”Der er noget, der brænder i vores branche”

"Vi bliver mere og mere pressede og derfor stressede,” lød det fra Film&TvGruppens formand, der gjorde rede for dårlige arbejdsforhold i tv-branchen ved gruppens generalforsamling tirsdag. DJ forklarede, hvad man gør ved problemerne. Her er et referat af mødet

Formand Johannes Pico står i døråbningen til et mødelokale på Gammel Strand og giver hånd til alle, der ankommer. Der er pyntet op til lejligheden, og han er iført mørkeblåt jakkesæt.

Inde i mødelokalet Lille Strand står en hel flok medlemmer af Film&TvGruppen rundt om et langbord, som er spækket med sodavandsdåser, chips, slik og sandwiches. I det tilstødende lokale er der stillet fire rækker af stole frem.

I forhold til mange af Dansk Journalistforbundets andre kredse og specialforeningers generalforsamlinger er gennemsnitsalderen lav. Måske – et overslag baseret på antallet af grå toppe – kunne den være 35-40 år.

Efter lidt receptionssummen rundt om snack-bordet finder folk på plads i lokalet ved siden af – Store Strand – og Johannes Pico sætter sig og taler ned i mikrofonen, der er stillet op som til et pressemøde. Om mikrofonens krave er der sat et skilt med gruppens logo, ligesom tv-kanaler har på deres mikrofoner.

Begivenheden bliver livestreamet, så der er tre kameraer på stativ og kunstigt lys.

Johannes Pico tager ordet og siger, det er skønt at se, at så mange er dukket op til det, der er en slags juleaften i bestyrelsesarbejde. Der sidder godt 30 mennesker i salen.

Store udfordringer i branchen

Nu er det tid til hans beretning.

”Læn jer tilbage, for det her kan godt tage noget tid …”

”Du har 14 minutter,” siger dirigenten, Camilla Bitsch Metelmann, tørt.

”Jeg har været vildt glad for den her bestyrelse, og jeg håber, den vil fortsætte,” indleder Johannes Pico.

”Men der er store udfordringer i branchen. Det kommende medieforlig skaber usikkerhed i branchen. Vi bliver mere og mere pressede og derfor stressede.”

Han fortæller, at gruppen i det seneste års tid har oplevet mange medlemmer, der ringer – både fra det private produktionsmiljø og DR – og beretter om stress, et stigende antal interessetimer og en generel udfordring med at få privat- og arbejdsliv til at hænge sammen.

”Det er rigtig forfærdeligt. Der er noget, der brænder i vores branche,” siger Johannes Pico. [factbox:0]

Journalistforbundet har været for langsom til at gå ind i visse sager, mener han og siger, at forbundet generelt har været sløv til kommunikation på området. For DJ får rent faktisk kæmpet en del vigtige kampe, men det er ikke altid, at folk finder ud af det, understreger han.

”På grund af alle de her kriser skruer vi op for kurserne og arrangementerne,” slutter han.

Revisoren er trådt tilbage

”Kun 27 sekunder over tid,” konstaterer dirigenten, hvorefter kasserer Josefine Gerber fremlægger regnskabet. ”Det er godkendt af vores revisor, som er trådt tilbage,” siger hun.

”Han træder ikke tilbage på grund af det her regnskab,” forsikrer Johannes Pico med et grin, ”han har bare skiftet branche”.

Der er et forslag fra bestyrelsen om at ændre vedtægterne, så generalforsamlingen fremover også skal vælge et medlem til ophavsretsfondsbestyrelsen. Det er der lidt debat om, og mange får ordet.

Manden bag kameraet beder om, at mikrofonen bliver sendt rundt, når der er spørgsmål fra salen. Ellers kan man ikke høre dem på livestreamingen.

En mand får mikrofonen ned, netop som han er færdig med at stille sit spørgsmål.

”Er der yderligere spørgsmål?”

De går til afstemningen, og dirigenten spørger, hvem der stemmer for vedtægtsændringen.

En flok hænder skyder op, og et par medlemmer kigger rundt og opdager, at alle andre stemmer for.

Applaus.

Komplet bestyrelse

Formand Johannes Pico og næstformand Anna Stecher genvælges til et år mere. Anna Secher understeger før valg til bestyrelsen: ”Det kræver rigtig meget arbejde. Og ja, det er frivilligt og ikke honoreret, så man skal brænde for det. Have en mærkesag, så man holder sig motiveret et helt år.”

Til bestyrelsen vælges derudover Kristoffer Bjerg, Louise Andreasen, Kristian Linnemann, Sabine Andersen, Pari Khadem, Lars Rasmussen og Sara Buhl. Judy Wium bliver nævnt flere gange, men hun er ikke til stede, og ingen har rekvireret en fuldmagt.

