”Vi bliver nødt til at bede om hjælp fra storebror i forbundet”

Meget var som sidste år, da Film- og TV-gruppen holdt generalforsamling tirsdag. ”Der har virkelig været pres på ude i branchen,” sagde formand Johannes Pico. ”Men nu, hvor det brænder på, bliver vi nødt til at bede om få hjælp fra storebror i forbundet”

Formand for Film og TV-gruppen, Johannes Pico, går rundt i mødelokalet på Gammel Strand og hilser på de fremmødte med et varmt smil. Han har iført sig en blå blazer – ligesom sidste år – og taler om regnvejret, der har stået på det meste af dagen.

Ligeledes ligesom sidste år er der pyntet farverigt op til årets generalforsamling. Der er guirlander med trekantede flag langs væggene og røde pomponer på begge sider af fjernsynet.

Film- og TV-gruppens medlemmer er i gang med at tage for sig af snacks, olivenpinde, cola og vand på et aflangt bord, mens næstformand Anna Stecher beder folk om at skrive under på en samtykkeerklæring.

Generalforsamlingen bliver nemlig streamet live.

”Vi skal have folk til at rykke ind. Klokken er 18, og vi skal i gang,” råber Anna Stecher ud i lokalet.

Et meget hektisk år

Johannes Pico får mikrofonen i hånden fra dirigenten Camilla Bitsch Metelmann. Han fortæller, at det har været et hektisk år for medlemmerne i Film- og TV-gruppen. Den debat kørte også sidste år på generalforsamlingen hos Film og TV-gruppen. Med andre ord var meget, som det plejede at være.

”Der har været pres på de tekniske freelancere fra DR. Der har været en stigning af folk, der beretter om stress ude i det private produktionsmiljø. Og så har der til sidst været en DR-fyringsrunde,” siger Johannes Pico.

Foran ham er medlemmerne fordelt ud over fire stolerækker. Der sidder omkring 30 personer. To af de fremmødte står bagerst i lokalet, fordi der ikke er plads til flere.

”Der har virkelig været pres på ude i branchen, som selvfølgelig også presser bestyrelsen,” siger Johannes Pico.

Han fortæller, at bestyrelsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund har lavet en ’task force’. De holder et møde cirka hver anden måned og snakker om nye initiativer og hjælp til medlemmer, der går ned med stress på arbejdspladsen.

”Vi må nok indrømme, at vi for nogle år siden var en gruppe, der levede under radaren og havde det meget godt med det. Men nu, hvor det brænder på, bliver vi nødt til at bede om få hjælp fra storebror i forbundet,” konstaterer Johannes Pico.

Regnskab med forbehold

”Her kan I se regnskabet,” siger næstformand Anna Stecher ironisk.

Regnskabet er skrevet med så små bogstaver, at ikke engang dem på forreste række har en chance for at tyde tallene.

Hun læser op af revisor Camilla Bitsch Metelmanns beretning. Årsregnskabet viser et overskud på 18.037 kroner for 2018 med en egenkapital på i alt 838.603 kroner.

Konklusionen er, at årsregnskabet giver ”et retvisende billede” af foreningens aktiver og passiver.

Dog med det forbehold, at revisoren ikke har fået alle bilag til gennemsyn, efter Dansk Journalistforbund har overtaget bogføring og regnskab.

”Hvad er der med den regnskabsafdeling i DJ? Hvorfor fungerer lortet ikke?” spørger Lars fra salen.

Næstformanden begrunder det med en sygemelding på den allervigtigste post i økonomiafdelingen i forhold til spørgsmålet om manglende bilag.

”Det er jo en ærlig sag. Der er ingen, der vil sygemeldes med stress, men der er ikke så meget, vi kan stille op,” siger Anna Stecher.

Også på generalforsamlingen i Kreds 1 var der tirsdag aften stor debat om regnskabet og DJ's håndtering af bilag. Det har været et gennemgående tema på flere af årets generalforsamlinger – kritikken har ligeledes været rejst af DJ:Fotograferne og i DJ Kommunikation.

Efter at have gennemgået regnskabet punkt for punkt i omtrent 10 minutter skal afstemningen i gang om en godkendelse af regnskabet. Alle stemmer for via en håndsoprækning. Applaus.

"Nu kigger alle sammen ned i gulvet igen"

”Nu skal vi til det sjove,” siger dirigent Camilla Bitsch Metelmann.

Gruppen skal vælge et formandskab til bestyrelsen.

"Jeg går ud fra, at der er genopstilling fra formand og næstformand,” siger Camilla Bitsch Metelmann og kigger spørgende på formanden, Johannes Pico:

”Jeg genopstiller. Er der andre, der vil stille op?” spørger han.

Der er bomstille i fem sekunder. Herefter lyder der applaus og et ’wau’ fra salen. Johannes Pico fortsætter som formand, og det samme gør Anna Stecher som næstformand uden et kampvalg.

Herefter skal der vælges otte bestyrelsesmedlemmer.

”Skal vi få smidt nogle navne op? Hvem har lyst til at deltage i bestyrelsen?” siger Camilla Bitsch Metelmann.

Der er kun fem i salen, der ville stille op. De sidder allerede i bestyrelsen. Efter en kort præsentation vælges Louise Andreasen, Pari Khadem, Sabine Andersen, Kristoffer Bjerg og Birger Lund til bestyrelsen.

Lars Rasmussen bliver herefter valgt som bestyrelsesmedlem for ophavsret. Også uden kampvalg.

Herefter kan gruppen ikke finde en revisor. Den nuværende revisor vil ikke genopstille, fordi hun har et lille barn. Ingen vil stille op.

”Nu kigger alle sammen ned i gulvet igen,” konstaterer formand Johannes Pico.

Derfor bliver revisoropgaven sendt videre til Dansk Journalistforbund, og generalforsamlingen slutter med en bestyrelse på seks medlemmer.

Nu skal medlemmerne høre om instruktør og skuespiller Christian Tafdrups proces om at producere spillefilmen "En frygtelig kvinde" på et lille budget. 

0 Kommentarer