DJ flytter sin politiske kommunikation ud af k-afdelingen

Hidtil har DJ’s kommunikationsafdeling bl.a. taget sig af pressearbejde og påvirkning af politikerne. Men fremover skal den alene lave medlemskommunikation. Den politiske kommunikation flyttes til et nyt politisk sekretariat som en del af DJ’s nye struktur. Det sker i kølvandet på chikanesagen

Fremover skal Dansk Journalistforbunds politiske kommunikation og formentlig også pressearbejde ikke ligge i kommunikationsafdelingen, hvor det delvist hører til i dag.

I stedet flyttes forbundets arbejde med at påvirke politikere og offentlighed over i et nyoprettet politisk sekretariat. Det skal støtte formandskabet i interessevaretagelse, fortæller næstformand Tine Johansen.

”I dag ligger den politiske kommunikation og interessevaretagelse mange steder i huset. Nu har vi besluttet at samle den i et politisk sekretariat, der kun skal arbejde med det. Fordelen er, at det vil gøre os bedre i stand til at gribe de mere aktuelle dagsordener,” siger hun til Journalisten.

Ændringen er et af resultaterne af en større omstrukturering af DJ. Den nye struktur blev godkendt af DJ’s hovedbestyrelse i sidste uge og præsenteret for forbundets ansatte mandag.

Konsekvens af chikanesagen

Reorganiseringen af DJ blev sat i gang af hovedbestyrelsen i januar efter en advokatundersøgelse af sexchikaneanklager i forbundet. Den blev bestilt, efter at to kvinder i november stod frem i Journalisten og fortalte, at de havde følt sig udsat for seksuelle krænkelser som studentermedhjælpere i DJ.

Undersøgelsen udløste også, at DJ indledte forhandlinger om fratrædelse med en mellemleder på grund af ”uhensigtsmæssig adfærd”.

”Vi har været i en situation, hvor vi har benyttet anledningen til at tage hele organisationen op og se på, om vi har indrettet os godt nok,” forklarer Tine Johansen om baggrunden for beslutningen om blandt andet at oprette et politisk sekretariat.

Oprettelsen af sekretariat betyder, at DJ’s kommunikationsafdeling fremover udelukkende skal koncentrere sig om kommunikationen til medlemmerne.

Hvad har været problemet i at have den politiske kommunikation i kommunikationsafdelingen?

”Det har overhovedet ikke været noget problem. Vi prøver ikke at løse nogen problemer her. Men vi har kigget på hele strukturen og talt om, hvordan vi kunne organisere os bedst. Og det synes vi, vi har gjort nu,” siger næstformanden.

Flere nye stillinger på vej

Tine Johansen understreger, at medlemskommunikationen i blandt andet nyhedsbreve og på hjemmesiden i forvejen har udgjort ”langt størstedelen” af kommunikationsafdelingens arbejde.

”Det meste af vores kommunikation er det, der går ud til vores medlemmer og fortæller om, hvad DJ foretager sig, og hvad medlemmerne kan bruge os til,” siger hun.

DJ’s nye struktur er endnu ikke på plads med alle navne, titler og detaljer. Flere nye stillinger skal ifølge Tine Johansen slås op i den kommende tid.

Det gælder også den ene af de to stillinger, der kommer til at udgøre forbundets nye politiske sekretariat. Titlen har DJ ikke lagt sig fast på. Den anden stilling i det politiske sekretariat bliver besat af Hans Jørgen Dybro, nuværende politisk konsulent i forbundet.

 

1 Kommentar

John Jørgensen
15. MARTS 2018
Mens I nu er ved at ryste
Mens I nu er ved at ryste posen, hvad med at udskifte det gamle kommunikationsparadigme ”kommunikation til medlemmerne” med et mere moderne: Kommunikation med medlemmerne? Dette skift i tænkning vil gøre en fandens til forskel.

Ledelsen ejer ikke organisationen, det gør medlemmerne. Det er ikke DJ-ledelsens opgave at styre medlemmernes meningsdannelse, opgaven er tværtimod at opmuntre og udvikle en mangfoldig og demokratisk medlemsdiskussion, samtidig med at man styrker fælleskabets handlekraft. Den svigtende potens i fagbevægelsen skyldes også den manglende demokratiske samtale mellem medlemmer og ledelse.

Den interne medlemskommunikation (på lige fod med fagbladet Journalisten) kunne passende baseres på journalistikkens krav om flere kilder og modsatrettede synspunkter, og dermed være et korrektiv til den ”rigtige” historie, mening eller sandhed.

John Jørgensen