækkende for de faktiske lønomkostninger!
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.01.13 09:14
Nu mangler vi bare en skarp
Nu mangler vi bare en skarp vinklet historie om, at journalisternes høje lønninger er finansieret af skatteyderne via mediestøtten og medielicensen, men den historie er der nok ikke nogen som vil skrive.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
29.01.13 11:06
@ Riis Ebbesen, eller hvad
@ Riis Ebbesen, eller hvad med en artikel om hvordan marsmænd i realiteten sidder på al magt i hele verden fordi de har sneget sig ind i alle præsidenters kroppe? Kan du ikke skrive den historie?

Forsat pinligt at Journalisten.dk fastholder artiklen om at den overenskomstmæssige grundløn er dækkende for de reelle lønomkostninger samtidig med at DSB dermed hænges ud på et fejlagtigt grundlag. Hver gang der er tal involveret så er der meltdown på redaktionen! i er simpelthen nødt til at stramme op
Fremhævet af Journalisten
Arne Nielsen
29.01.13 11:59
Når DSB oplyser, at en
Når DSB oplyser, at en medarbejder ved salgsvognen koster kr. 475.000 om året og det fremgår af deres overenskomst, at den faktiske løn er kr. 292.000 om året + pension, så er sandheden, at en medarbejder får kr. 292.000 om året i løn + pension.

Spin er vel i det her tilfælde at skære alle over en kam og, på baggrund af tal som vi absolut intet indblik har i, fremsætte en påstand om at en medarbejder tjener kr. 475.000 om året for at sælge varer i toget.

Du prøver at få det til at lyde som om, at direkte personale udgifter per ansat er kr. 475.000. Det virker usandsynligt.

Enten (1) er DSB's oplyste tal forkert = spin, (2) der er en fejl i overenskomsten, eller (3) personalet modtager kæmpe tillæg i form af overarbejdebetaling eller andet.

Hvis sidstnævnte gjorde sig gældende, tror du så ikke, at flere af andre DSB's ansatte ville have gjort indsigelse. Det mest sandsynlige, forhandlingerne taget i betragtning, er vel, at DSB prøver at påvirke deres ansatte igennem offentlig pression.

Hvilke spørgsmål tror du togpersonalet har fået de sidste par dage, når de er mødt på arbejde? Og hvordan forklarer man lige, at man altså ikke har råd til stor bil og hus med en grundløn på kr. 24.328 per måned.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.01.13 12:56
@ Christian Vangsø Bentsen,
@ Christian Vangsø Bentsen, du mener ikke, at der ville være rigtig mange journalister, der vil få valget mellem arbejdsløshed eller en markant lønnedgang (en SAS løsning), hvis politikerne skulle få den fantastiske idé, at fjerne mediestøtten og vedtager, at der skal svares moms af blade og aviser.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
29.01.13 13:14
Hvordan kan man påstå at
Hvordan kan man påstå at lønnen er 292.000 + pension sålede at total lønomkostningen kommer op på 475.000 kroner.

Hvis det regnestykke er rigtigt så udgør pensionen 62% af lønnen - ret imponerende og nok endnu en grund til at kritisere DSB.

Det kan godt være at der forhandles overenskomst lige nu, det ændre ikke ved de omkostninger DSB har til kaffevognen og det ændre ikke ved det faktum at kaffevogenen giver 100 millioner kroner i underskud hvert år.

At kalde det spin er grotesk, hvis disse informationer ikke kom ud så kunne DSB fortsætte med at tabe 100 millioner om året i mange år - de ville være dybt uansvarligt.

Man kan køre meget tog for 100 millioner kroner.
Fremhævet af Journalisten
Anders Lind Jørgensen
29.01.13 13:17
@ Christian Vangsø Bentsen.

@ Christian Vangsø Bentsen.

Det var da noget af en plamage du er ude i. DSB kommer med tal, der citeres vidt og bredt. Jernbaneforbundet kommer med en pressemeddelelse om lønningerne. Den citeres af Newspaq på Avisen.dk.

Hvori består det ukritiske og tendiøse i det? Begge parter er citeret i to forskellige artikler, der ligger i en samlet pakke på Avisen.dk. Altså er begge parter hørt og begge parters udsagn er tilgængelige.

