DJ skal blive i det internationale samarbejde

FAGLIGT TALT:  Den 11. juni besluttede den græske regering at lukke landets public service tv station for en tre måneders periode og derefter genåbne en slankere model som led i at finde de mange penge, grækerne skal spare. Det er et af de mest katastrofale spareprojekter, Grækenland har kastet sig ud i for at komme ud af det økonomiske morads. For et land i en sådan krise har mere end nogensinde brug for frie og uafhængige medier, herunder public service radio og tv.  

Fra alle hjørner af Europa har der lydt ikke bare protester, men også advarsler mod lukningen, der risikerer at få afsmittende betydning i flere andre lande, som er i økonomisk klemme. Angreb på frie medier og på mangfoldigheden er desværre vokset i Europa. Derfor har vi brug for hinanden i de europæiske journalistorganisationer og tilsvarende globalt. Blandt andet derfor skal DJ også blive ved med at være en aktiv spiller i det internationale journalistsamarbejde.

Med et internationalt engagement skal DJ være med til at gøre en forskel i International Federation of Journalists (IFJ) for vores kolleger ude i verden. Det må ikke blive undermineret af de udemokratiske tendenser, vi så på IFJ-kongressen i Dublin i juni, hvor præsidentvalget blev omgærdet af berettiget tvivl, fordi der blev afgivet fem stemmer mere end udleveret, men helt uforståeligt uden konsekvenser.

Vi skal fortælle højt og tydeligt, når der foregår uregelmæssigheder inden for vores egen verden, og IFJ kan vi kun bringe tilbage på sporet ved at være der, selv om jeg har fuld forståelse for, at vrede og frustrationer kan få forbund til at overveje deres engagement.

Som nyvalgt præsident for EFJ (European Federation of Journalists) vil jeg gøre mit til, at der bliver et både bredt og effektivt samarbejde mellem journalistorganisationerne fra mere end 30 lande i Europa.
Vi har brug for hinanden i aktuelle situationer som i Grækenland, og så har vi brug for samarbejdet for at kunne udføre et grundigt påvirkningsarbejde i EU og Europarådet om medie- og arbejdsmarkedslovgivning.

Senest har jeg oplevet, hvordan vi i fællesskab har kunnet give meget kvalificerede svar tilbage til den såkaldte High Level Group, der under EU-kommissær Neelie Kroes har udarbejdet en rapport om pressefrihed og mediernes mangfoldighed i EU.

Ved at være konstruktive i både forarbejdet, høringssvaret og det videre arbejde kan vi nemlig med langt større overbevisning henvise til netop denne rapport, når for eksempel grækerne lukker for public service tv, når Ungarn forværrer medielovgivningen, eller når flere eksempler givetvis vil følge.

Ud over selv at være aktive og konstruktive skal vi samarbejde med andre organisationer inden for medie- og journalistområdet. Netop samarbejde var blandt nøgleordene i det arbejdsprogram, vi sammen med en lang række forbund rundt om i verden rent faktisk fik vedtaget på IFJ-kongressen.

Flere har spurgt, om vi ikke bare kunne nøjes med at være med i det europæiske samarbejde. Det hverken kan eller skal vi nøjes med. Vi kan ikke, fordi EFJ er en del af det store IFJ, og vi skal ikke, fordi journalisternes og mediernes problemer i verden er alt for store til, at vi skal bidrage til yderligere splittelse. Tværtimod skal vi blive og arbejde for, at IFJ igen bliver et større aktiv i arbejdet for journalisters sikkerhed, for pressefriheden og for vores kollegers arbejdsbetingelser rundt om i verden.

0 Kommentarer