Debat i Kreds 3: Bør kredse rangere over specialgrupper?

DJ’s opbygning er nærmest umulig at finde ud af, mener formanden for Kreds 3. »DJ er skruet lidt pudsigt sammen,« siger DJs næstformand Tine Johansen. Flere medlemmer undrer sig over, at de ikke kan vælges til delegeret for deres kreds

Medlemsdemokratiet i Dansk Journalistforbund er et af emnerne, når Dansk Journalistforbund til april holder Fagligt Forum i København. Men allerede torsdag aften tog DJ’s Kreds 3 hul på diskussionen på deres generalforsamling i Kolding.

»Den struktur, som DJ er bygget op omkring, er skide indviklet at finde ud af,« slog formand Helge Andreassen fast i sin beretning for de omkring 25 fremmødte.

Til det sagde DJ’s næstformand Tine Johansen:

»DJ’s struktur skal vi have kigget på. DJ er skruet lidt pudsigt sammen med alle vores specialforeninger, kredse og grupper. Det er godt, fordi der er mange indgange – men det er også noget værre rod. Folk kan ikke gennemskue, hvordan de for eksempel kommer til orde og bliver valgt som delegeret,« sagde hun.

Flere medlemmer satte netop spørgsmålstegn ved, hvordan man vælges som delegeret til DJ’s delegeretmøde og Fagligt Forum.

Specialgrupper over kredse

I dag rangerer medarbejderforeninger over specialgrupper, mens specialgrupper rangerer over kredse. Det betyder, at man skal man vælges som delegeret for DJ Kommunikation og ikke for Kreds 3, hvis man – som for eksempel Cathrine Reinert – er medlem begge steder.

»Jeg synes, den rangering er underlig – jeg identificerer mig mere med kredsen her, end jeg gør med kommunikationsgruppen,« sagde Cathrine Reinert, der er bestyrelsesmedlem i kredsen og kommunikationsmedarbejder i Kolding Kommune.  

Flere andre medlemmer gav udtryk for samme frustration.

»Det er også et geografisk issue. Jeg er også medlem af DJ Kommunikation, men i en travl hverdag er det jo langt at tage fra Esbjerg til København for at deltage i deres generalforsamling og blive valgt som delegeret,« sagde Mette Cramon, kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen.

En tredje gav udtryk for, at man burde kunne vælge frit, inden næstformand Henrik Rath Paulsen rundede af:

»Spørgsmålet er, om det geografiske nærhedsprincip skal veje tungere end det faglige nærhedsprincip. Det bliver spændende at få vendt på Fagligt Forum,« sagde han.

Øl og flæsk

Generalforsamlingen i den syd- og sønderjyske kreds fandt sted på en engelsk pub i Kolding og blev indledt med ølsmagning og stegt flæsk.

I formandens beretning beskrev Helge Andreassen det forgangne år i kredsen som »et fremragende år«. Han fremhævede blandt andet kredsens medlemsarrangementer om arbejdsmiljø og stresshåndtering:

»Hidtil er det ikke noget, vi har taget særlig alvorligt. Vi har tænkt, at det er op til den enkelte at sige nej, hvis man ikke kan nå mere på arbejdet. Men sådan er det bare ikke længere. Der er skåret ned rigtig mange steder, og dem, der er tilbage, skal løbe hurtigere,« sagde formanden.

Han nævnte også, at Kreds 3 har fokus på at lave medlemsarrangementer for folk, der arbejder med kommunikation, ligesom kredsen har fået valgt et af sine medlemmer ind i DJ Kommunikations bestyrelse.

Nytårskur og studietur til debat  

Beretningen og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden de store sværdslag. Dog opstod der lidt debat om, hvordan kredsen bruger medlemmernes penge, da kredsmedlem og kommunikationschef i Sikkerhedsstyrelsen, Mette Cramon, spurgte ind til beløbet brugt på bestyrelsesseminarer.

»Jeg synes, det er mange penge at bruge på den slags, når det er medlemmerne, der betaler,« sagde hun.

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, var uenig:

»Jeg synes faktisk, vi har en billigt kørende bestyrelse. Til gengæld er jeg mere skeptisk over for det relativt store beløb brugt på sociale arrangementer som nytårskuren og den årlige studietur. Det sociale skal ikke underkendes – men overordnet set synes jeg, det kommer til at smage lidt forkert, når de sociale arrangementer trækker mere end de fagpolitiske,« sagde han.

Det synspunkt opponerede kredsenes formand og flere andre deltagere imod. Kasserer Karsten Himmelstrup på påpegede, at 90 medlemmer – svarende til hvert 7. medlem i kredsen – havde deltaget i årets nytårskur.

»Man kommer jo også til at snakke fagpolitik, når man sidder til sådan en middag. Medlemsarrangementerne har det kæmpe værdi for os, der er på mindre arbejdspladser uden ret mange kolleger. Det giver netværk og samarbejde på kryds og tværs,« sagde Mette Cramon.

Valg til bestyrelsen

Helge Andreassen blev genvalgt til formandsposten uden modkandidater. Også bestyrelsens fire øvrige medlemmer, der var på valg, blev genvalgt. De er:

Henrik Rath Paulsen, næstformand

Mie Sparre

Connie Bøgwad Schmidt

Cathrine Reinert

Peter Elgaard blev valgt til revisor

Suppleanter til bestyrelsen:

Henriette Tang Vinkel

Claus Dahl-Sørensen

Kim Kiholm

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
17. MARTS 2016
Jeg gentager gerne mit
Jeg gentager gerne mit forslag til en simpel løsning: alle vælges på et valgmøde i kredsene. Og så bør antallet af delegerede skæres ned, og lovene bør moderniseres, blandt andet for at få færre »skatteopkrævende« enheder. Det bør også være frivilligt, hvad man ønsker at være medlem af. Nedsæt et ad hoc·lovudvalg, jo før, jo bedre.