I din logik kan kilde nummer 1 komme med en påstand, men kilde nummer 2 må ikke reagere. Du kan mene, hvad du vil om Journalistens artikel, men din kritik af Newspaq og Avisen.dk er hysterisk.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
29.01.13 13:37
Anders, i ærlighedens navn må
Anders, i ærlighedens navn må du da medgive at det er tendiøst at anvende den overenskomstmæssige grundløn som pejlemærke for de faktiske lønudgifter. Når den overenskomstmæsige grundløn i øvrigt ikke afspejler reallønnen bliver det mere end tendiøst.

Din anvendelse af logik er i øvrigt ligeledes tendiøs. Det er for så vidt fint nok at dine kilder får mulighed for at udtale sig. Det ville blot have klædt artiklen om kildernes udsagn blev behandlet kritisk. At du tilsyneladende synes at mikrofonholderi i sig selv er = journalistik er noget du må tage med redaktøren. Indtil da står artiklen tilbage som værende tendiøs.

Nicht war?
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
29.01.13 13:42
Der er vel ligegyldigt hvad
Der er vel ligegyldigt hvad lønnen er - det er underskuet der er relevant. Nu er det sådan at de kaffevogne giver 100.000.000,00 kroner i underksud hvert år.

Man kan køre meget tog for de penge, rigtig meget tog og det er vel meget relevant om man bruger de penge på at køre med togvogne eller om man bruger dem på at køre med kaffevogne.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.01.13 16:56
@ Søren Hansen, god service
@ Søren Hansen, god service har altid kostet penge, og det er vel meget rimeligt, at DSB's passagerer på de lange strækninger kan købe en kop kaffe eller andre fornødenheder.

Det koster sikkert også DSB en masse penge, at der er trådløst internet i alle tog, og det er med garanti heller ikke omkostningsfrit, at der er toiletter i togvognene, som skal rengøres og vedligeholdes.

Men den gode service, er jo netop årsagen til, at vi vælger toget frem for bilen, vi kan nemlig sidde og arbejde på vores MacBook, få serveret en kop kaffe, og komme på toilettet, når vi er trængende.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Fremhævet af Journalisten
Arne Nielsen
29.01.13 19:11
Christian, grundlønnen som
Christian, grundlønnen som stadfæstet i overenskomsten må da om noget være pejlemærke for den løn, togpersonalet modtager.

Alt efter hvordan du vælger at opgøre "faktiske lønomkostninger", kan du få beløbet til at indpasse sig efter dine hensigter. I udregningen kan fx indgå indirekte administrationsomkostninger (herunder ledelsesudgifter og planlægning), udgifter i forbindelse med vikariat, forplejning, osv. Der findes ingen lovfæstet regel om, hvordan du vælger at opgøre dine cost drivers.

Når alt kommer til alt, kan det da aldrig blive personalet der klandres for en dårlig forretning. I sidste ende er det ledelsens ansvar at sikre en sund forretning. Et ansvar, der netop også afspejles i deres aflønning.

Realløn skal ses i lyset af den samfundsmæssige udvikling (inflation) og har ingen relevans. Din logik er vilkårlig og anvendes i flæng, for at understøtte din argumentation.

Det er ubestridt, at Jernbareforbundet har søgt at svare på den massive (ukritiske) pressedækning der har været. Det har de gjort, ved at fremvise deres overenskomst. DSB mangler stadig at fortælle, hvordan de har regnet sig frem til den astronomiske årsløn.

Det er endvidere naivt at tro, togpersonalet modtager kr. 475.000 i årsløn.
Fremhævet af Journalisten
Arne Nielsen
29.01.13 19:45
Jeg rejser ofte mellem Århus
Jeg rejser ofte mellem Århus og København. Salgsvognen kommer typisk igennem toget 3 gange og, alt efter hvor mange vogne toget består af, er et forsigtigt gæt en omsætning på kr. 2.000 per tur. En ansat har vel cirka 2 ture per vagt, altså en daglig omsætning på kr. 12.000 per ansat.

Den største udgift må være vareomkostninger. Taget deres priser i betragtning, forløber det vel sig til kr. 5.000 (kaffen er god forretning!). Dvs. et DB på kr. 7.000. Læg hertil opgaven med at anvise passagere til deres plads og andre småopgaver, der ikke kan værdisættes.

Hvis vi fastholder de kr. 475.000 om året som cost driver, fordelt på 220 arbejdsdage, ender vi på kr. 2.160 per dag.

