Venstre vil slå hårdt ned på medier, der går over stregen

Se og Hør-skandalen er symptom på et større problem. Derfor ønsker Venstre skærpede straffe til medier, der krænker privatlivets fred. Næstformand i DJ kan ikke se problemet. »Det er brud på Grundloven, de lægger op til dér,« siger Lars Werge

»Der er godt nok skruet op for retorikken.«
Sådan lyder reaktionen fra næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge til Venstres forlag om at indføre skærpede straffe og bødestørrelse i sager om urigtige historier og krænkelser af privatlivets fred.

I forslaget fra Venstres Jan E. Jørgensen (V) og Preben Bang Henriksen skal der ske mindst:

  • En tredobling af niveauet for godtgørelse til de personer, der udsættes for uretmæssige krænkelser af privatlivets fred eller ærekrænkende, urigtige historier.
  • En tredobling af strafniveauet for uretmæssige krænkelser af privatlivets fred og ærekrænkende, urigtige historier.
  • ​En kraftig forøgelse af strafniveauet for brud på referatforbud og navneforbud.
  • Øget brug af lukkede døre, referatforbud og navneforbud i sager primært om krænkelse af privatlivets fred og i visse sager omhandlende injurier.

Et større problem

Anledningen til Venstres forslag er Se og Hør-sagen, fremgår det af forslaget til folketingsbeslutning. Men politikerne behøver ikke vente på, at der falder dom i sagen, siger Jan E. Jørgensen. Se og Hør-sagen er kun et symptom på et større problem.

»Det handler om respekten for privatlivets fred, som er i frit fald på grund af enkelte formiddagsaviser og ugeblade,« forklarer han.

Ifølge Jan E. Jørgensen opfører de fleste medier sig hæderligt og følger de retningslinjer, der er blevet udstukket – for eksempel de presseetiske regler.

»Men så har du enkelte brodne kar, der går til stregen og over stregen. Der er ofre på den anden side, som betaler en høj pris, fordi nogle få medier ikke kan finde ud af lave journalistik på den rigtige side af reglerne,« forklarer han.

Hele branchen tog afstand

Næstformand i Dansk Journalistforbund Lars Werge kalder timingen mærkelig.
»Som det ser ud lige nu, kørte Se og Hør helt af sporet med deres kreditkortovervågning. Men det har hele branchen jo taget afstand fra,« siger Lars Werge.

Han mener, at Venstre forsøger at fiske i rørte vande. Han henviser til, at mediebranchen netop har lavet opdaterede og skærpede vejledende regler for god presseskik.
»Alligevel er der nogle politikere, der siger, at medierne ikke kan styre sig, selv om der ikke er noget, der tyder på, at det er rigtigt,« forklarer Lars Werge.

For eksempel undrer han sig over Venstres forslag om fængselsstraffe til folk, som gentagne gange bliver dømt for injurier.I dag 

»Det er jo som at skyde gråspurve med kanoner,« siger Lars Werge.

Overtræder loven med vilje

Jan E. Jørgensen forklarer, at forslaget om højere bøder og strengere straffe skal fjerne incitamentet til at bryde loven. Sammenlignet med en del andre former for straffelovsovertrædelser krænker medierne ikke andre menneskers privatliv i blind affekt.

»Det er velovervejet, når der sker overtrædelser. Og når man oplever, at lovgivningen bliver overtrådt igen og igen, er straframmen en af de knapper, man kan dreje på,« siger Jan E. Jørgensen.

Han har lavet en ikke-videnskabelig gennemgang af fire måneders artikler i Se og Hør for at indkredse problemets omfang.

»Hvis de nu havde lært noget af Se og Hør-sagen, ville de have skiftet ud i deres journalistiske metoder. Men på fire måneder er der fire sager, hvor jeg ville sige, at de har en god sag – hvis det var mine klienter,« forklarer Jan E. Jørgensen, der selv er advokat.

Fire sager fra Se og Hør

De fire sager handler for eksempel om en fadderskabssag og muligt utroskab. Jan E. Jørgensen har dog ikke undersøgt, om personerne i de fire sager føler sig krænkede.
Han har efterfølgende dog fået oplyst, at en af de fire vil anlægge sag mod Se og Hør.

Jan E. Jørgensen siger, at det handler om sund fornuft.

»De fleste vil føle sig krænkede over at se sig omtalt på den måde,« siger han.

I en mail til Journalisten skriver Se og Hørs chefredaktør Niels Pinborg, at han synes, det er besynderligt, at lovgivende politikere går ind og dømmer Se og Hør.
”De tager fire tilfældige historier fra et medie og leger dommere for en dag og mener, at disse fire skal være grundlaget for en lovstramning,« skriver han.

Sjusk og gætværk

Niels Pinborg mener ikke, at Jan E. Jørgensen og Preben Bang Henriksen har gjort deres arbejde godt nok.

”Det, der bekymrer mig mest, er sådan set det sjusk og gætværk, der ligger for dagen her. Men det er måske niveauet.  I bedste fald ved de ikke bedre. I værste fald fordrejer de virkeligheden, som var de et af de smudsmedier, de vil til livs,” skriver han.

Han siger, at  sagen, som er anlagt mod Se og Hør, kører bag lukkede døre – efter ønske fra Se og Hør ”så der ikke sker yderligere krænkelser,” forklarer han.

I en anden af de fire artikler  har Se og Hør dokumentation i form af en sms fra en af parterne i sagen, siger Niels Pinborg.

”Mere korrekt kan man vel ikke lave journalistik. Og sådan kunne jeg blive ved,” skriver han.

På kant med Grundloven

Ud over skærpede straffe ønsker Venstre øget brug af lukkede døre, referatforbud og navneforbud i sager om krænkelse af privatlivets fred. I dag bliver sagerne ofte omtalt vidt og bredt – også i ”pæne” medier.

»Og det får mange til at afholde sig fra at anlægge en sag, fordi omtalen spreder sig til hele mediebilledet,« siger Jan E. Jørgensen.

Lars Werge er skeptisk over for forslaget:

»Det er brud på grundloven, de lægger op til dér. Der er et princip om åbenhed i retsplejen i Grundlovens paragraf 65, så vi som borgere kan have tillid til retssystemet. Vi har ikke hemmelig retspleje i Danmark,« siger han.

Jan E. Jørgensen siger, at når dommen er afsagt, vil der være åbenhed.
»Man har jo i dag allerede det samme princip, når der for eksempel skal afgives forklaring i nogle sager.«

4 Kommentarer

Erik Høgh-Sørensen
17. MAJ 2015
Jeg er journalist og
Jeg er journalist og folketingskandidat for Dansk Folkeparti og vil gøre, hvad jeg kan for at få afvist dette Venstreforslag. Ikke for at dække over min gamle branche, men for at sikre ytringsfriheden. Faktisk vil jeg gerne gå i den modsatte retning af Venstre. Det er en uskik på kant med Grundloven, at der er så mange navne- og referatforbud.
Massimo Luongo
1. APRIL 2015
Hold kæft, hvor er det et
Hold kæft, hvor er det et useriøst forslag fra Venstre.
Per Roholt
31. MARTS 2015
Endnu et useriøst forslag fra
Endnu et useriøst forslag fra Venstre, der forgæves forsøger at sikre sig magten ved et kommende valg.
Thomas Lytzen
31. MARTS 2015
"...når dommen er afsagt, vil
"...når dommen er afsagt, vil der være åbenhed". Det er jo ren Sovjet.