DJ giver grønt lys til ulønnet dækning af Fagfestival

På trods af kritik fra fotografer, freelancere og Danske Mediestuderende fastholder DJ, at studerende kan lave ulønnet indhold til DJ om Fagfestival, hvis det er del af et studieforløb. »Jeg synes heller ikke, at en fagforening for kokke skal lave gratis mad,« lyder kritikken

Dansk Journalistforbund vil også i fremtiden være åbent for, at studerende laver ulønnet journalistisk indhold om Fagfestival, der bringes på DJ's hjemmeside, så længe den gratis indsats er relevant for uddannelsen, og det er markeret, at artiklerne er lavet af studerende.

Det har hovedbestyrelsen vedtaget.

Den ulønnede journalistik har været en del af DJ’s dækning af de seneste fire Fagfestivaler, spredt over otte år. Men accepten på hovedbestyrelsens møde i sidste uge faldt ikke uden sværdslag.

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet og medlem af DJ’s forretningsudvalg, understregede, at han altid har været imod DJ’s accept af de ulønnede studerendes leverancer til DJ:

»Jeg synes heller ikke, at en fagforening for kokke skal lave gratis mad,« eksemplificerede han – og foreslog, at DJ i stedet for det ulønnede indhold om Fagfestival brugte DJ’s flagskib til at markere sig som professionel formidler af kvalitetsindhold.

»Hvis vi som forbund skal stå som professionelle indholdsleverandører, skulle vi lave et multimedieprojekt fra Fagfestival, hvor vi sparker røv på alle platforme i to dage,« opfordrede Lars Lindskov.

Et forskræmt forbund

Per Roholt, formand for DJ Kommunikation, mener, det er meget forældet at være imod, at studerende får lov at prøve kræfter med virkeligheden på en ”rigtig” platform som DJ’s hjemmeside:

»Hvis jeg skulle gå ud ad døren med den her diskussion i ørerne, ville jeg gå ud med lyden af et forskræmt forbund. Sådan kan vi virke på andre,« sagde Per Roholt.

Og DJ’s næstformand, Tine Johansen, mente, at kritikken af, at de studerende – som led i deres uddannelse – laver indhold til DJ’s platform, var forfejlet:

»Det er blæst ud af proportioner. DJ går ind for praksisnær undervisning. De studerende får prøvet nogle ting af i det virkelige liv, og de havde egne undervisere med,« sagde Tine Johansen.

Kritik fra fotografer og freelancere

Baggrunden for hovedbestyrelsens debat og den efterfølgende accept er, at Journalisten op til seneste Fagfestival i november 2016 omtalte, at DJ lader DMJX-studerende være ulønnede leverandører til forbundets dækning af arrangementet.

I Journalistens dækning kritiserede blandt andre Pressefotografforbundets næstformand, Flemming Hansen, DJ’s praksis:

"De ting, som DJ publicerer fra Fagfestival, skal selvfølgelig være købt og betalt og udført af medlemmer af forbundet. DJ bør for fremtiden afholde sig fra at lægge platform til de studerendes dækning af Fagfestival," lød kritikken, der til dels blev støttet af Sus Falch, formand for Freelancegruppen.

Også Danske Mediestuderende kritiserede modellen. 

”De forklaringer, der kommer fra DJ, er nogenlunde de samme, som vi hører fra andre virksomheder, der udnytter studerendes lyst til at dygtiggøre sig. Og det er altså ret ærgerligt, når vi – sammen med DJ – i det daglige bruger så meget tid og kræfter på at bekæmpe gratis arbejde,” skrev formand Peter Pishai Storgaard på journalisten.dk.

Hans Jørgen Dybro, politisk konsulent i DJ og programchef for Fagfestival, advarede undervejs i debatten mod at træffe en for skråsikker beslutning mod, at studerende kan bidrage til Fagfestival:

»Giv mulighed for, at de studerende kan bidrage. Det har betydning for livet på Fagfestival,« appellerede han.

Styregruppe skal sige OK

Hovedbestyrelsen understregede, at samarbejdet med de studerende bør tjekkes fra gang til gang:

”Fagfestivals styregruppe bør diskutere og afgøre fra gang til gang, når der foreligger en anmodning fra en af uddannelserne, om man skal sige ja til samarbejdet endnu en gang,” hedder det i beslutningen fra hovedbestyrelsen.

DJ betaler med sin indsats

Ifølge DJ er samarbejdet med de studerende og deres undervisere ressourcekrævende for organisationen. Samlet vurderer DJ, at den manglende løn blandt andet er vekslet til coaching og efterkritik.

DJ oplister fire punkter, der trækker veksler på forbundet:

  • DJ stiller et redaktionslokale (…) til rådighed for projektet
  • DJ deltager i forberedende dialog med lektorer og studerende
  • DJ's ansatte bruger ressourcer på at stå til rådighed for studerende under fagfestivalen
  • DJ stiller kilder, oplægsholdere etc. til rådighed for de studerende

De studerende får adgang og mad betalt af DJ, mens DMJX betaler transporten.

Uddannelse versus løn

I debatten i hovedbestyrelsen mente flere, at DJ burde sige ja til de studerendes dækning, men ikke selv lægge hjemmeside til den.

»Det ville være fint, hvis det var et projekt, som kunne ses på deres eget websted. Det ville jeg ikke have noget imod,« sagde Peter Thornvig, formand for DJ Fotograferne.

Journalist Villy Dall understregede, at studerendes arbejde kan være lige så godt som uddannedes, men han er også imod, at DJ lægger platform til:

»Der er et imageproblem. Det skal over på skolernes platform,« mente han og konkluderede:

»Det er ikke DJ’s projekt, derfor skal det ikke være på vores platform.«

Journalist i DR Mathias Bay Lynggaard mente omvendt, at det er vigtigt, at DJ understøtter de studerendes uddannelse:

»Det er afgørende for de studerende at have en rigtig case, og jeg synes, det er uproblematisk,« sagde han og fortsatte:

»Jeg ville være ked af at rykke det over på en platform, som kun få benytter sig af.«

0 Kommentarer