Tager vi DB'et på 7.000 og fratrækker 2.160, ender vi med et dagligt overskud på kr. 4.840.

Javist kan jeg have regnet forkert og antagelserne mht. omsætning kan også være helt ude i skoven, men at gå fra +4.840 per dag per ansat, til et overall minus på kr. 100 mio. lyder meget usandsynligt.

Hvad der derimod lyder sandsynligt er, at DSB søger at skjule andre omkostninger under "salgsvognen".

At flytte omkostnigner fra en cost driver til en anden, er en nem måde for ledelsen at pynte på resultaterne. Når man så tilmed kan bruge den opskruede cost driver, til at forhandle lavere lønomkostninger, er det bare et plus.

Jeg mistænker personligt IT. Har fra anden kilde viden om, at DSB bliver udsat for, hvad der vel bedst kan betegnes som bondefangeri ved deres indkøb af håndholdte PDA'er og anden elektronik.
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
30.01.13 04:08
Jeg kan forstå på debatten at
Jeg kan forstå på debatten at kritikken af omkostningerne der er forbundet med DSB´s kaffevogne er totalt misforstået og de 100 millioner der tabes om året er nødvendigt for at gøre kunderne glade.

Hvornår var det lige at sidst sang den samme sang: http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/dr-anfagter-igen-grundlost-dsbs-succes-i-udlandet-/

Det er imponerende som al kritik af DSB og deres omkostningsniveau skyldes at folk ikke har forstået noget.

Førtpåstod man at DSB s aktivitet i udlandet var en succes, det viste sig at være en løgn, så hyrede DSB et tæskehold til at gå efter pressen og nu er der folk i Dansk Jernbanefobrund der mener at omkostningerne til kaffevognen er misforstået.

Med alle de misforståelser så er der kun en vej i mine øjne, luk DSB og privatiser butikken, det er og bliver en syg virksomhed med en syg kultur.
Fremhævet af Journalisten
Arne Nielsen
30.01.13 11:27
DSB har desværre været
DSB har desværre været gennemsyret af inkompetence på ledelsesniveau, hvilket har afspejlet sig i deres omkostninger. Som så mange andre større virksomheder, har de flyttet fokus fra deres primære forretning til andre odiøse forretninger (herunder togdrift i udlandet).

Det er dejligt, at kunne rejse med tog i Danmark og det er dejligt, at landet er så velforbundet som det nu engang er.

Udviklingen i DSB det seneste årti har unægteligt været præget af den negative presseomtale, der synes at forfølge dem i alt de laver. Vi er enige i, at de skal holde sig til at køre tog og fokusere på togdriften i Danmark. Hvilket, i min optik, også inkluderer salg af varer på de længere strækninger.

Det kunne være sjovt at kigge på antallet af ledere og mellemledere i DSB (og deres samlede omkostninger) og sammenholde med, hvor mange penge der går til henholdsvis faktisk togdrift (vedligeholdelse, indkøb, drift, osv.) og IT (Rejseplanen, opgradering af systemer, osv.).
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
30.01.13 12:02
@Arne

@Arne

Grundlønnen er alene et udtryk for grundlønnen og ikke et pejlemærke for den faktiske løn. Søndagstillæg, aftentillæg, genetillæg, forskudt tjeneste, pensionsbidrag, feriepenge, ATP-bidrag og meget andet har, indlysende for alle andre end Journalisten.dk, Avisen.dk og dig, naturligvis indflydelse på bekrivelsen af den reelle løn.

Når det dumstædigt hævdes at den overenskomstmæssige grundløn afspejler virkeligheden svarer det til at hævde at en skolelærer tjener 23.000 kr. al den stund den gennemsnitlige månedsløn faktisk er 38.124 kr. (Oktober 2012 træk).

Så jo, Avisen.dk og Journalisten.dk blev spinnet og de der læser omtalte medier og har tillid til at deres "nyheder" er dækkende for de faktiske
omstændigheder er således taget ved næsen.
Fremhævet af Journalisten
Arne Nielsen
30.01.13 12:14
Christian, hvis du oprigtigt
Christian, hvis du oprigtigt tror, at en gennemsnitsløn - inkl. de tillæg du nævner - for togpersonalet er kr. 39.500 om måneden, bliver vi aldrig enige.