”Jeg får en fuldmagt af hende – per sms, simpelthen – så i henhold til paragraf 3, stykke 4, i vores vedtægter, er hun stadig bestyrelsesmedlem,” siger næstformand Anna Stecher.

”Hvis der ikke er andre, der ønsker at stille op, så har vi en komplet bestyrelse,” siger dirigenten.

Josefine Gerber vælges til klapsalver som ophavsretsfonds-bestyrelsesmedlem. Birger Lund vælges som den eneste til suppleant.

Næstformand i DJ anerkender stress-problem

Journalistforbundets næstformand, Tine Johansen, er også til stede, og hun holder en kort peptalk for at reklamere for årets Fagligt Forum. Derefter siger hun:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at det gør rigtig ondt i jeres del af branchen. Arbejdspresset er simpelthen så tungt. Der bør være et slags kædeansvar i film- og mediebranchen. Når man som kanalchef indkøber noget materiale, bør man også være opmærksom på, hvilke vilkår det laves under.”

Tine Johansen peger på, at det generelle arbejdspres i produktionsmiljøet gør mange syge, og kommer ind på, at de tekniske freelancere i DR har fået tilbudt nye vilkårsaftaler, hvor honorarerne i nogle tilfælde er lavere end i de gamle.

DJ holder møde for DR-freelancerne 15. marts. To andre møder er allerede afholdt i DR-Byen og Aarhus. DJ har desuden en trivselsundersøgelse på vej og en besøgsrække på produktionsselskaberne for at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen.

Efter at Jakob Øllegaard bliver valgt til revisor (”Jeg har ingen revisoruddannelse. Men jeg har engang været god til matematik,” siger han), når vi til ”Eventuelt”. På dette tidspunkt har generalforsamlingen kun varet en times tid, men det skal vise sig, at ”Eventuelt” kommer til at vare omkring 30 minutter.

Først vil en fremmødt vide, hvad status er på initiativet DJ Ambassadører, som er et særligt uddannet korps, der fungerer som en slags lightudgave af tillidsrepræsentanter i produktionsselskaberne. Det blev sat i søen af DJ i 2016.

Johannes Pico supplerer, at han er glad for, at emnet kommer op.

”Jeg er nemlig ked af, det er gået i stå – det var så fedt, da det kørte.”

Marianne Molin, forhandlingskonsulent i DJ, rejser sig og forklarer, at hun har ansvaret for initiativet, og at hun som udgangspunkt er klar på at genstarte ordningen.

Føler sig som stedbarn

Herefter rejser et medlem spørgsmålet om ”hele debatten om DR”, og der opstår en lang og lidt indforstået debat.

”Det er et megasvært spørgsmål,” siger Johannes Pico.

”Hvor skal vi lige begynde henne? Vi skal have DJ til at have kontakt med DR – vedvarende kontakt. Vi ved, der er problemer. At de bestiller programmer i sidste øjeblik til ofte meget lave priser. Det må vi råbe højt om. Men jeg har ikke nogen konkrete løsningsforslag.” 

En mand rejser sig og siger, at han har været i forbundet i 17 år, men at det stadig ikke virker, som om DJ forstår, at tv-folket er en vigtig del af branchen.

”Jeg føler mig stadig som et stedbarn. DJ er meget fokuseret på dagblade og den slags, og det er let at komme til at føle, at vi sidder alene med vores problemer.”

”Derfor er det en stor trøst at læse de artikler, der for nylig har været, og finde ud af, at der er andre, der også har det dårligt,” siger han.

Du kan se et overblik over Journalistens dækning her.

Og her er DJ's brev til kanalcheferne om problemet.

Forskellige opfattelser

En kvinde tager ordet og siger, at hun flere gange har overvejet at melde sig helt ud af forbundet.

”Det er svært at være freelancer, og jeg oplever, at vi er en fagforening for fastansatte,” siger hun.

Tine Johansen er ked af at høre, at Dansk Journalistforbund skulle være et forbund for fastansatte, siger hun, eftersom der jo bliver færre og færre fastansatte generelt.

”Vi opfatter i dén grad også os selv som et forbund for selvstændige, freelancere og løst tilknyttede,” siger hun og tilføjer, at når forbundet tager principielle kampe for fastansatte – som kan føles fjerne for freelancere – så er det med det formål, at ”alle løftes".

Kvinden er ikke helt tilfreds.

”Det er ikke nok, at I har det sådan,” siger hun. ”Vi skal også mærke det.”

Dirigenten lukker debatten og kalder til pause, snacks og kolde øl. Efterfølgende slutter Nicole Horanyi og Helle Faber aftenen af i en samtale med Mikkel Frey Damgaard om filmen 'En fremmed flytter ind'. 

0 Kommentarer