Jeg fastholder min teori om, at DSB har pyntet på tallene ved at inkludere andre omkostninger end de tillæg, du har nævnt.

DSB mangler stadig at forklare deres tal. Nicht war?

Hvordan definerer du spin?
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
30.01.13 13:29
Christian og Arne, Jeg ved
Christian og Arne, Jeg ved ikke hvem I forsvare - men skal vi ikke blive enige om at DSB er en usund virksomhed hvor den gamle ledelse og Dansk Jernbaneforbund har arbejdet sammen for at forhindre en liberalisering af togmarkedet i Danmark.

Med de penge som der er tabt i Sverige og med det kaos som man har efterladt DSB i så tager det nok mange år før at vi får sund konkurrence på togmarkedet i Danmark.

Fakta er at kaffevognene har kostet kassen og at de penge kunne være brugt til at levere danskerne bedre tog, det gælder også de penge der er tabt i Sverige og andre lande.

DSB og SAS har så meget til fælles og der er kun en måde at løse de problemer på og det gør ondt på den korte togbane men det bliver til glæde for borgerne og ikke mindst skatteyderne på den lange strækning.
Fremhævet af Journalisten
Arne Nielsen
30.01.13 13:49
Nej, en privatisering vil
Nej, en privatisering vil blot gøre det være. Private virksomheder skal tjene penge og togdrift (det er immervæk vores infrastruktur!) bør ikke drives med kapital for øje.

Det er pest eller kolera. En privat ejer vil givetvis få styr på omkostningerne, men det vil uden tvivl ske på bekostning af frekvens og dækning. Når det offentlige derimod er inde over, er det som om, at der er grønt lys til at lade pengene fosse ud af kassen.

En omfattende udskiftning i ledelsen og en nøjsommelig gennemgang af deres udgifter, vil gøre meget. DSB mister så ufattelige store summer på sløseri - tænk IC4 og Rejsekortet. Det er ulækkert!

Nu gider jeg ikke mere. Man bliver jo afhængig af det her online forum :-)
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
30.01.13 14:48
Arne, du og jeg kan være
Arne, du og jeg kan være uenige herfra og til dommedag. ikke desto mindre er den gennemsnitlige løn for en trafikkontrollør/driftsassistent 35.329 kr.. Lønnen er anderledes og i øvrigt højere for den gruppe Journalisten.dk, Avisen.dk, DSB og Dansk Jernbanefobund referere til.
Desto mere klædeligt havde det været om enten Journalisten.dk eller Avisen.dk havde undersøgt de reelle tal - eller som minimum havde forholdt sig kritisk til deres kilder. Havde de gjort deres arbejde havde vi ikke haft denne tåbelige debat.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
30.01.13 15:08
Anders Lind Jørgensen & Bo
Anders Lind Jørgensen & Bo Elkjær, for sjov kiggede jeg på grundlønnen for journalister ansat i kommunerne. Den er sjovt nok lavere end salgsvognspersonalets. Men tjekker man kommunerne så laver de kommunalt ansatte journalister 46.000 kr. kr. om måneden. Det er mere end dobbelt så meget som den overenskomstmæssige grundløn. Fortsat ingen grund til at lave en beklagelse overfor læserne???
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
30.01.13 15:10
Arne, jeg ved ikke hvem der
Arne, jeg ved ikke hvem der har bldt dig ind at offentlig transport ikke kan drives af private.

Der var en gang noget der hed Combus - de kom til at koste staten et meget stort beløb, den historie afslørede Lars Abild også.

Der var også en gang noget der hed HT så kom der private på banen og så fik københavnerne flere og bedre busser for færre penge. Hele privatiseringen af HT har været en kæmpe succes.

Over i Jylland drev DSB en række togruter, dem privatiserede man og så kom Ariva og så fik jyderne bedre tog og der kom en bedre økonomi.

Du er velkommen til at have en holdning om at DSB er en fantastisk virksomhed og at det offentlige skal drive transport - alle erfaringer viser faktisk det modsatte af det du påstår.

På toppen af det så er det ikke svært at dokumentere at IC4 skandalen ikke var kommet så langt ud hvis DSB havde været en privat virksomhed.

DSB er en syg virksomhed, den har så meget til fælles med SAS og der er kun en vej frem for de to virksomheder og det er samme vej som HT og Combus, alt andet vil bare koste skatteyderne flere penge.

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen